Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rodzaje innowacji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Innowacyjność a rentowność przedsiębiorstwa
PL
Artykuł ma charakter teoretyczny. Biorąc pod uwagę system sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw, czy też szerzej ich system raportowania, w artykule przedstawiono rozważania nad związkiem między innowacyjnością przedsiębiorstw a ich rentownością. Głównym celem artykułu jest przybliżenie przełożeń nakładów na działalnością innowacyjną oraz jej efektów na osiąganą przez przedsiębiorstwa rentowność w różnych ujęciach.
EN
The paper has theoretical nature. Taking into account the financial reporting system of enterprises, or, more broadly, their reporting system, paper presents considerations on the relationship between corporate innovativeness and profitability. The main goal of the paper is to present the translation of expenditures on innovative activity and its effects on the profitability achieved by enterprises in various perspectives.
2
EN
The article constitutes a description of literature survey concerning innovation, in particular the social innovations. The aim of the analysis is to pay attention to the phenomenon of social innovation, as it has recently become an indispensable element of social life. The article contains definitions of innovations, a presentation of innovations in both economic and sociological context, as well as a description of innovation types. Next, the social innovation is elaborated on, the analysis of what social innovation is, as well as the essence of the innovation is presented.
PL
Niniejszy artykuł stanowi omówienie przeglądu literatury dotyczącej zagadnienia innowacji, a w szczególności innowacji społecznych. Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na innowacje społeczne, które w ostatnim czasie stały się nieodzownym elementem życia społecznego. W artykule omówione są definicje innowacji, przedstawiono proces innowacji w ujęciu ekonomicznym oraz na gruncie socjologii, opisano również rodzaje innowacji. Następnie rozważania skupiły się na innowacjach społecznych, dokonano analizy, czym są innowacje społeczne oraz jaka jest ich istota.
PL
Wartykule scharakteryzowano działania zaliczające się do innowacji procesowych, które są dominującym rodzajem innowacji wprowadzanych w przedsiębiorstwach, w tym również w przedsiębiorstwach górniczych. Opracowanie innowacji jest efektem ponoszenia nakładów finansowych na różne formy pozyskiwania nowej wiedzy i technologii. W tym aspekcie zwrócono uwagę na istotność posiadania rzetelnej informacji o strukturze nakładów na działalność innowacyjną i omówiono kształtowanie się tych nakładów w przedsiębiorstwach górniczych w latach 2004÷2008.
EN
This paper describes the operation from the scope of process innovations, which are the dominant type of innovations in enterprises, including those in mining enterprises. The development of innovation is the result of incurring expenses on various forms of gaining new knowledge and technology. Paper pays attention to the importance of having reliable information about the structure of expenditures on innovation activities, and discusses the changing of these expenditures in mining enterprises in 2004÷2008.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.