Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 49

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inteligentne miasta
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Coraz częściej mówi się nie tylko o inteligentnych budynkach, ale i inteligentnych miastach. Nie muszą być one budowane od nowa - wystarczy wpleść w nie nowoczesne technologie, m.in. pomagające zarządzać takimi zasobami, jak woda, energia cieplna i elektryczna. To trend globalny i także Polska stopniowo wdraża idee zrównoważonego rozwoju. Ważnym etapem na tej drodze jest tworzenie inteligentnych systemów opomiarowania mediów komunalnych.
PL
Chyba nie ma drugiego takiego miasta na świecie: świetnie zorganizowane, czyste, bezpieczne, z największą liczbą smart rozwiązań. To także metropolia zaskakująca harmonijnym i wszechobecnie panującym połączeniem tradycji z nowymi technologiami. Tu naprawdę jest czym się inspirować!
PL
Już od 20 lat w Tallinie wdraża się rozwiązania cyfrowe w zarządzaniu miastem. W ten sposób staje się ono coraz słynniejszym smart city. Jak to się stało, że stolica słabo zaludnionego państwa, które jeszcze kilka dekad temu było pod wpływem Kremla, w innowacjach wyprzedziła wiele europejskich krajów?
PL
Setki miast na świecie chwali się zastosowaniem nowych technologii, które pomagają samorządom w sprawniejszym zarządzaniu obszarami publicznymi, wdrażaniu strategii środowiskowych, usprawnień komunikacyjnych czy rozwiązań energetycznych. Jednak prawdziwie smart mogą być tylko wtedy, gdy wprowadzane zmiany mają realny wpływ na życie i dobre samopoczucie mieszkańców. Tak dzieje się w Oslo.
PL
Pierwszy konkurs Smart Cities Challenge dla kanadyjskich miast rozstrzygnięto w 2019 r. Triumf święcił Montreal, otrzymując najwyższą dotację, bo 50 mln dolarów na realizację przedstawionego programu. Jako główne cele dalszego rozwoju inteligentnego miasta wskazano w nim poprawę mobilności i lepszy dostęp do zdrowej, lokalnej żywności. Uznano, że są to priorytetowe i uzupełniające się aspekty dla podniesienia jakości życia obywateli.
PL
Nowoczesne rozwiązania technologiczne, które mogą być wykorzystywane w miastach, rozwijają się niezwykle dynamicznie. Również na polu zarządzania, organizacji czy finansowania miasta mają do dyspozycji coraz więcej możliwości. Tylko czy polskie miasta skutecznie i w pełni wykorzystują rozwiązania, które generalnie możemy sklasyfikować jako smart?
PL
Szwajcaria od lat jest w ścisłej czołówce najczystszych i najinteligentniejszych państw na świecie. Zurych to największa aglomeracja oraz centrum finansowe kraju. W Smart City Index 2019, opracowanym przez EasyPark, Zurych zajął trzecie miejsce.
PL
Warszawa dołączyła we wrześniu do grona miast, którym udało się uzyskać certyfikat zgodności z normą ISO37120 „Sustainable development of communities indicators for city services and quality of life („Zrównoważony rozwój społeczny – wskaźniki usług miejskich i jakości życia”), często nazywany normą smart city. Standard ten definiuje wskaźniki monitorowania zrównoważonego rozwoju miast.
PL
Kopenhaga przeszła ogromną metamorfozę: od osady rybackiej, poprzez miasto przemysłowe oparte na produkcji, do smart city, które bazuje na usługach i handlu. Niektórzy odważnie twierdzą, że w stolicy Danii znajdziemy wszystko, czego dusza zapragnie.
PL
Rozmowa z prof. SGH dr hab. Janą Pieriegud, kierowniczką Katedry Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
PL
„Po dekadzie prób i błędów władze miast zaczynają sobie zdawać sprawę z tego, że strategie inteligentnego miasta zaczynają się od ludzi, a nie technologii. Idea smartness to nie tylko implementacja cyfrowych interfejsów w obrębie dotychczasowej infrastruktury czy usprawnianie operacji w mieście. Chodzi również o celowe wykorzystanie technologii i danych, służących podejmowaniu lepszych decyzji i zapewnieniu poprawy życia mieszkańców”.
12
Content available remote Miasta smart rozbudowują się bezwykopowo, a inne się od nich uczą
PL
Wśród 100 najbardziej inteligentnych miast świata jest tylko jedno polskie – Warszawa. Pozostałe także chcą być smart, dlatego inwestują w transport i mobilność z naciskiem na inteligentne systemy, np. w ruchu drogowym. A dziś trudno wyobrazić sobie tego typu przedsięwzięcia bez wykorzystania metod bezwykopowych.
PL
Przedsiębiorstwa wodociągowe w Polsce w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat dokonały znaczącego usprawnienia procesów dostawy wody, podnosząc jakość produktu końcowego, optymalizując kosztowo gospodarkę przedsiębiorstwa, inwestując w automatyzację technologii produkcji wody, jej oczyszczania oraz szeroko pojętą infrastrukturę. Kolejne działania będą kształtowane poprzez wpływ idei inteligentnych miast - wyzwania wynikającego z rozwoju ICT (ang. Information and Communication Technologies), społeczeństw informacyjnych oraz idei zrównoważonego rozwoju. Artykuł dokonuje analizy potrzeb zarządzania systemami wodociągowymi w kontekście możliwości wynikających z systemów wykorzystujących GIS. W artykule przedstawiono aktualne trendy i perspektywy wykorzystania inteligentnych sensorów, koncepcji Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things) oraz problemy analizy dużych zbiorów danych (ang. Big Data). Omówiono rozwiązania „smart”, które są stosowane obecnie w nowoczesnych przedsiębiorstwach wodociągowych. Wskazane zostały także nowe rozwiązania i kierunki rozwoju, które mogą przyczynić się do usprawnienia eksploatacji zasobów przedsiębiorstw wodociągowych, określając miejsce systemów wodociągowych w koncepcji Smart City.
EN
Water supply companies in Poland have significantly improved water supply processes over the last few decades, improving the quality of the final product, optimizing the cost of the enterprise's economy, investing in the automation of water production technology, its treatment and broadly understood infrastructure. Next activities will be shaped by the impact of the idea of smart cities - the challenges arising from the development of ICT and information societies and the idea of sustainable development. The article analyzes the needs of managing water supply systems in the context of the possibilities resulting from systems using GIS. The article presents current trends and perspectives for the use of intelligent sensors, the Internet of Things concept and the problems of Big Data. The discussed "smart” solutions are currently used in modern water and sewage companies. New solutions and directions of development have been indicated, which may contribute to improving the exploitation of resources of water supply companies, defining the place of water supply systems in the Smart City concept.
PL
Zmieniający się świat oddziałuje na strukturę miast i wpływa na funkcjonowanie mieszkańców. Jakość życia w polskich miastach wzrasta. Co zrobić, by lepiej czuć się w inteligentnym mieście?
PL
Jednym z istotniejszych wyzwań polskich miast – zwłaszcza tych, które aspirują do miana miasta inteligentnych – jest zrównoważone zarządzanie krajobrazem i przestrzenią. Te elementy środowiska mają duży wpływ na jakość życia mieszkańców oraz w znacznym stopniu decydują o charakterze miasta.
PL
Nie może być mowy o mieście inteligentnym, jeśli nie będzie ono w odpowiedni sposób zarządzane. Smart governance, czyli inteligentne rządzenie, to sposób zarządzania miastem, który integruje informacje, komunikację oraz technologie, aby planować i realizować działania w różnych obszarach w celu wytwarzania trwałych i zrównoważonych wartości publicznych.
PL
Pomysł wprowadzenia obowiązkowych transmisji wideo z obrad rady gminy, miasta czy sejmiku wzbudza wiele kontrowersji. A to dlatego, że ma dotyczyć wszystkich szczebli i jednostek samorządu terytorialnego, na barki których trafi jeszcze jeden wydatek i kolejna organizacyjna sprawa do załatwienia.
PL
Inteligentny system sterowania ruchem drogowym, rozbudowa sieci szerokopasmowej, monitoring jakości powietrza, platforma e-usług dla mieszkańców – to zadania z zakresu smart city, które będą realizować władze Rudy Śląskiej.
PL
Wdrożenie idei miasta inteligentnego ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców, zwiększenie efektywności zarządzania miastem, podniesienie jakości świadczenia usług oraz wzrost konkurencyjności. Aby tak się stało, miasta muszą zmienić swój model funkcjonowania z tradycyjnego na zintegrowany.
PL
Tworzenie smart city to proces tworzenia szczęśliwej społeczności, który nigdy nie powinien się zakończyć. Jednak aby zbudować miasto, z którego mieszkańcy będą zadowoleni, potrzebna jest strategia, która pozwoli wskazać właściwy kierunek działań i ich oczekiwany rezultat.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.