Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  glue
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
2
Content available remote Wpływ wytrzymałości cementu na właściwości klejów do płytek
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu cementu o różnej klasie wytrzymałości na właściwości klejów cementowych do płytek. Zbadano właściwości normowe według PN-EN 12004 receptur laboratoryjnych, wykonanych z wykorzystaniem cementów portlandzkich CEM I klas 42,5R i 52,5R. Badania wykazały, że cement o wyższej klasie wytrzymałości CEM I 52,5R jest bardziej przydatny w recepturach klejów do płytek niż najczęściej stosowany cement klasy CEM I 42,5R.
EN
The article presents the findings of tests of impact of cement of different strength classes on the properties of cement-based adhesives for tiles. The tests covered the standard properties according to PN-EN 12004 for laboratory formulas of adhesives, using flyash Portland cement CEM I, class 42.5R and 52,5R. Based on the findings, cement of higher strength class CEM I 52,5R is more effective in the formulations of the tile adhesives than the most popular cement class CEM I 42.5.
PL
Sztuczne sieci neuronowe zastosowano do optymalizacji składu mieszanek kopolimerów etylenu z octanem winylu i żywic węglowodorowych stosowanych jako kleje topliwe.
EN
An artificial neural network-based model was used for predicting components required in the manufacture of hotmelt adhesives. Use of many ethylene-vinyl acetate copolymers and hydrocarbon resins was taken into consideration to optimize the comps. and replace the new components with those available at company storage.
4
Content available remote Optimizing glue joint of aluminium metallic foams
EN
Purpose: Characteristics of aluminium foams as construction material were given, along with some exemplary applications. The purposefulness of lowering the mass of constructions comprising aluminium foams was discussed, and bonding techniques as well as prospects of reducing the mass of a joint were analysed. A computer simulation was performed for a representative fragment of a glue joint in aluminium foam with the purpose of analyzing existing stresses for three variants of thickness of a layer of epoxy glue. Design/methodology/approach: Preliminary tests on the complete test specimen were conducted, and then a new model of a joint was made, based on a small part of the geometry of the joint. The methodology employed allowed for a precise investigation of the working conditions of a glue joint in a statics hear test depending on the thickness of a layer of glue. Findings: A high interdependence between stresses in a metallic foam and the thickness of a glue joint was observed – the thicker the layer of glue, the stiffer the joint. The thickness of the glue layer inspected in the simulation does not influence the strength of the joint. Research limitations/implications: The tests were conducted with the use of an improved yet simplified model of a joint that allowed to determine stresses present both in metallic foam and in the weld. Further course of action in the modelling of glue joints was set with the aim of establishing a more detailed definition of weld work conditions. Practical implications: Basic factors affecting the efficiency of joining aluminium foams by means of gluing were defined, and guidelines concerning the technology for producing a proper joint were given. Originality/value: A problem concerning gluing aluminium foams with regard to mass optimization was highlighted. A mechanism for minimizing stresses in the structure of a weld through the regulation of weld thickness was presented.
5
Content available remote Kotwy chemiczne : zalety, rodzaje i obszar zastosowania
PL
W pracy przedstawiono kotwy chemiczne. Zaprezentowano ich podział, zalety w porównaniu z kotwami mechanicznymi oraz obszary ich wykorzystania. Omówiono też rozwiązania systemowe, w których wykorzystano kotwienie chemiczne.
EN
In the paper there were presented chemical dowels. It describes their division, their advantages in comparison to mechanical anchors and areas of their use. The article also includes system solutions that use chemical anchoring.
EN
Multi-material joints are implemented in many fields, including automotive and aerospace in-dustries. Adhesive bonding technique allows for joining components made of different materials, which facilitates the implementation of lightweight materials in multi-material structures. In this study the shear strength of single lap, adhesively bonded joints was examined at room and high temperature (110°C). In the paper the influence of elevated temperature on epoxy adhesive joints in multi - materials structures is presented. A sensitivity of shear strength on material type of ad-herents in adhesively bonded joints is considered. Prediction of the state of joints and knowledge on their degradation process are important for structural health monitoring of structures with adhe-sive joints. For the purposes of research, specimens consisting of adherents made of various materials were used (following were involved: aluminum alloy, CFRP and abrasive resistant steel). Studies have demonstrated, that applied epoxy adhesive considerably weakens at elevated temperature and it was observed that material type of adherents has a large influence on the shear strength of adhe-sively bonded joints.
PL
W wielu gałęziach przemysłu, włączając sektor samochodowy oraz lotniczy, obserwuje się potrzebę łączenia ze sobą elementów wykonanych z różnych materiałów. Metodą pozwalającą spełnić to wymaganie jest klejenie adhezyjne. Prezentowane poniżej badania eksperymentalne wytrzymałości na ścinanie przeprowadzono w temperaturze pokojowej oraz w temperaturze wysokiej (110°C). W artykule opisano wpływ oddziaływania wysokiej temperatury na połączenia klejone w konstrukcjach wielomateriałowych, rozważa się wpływ kombinacji klejonych materiałów na wytrzymałość połączeń. Przewidywanie stanu złącza oraz wiedza na temat procesu jego degradacji niosą istotną informację z punktu widzenia monitorowania stanu konstrukcji klejonych. Przebada-no próbki klejone jednozakładkowe, zastosowano elementy składowe próbek wykonane z różnorodnych materiałów (wykorzystano stop aluminium, kompozyt węglowy jednokierunkowy oraz stal trudnościeralną). Badania wykazały, że badany klej epoksydowy ulega znacznemu osłabieniu w podwyższonej temperaturze, ponadto zaobserwowano istotny wpływ rodzaju klejonych materiałów na wytrzymałość próbek.
7
Content available Grupa MAPEI otworzyła kolejną fabrykę w Polsce
PL
10 maja 2013 r. została oficjalnie otwarta w Barcinie druga fabryka MAPEI Polska. „Polska od lat jest dla grupy Mapei ważnym rynkiem – nie tylko ze względu na wielkość i potencjał wzrostu, lecz również z uwagi na otwartość na zaawansowane technologie i produkty wysokiej jakości. Fabryka w Barcinie jest czwartym zakładem produkcyjnym wchodzącym w skład grupy MAPEI w Polsce. Pozostałe trzy to fabryka MAPEI Polska w Gliwicach, fabryka Sopro Polska w Nowinach i cementownia Górka Cement w Trzebini” – powiedział Giorgio Squinzi, dyrektor generalny grupy MAPEI i przewodniczący Confindustria, największej włoskiej organizacji pracodawców i przemysłowców, zrzeszającej 150 tys. przedsiębiorców.
EN
On May 10 2013 the second Mapei plant in Poland was officially opened in Barcin.
8
Content available remote Materiały do wykonywania hydroizolacji podziemnych części budynków i budowli
PL
W artykule przedstawiono wymagania ogólne dotyczące hydroizolacyjnych rozwiązań technologiczno-materiałowych, rodzaje materiałów stosowanych jako powłoki wodochronne oraz zasady ich doboru do konkretnego zastosowania.
EN
The article presents the general requirements that apply to technological and material solutions used in water insulations, the types of materials used as waterproof layers and guidelines on how to choose the right ones for a specific use.
9
Content available remote Friction conditions in the friction brake system of Mi-2 helicopter
EN
An assessment of friction conditions during braking on durability of structural elements of the drum brake is the goal of the work. The analysed brake in a symmetric system is used in Mi-2 helicopter. In the so far applied solutions a friction lining and brake shoe were fastened up by riveting. The new asbestos-free friction linings crack when using riveting technology. One way to avoid cracking is gluing instead of riveting. This paper presents a numerical analysis of the drum brake with the friction lining fastened by gluing. The numerical model includes a three-dimensional structure composed of seven structural elements and comparison of four material groups. A distribution of contact pressure between the frictional elements, and a stress state in the structural elements of the drum brake were determined for the assumed boundary and initial conditions. It was stated that the calculated distribution of the contact pressures is nonuniform and depends on the sense of rotation of the drum brake. This paper also presents the results of comparative tests of bonding strength for three different glues. The tests were carried out on a specially designed for this purpose test stand.
10
Content available remote Wykładziny posadzkowe z płytek. Cz. 2. Właściwy dobór kleju
PL
W drugiej części artykułu poświęconego wykładzinom posadzkowym z płytek opisano podział i dobór klejów do łączenia płytek z podłożem. Szczególną uwagę zwrócono na odkształcalność zaprawy. Zdefiniowano zakres zastosowań klejów klasy C1 i C2. Wyszczególniono wymagania stawiane klejom przeznaczonym do tarasów i balkonów. Osobno opisano właściwości klejów do kamieni naturalnych.
EN
The second part of the article on the issue of tile floor coverings describes the classification and selection of adhesives used for affixing the tiles to the floor base. Particular attention has been paid here to mortar deformability. The article defines the range of application of C1- and C2-class adhesives. It also specifies the requirements for adhesives intended for use on terraces and balconies. A separate description of the properties of adhesives intended for use with natural stone has also been provided.
PL
W drugiej części artykułu poświęconego okładzinom z płytek ceramicznych opisano dobór płytek, klejów i zapraw spoinujących ze szczególnym uwzględnieniem okładzin ścian niecek basenowych oraz elewacji. Podano także informacje dotyczące dylatacji i tolerancji wymiarowych.
EN
The second part of the article on tile wall cladding describes how to select tiles, adhesives and tile adhesive mortar, with particular emphasis on swimming pool basin cladding and facade cladding. It also contains information concerning expansion joints and dimensional tolerances.
12
Content available remote Parametry klejów do płytek
PL
Oferta każdej dużej firmy produkującej kleje do płytek składa się z co najmniej kilkunastu różnych produktów tego typu. Różnorodność ta zamiast ułatwić wybór, często czyni go trudniejszym.
13
Content available remote Kleje do okładzin. Cz. II. Wykonawstwo
PL
Producenci klejów cementowych, mas do spoinowania, hydroizolacji i okładzin ceramicznych dostarczają na rynek wysokiej jakości produkty spełniające wymagania norm europejskich i aprobat technicznych. Materiały te są nowoczesne, co w połączeniu z nowymi technologiami stosowania pozwala na wykonywanie prac glazurniczych łatwo i szybko, a efekty są trwałe i estetyczne.
14
Content available remote Kleje do okładzin. Cz. 1. Rodzaje i właściwości
PL
Jednym z czynników gwarantujących poprawne wykonanie tarasu, balkonu, basenu i innych obiektów wykończonych okładzinami ceramicznymi lub kamiennymi jest dobór właściwej zaprawy klejącej.
15
Content available remote Zmiany w normach dotyczących klejów do płytek - uzupełnienie
PL
W poprzednim numerze IZOLACJI ukazał się artykuł "Zmiany w normach dotyczących klejów do płytek", w którym opisaliśmy zmiany normalizacyjne związane z wdrażaniem różnych dokumentów odniesienia [aprobat, norm] dla klejów do płytek. Szczególnie wiele miejsca poświęciliśmy na omówienie nowej normy PN-EN 12004:2008.
16
Content available remote Zmiany w normach dotyczących klejów do płytek
PL
W artykule zostaną przedstawione zmiany normalizacyjne związane z wdrażaniem różnych dokumentów odniesienia dotyczących klejów do płytek. Omówione będzie nowe wydanie normy europejskiej PN-EN 12004:2008. Przedstawione zostaną zmiany dotyczące wymagań normowych oraz metodyki badań, a także znaczenie klasyfikacji zapraw klejowych w zakresie reakcji na ogień.
17
Content available remote Jakie parametry powinien mieć klej podłogowy
PL
Większość klejów dostępnych na rynku chemii budowlanej to zaprawy uniwersalne, za pomocą których można przyklejać płytki zarówno na ścianach, jak i na podłogach. W wielu wypadkach, zwłaszcza przy typowych domowych remontach, nie ma potrzeby stosowania innych produktów. Uniwersalność to jednak nie to samo co optymalność. Postępująca specjalizacja klejów do płytek pozwala na idealny wybór w zależności od charakteru podłoża, rodzaju przyklejanych płytek, warunków pracy okładziny i, co nas najbardziej interesuje - miejsca ich przyklejania.
18
Content available PVAc glue as a binding agent in particleboards
EN
The increasing demands concerning formaldehyde content in/emission from particleboards force search after alternative bonding agents. One of such bonding agents can be polivinyloacetate (PVAc) glue. Unfortunately its high viscosity makes it difficult to apply the glue using methods for urea-formaldehyde glues. The viscosity change as dry mass decreases can be the reason for low strength of particleboards produced with such glue. The results show that bending strength and internal bond strength of particleboards produced with the use of PVAc glue is lower than for panels produced with the use of UF resin.
PL
Rosnące wymagania dotyczące zawartości oraz emisji formaldehydu z płyt wiórowych zmuszają do poszukiwań alternatywnych środków wiążących. Jednym z takich klejów może być klej polioctanowinylowy. Niestety jego wysoka lepkość utrudnia nanoszenie metodami stosowanymi dla klejów mocznikowo-formaldehydowych. Zmiana lepkości poprzez obniżenie zawartości suchej masy kleju może być powodem niskiej wytrzymałości płyt wiórowych wytworzonych z udziałem takiego kleju. Wyniki badań wykazały, iż wytrzymałość na zginanie, jak również wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe płyt wytworzonych z użyciem kleju PVAc jest niższa niż dla płyt wytworzonych z użyciem żywicy UF.
PL
W pracy przedstawiono sposób wzmocnienia ociosu ścianowego i skal stropowych w ścianie 17B/II w pokł. 502 w KWK "Halemba-Wirek" ruch Wirek za pomocą kleju ERKADUR/ERKADOL firmy "Schaum-Chemie Mikołów". Na 140 m wybiegu ściany w jej stropie wystąpiły warstwy skał skłonne do odspajania, co powodowało odsłonięcie stropu i opad skał do przestrzeni roboczej. Wywołało to utrudnienia w prowadzeniu eksploatacji i zmniejszyło postęp ściany. Dla poprawy parametrów wytrzymałościowych węgla oraz stropu wykonano otwory o długości do 60 m i średnicy 42 mm wiercone w odstępach 3-5 m, do których wtłaczano wspomniany klej. W sumie wykonano w ten sposób 60 otworów i uzyskano zamierzony efekt.
EN
The method of strengthening the side wall and roof rocks in the lognwall 17B/II in 502 seam in "Halemba-Wirek" mine, using the ERKADUR/ERKADOL glue produced by the firm: "Schaum-Chemie Mikołów", is presented in this paper. On the 140 m length of the longwall in its roof appeared the loosening of rocks what caused the exposure of the roof and the fall of roof rocks to the working space. It caused difficulties in the exploitation and reduced the wall advance. To improve the resistance parameters of the coal and roof, some boreholes were made with the length to 60 m and the diameter 42 mm bored with the interval 3-5 m. The mentioned glue was forced into this boreholes. 60 boreholes were made and the intentional effect was obtained.
20
Content available remote Składniki zapraw klejowych do płytek. Część V - Podsumowanie
PL
Artykuł kończy serię publikacji poświęconych zaprawom klejowym przeznaczonym do przyklejania płytek [1-4]. Stanowi on podsumowanie, w którym podkreślono znaczenie dodatków chemicznych w kształtowaniu właściwości klejów do płytek oraz wskazano zakres zastosowania tych dodatków. Przedmiotem oceny były również składniki zapraw nieomawiane we wcześniejszych artykułach.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.