Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  outflow rate
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents an assessment of the influence of the operational wear of selected types of pressure flat-stream nozzles on the quality of spraying. The results of the unit outflow rate and the CV index of the transverse distribution of the liquid for the field beam equipped with the tested type of nozzles were assumed as the measure of the grades. The tests were carried out for three types of nozzles with various operational wear. The measurements were carried out on automated spraying test stands. The tests of the unit intensity of the liquid outflow consisted in determining the conversion flow rate from the nozzles and comparing it with the nominal intensity. On the other hand, the transverse irregularities of the fall of sprayed liquid included the determination of the spray irregularity index for the nozzles at three different heights of the beam over the sprayed surface. On the basis of the analysis of the test results, it was found that the increase of the outflow rate for individual nozzles caused by their operation has a significant impact on the increase of the CV index of the spraying beam composed of the appropriate number of tested nozzles.
PL
Celem pracy jest analiza wyników badań nad natężeniem wypływu cieczy z rozpylaczy zamontowanych na belce polowej opryskiwacza oraz po ich wymontowaniu z końcówek opryskujących belki polowej (metoda Gembloux). Badanie natężenia wypływu cieczy z rozpylaczy wymontowanych z końcówek opryskujących belki polowej pozwala stwierdzić, który z rozpylaczy jest zużyty i nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Metoda Gembloux eliminuje wpływ ciśnienia na belce polowej oraz uszkodzenia zaworków przeciwkroplowych na wynik badania stanu technicznego rozpylaczy.
EN
The purpose of the paper is to analyse results of tests concerning the rate of liquid outflow from atomizers mounted onto a spraying machine field toolbar, and after removing them from field toolbar spraying nozzles (the Gembloux method). Tests of the rate of liquid outflow from atomizers removed from field toolbar spraying nozzles allow to find out, which atomizer is worn out and should be put out of service. The Gembloux method eliminates the impact of pressure on field toolbar and defects of anti-drop valves on the result of atomizer technical condition check.
PL
Przedstawiono badania porównawcze rozkładu poprzecznego cieczy opryskiwaczy polowych wykonane za pomocą stołów rowkowych o szerokości profili rozdzielczych 50 i 100 mm. Wykonano również pomiar natężenia wypływu cieczy z badanych rozpylaczy. Stwierdzono istotny wpływ szerokości rowków stołu rozdzielczego na wynik rozkładu poprzecznego cieczy użytkowej dla wszystkich badanych kompletów rozpylaczy. Dla tych samych ustawień rozpylaczy stwierdzono gorszą jednorodność dystrybucji cieczy, kiedy pomiary wykonano stołem rowkowym o szerokości rowków 50 mm. Badania wykazały, że natężenie wypływu cieczy jest mało wiarygodnym kryterium oceny rozpylaczy płaskostrumieniowych. Rozpylacze badane tą metodą, które uzyskały pozytywną ocenę, nie zostały pozytywnie zweryfikowane przy użyciu metody pomiaru rozkładu poprzecznego.
EN
Paper presented the results of comparative tests of transverse spray distribution for field crop sprayers, performed by using the horizontal grooved tables of distributive profiles 50 and 100 mm wide. The rate of liquid outflow from tested spray nozzles was also measured. Significant influence of groove profile on the result of transverse liquid distribution was observed for all investigated nozzles. At the same nozzle settings the uniformity of spray distribution was worse when measured at 50 mm groove profile, than at using 100 mm groove profile. The test results showed also that the rate of liquid outflow proved to be less reliable criterion for flat nozzle evaluation. The nozzles that passed over the requirements of test based on liquid flow rate were not positively verified by spray distribution method.
4
Content available remote Wstępne badania porównawcze rozpylaczy „anty-dryfowych”
PL
Badano trzy typy rozpylaczy anty-dryfowych oraz jeden standardowy. Rozpylacze zostały wykonane z trzech rodzajów materiału: stal, ceramika, tworzywo. Oceniono wpływ zużycia rozpylaczy na współczynnik nierównomierności opadu rozpylonej cieczy (CV) i zmienność natężenia wypływu cieczy. Stwierdzono najwyższą trwałość rozpylaczy ceramicznych oraz wpływ stopnia ich zużycia na zmianę natężenia wypływu cieczy przy zachowaniu współczynnika CV.
EN
Three types of anti-drifting atomizers and one standard atomizer were tested. The atomizers have been made of the three types of the material: steel, ceramics, plastic. The effect of atomizer depletion on non-uniformity of sprayed liquid (CV) and fluctuation of the liquid outflow rate were assessed. The tests revealed the highest service life of ceramic atomizers and effect of the depletion level on the change in liquid outflow rate while maintaining the CV coefficient.
PL
Przedstawiono zasady oraz prawne uregulowania związane z obowiązkowymi badaniami opryskiwaczy w UE. Na podstawie wstępnych badań zwrócono uwagę na fakt, że przyjęte w normie EN 13790-1(2003) kryteria oceny stanu technicznego rozpylaczy rolniczych mogą budzić wątpliwości.
EN
Rules and legal adjustments related to spraying machine tests required in EU have been presented. Based on the preliminary analysis it was noted that assessment criteria for assessing technical condition of farm atomizers specified in EN 13790-1(2003) might evoke doubts.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.