Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Według statystyk traktujących o najczęstszych przyczynach awarii silników elektrycznych, łożyska toczne są najczęstszą przyczyną problemów. Jednocześnie dziedzina monitorowania stanu łożysk tocznych jest bardzo dojrzałą gałęzią dużo szerszego zagadnienia diagnostyki maszyn wirujących. W rezultacie wiele bardzo wydajnych systemów diagnostycznych pozwalających na monitorowanie stanu łożysk z bardzo dużą dokładnością zostało stworzonych w ostatnich dekadach. Niestety inwestycja w owe, często kosztowne systemy, nie zawsze jest ekonomicznie opłacalna, zwłaszcza gdy rozpatrywany jest monitoring nie krytycznych elementów systemu. To z kolei może prowadzić do potencjalnego zwrotu z inwestycji o krytycznie niskiej wartości. Ten stan rzeczy jest motywatorem działań mających na celu znalezienie idealnej równowagi pomiędzy kosztami przedsięwzięć skierowanych na monitorowanie stanu elementów łożyska, a ich efektywności. Jeden z obecnych trendów jest stricte powiązany z możliwościami bardzo wszechstronnych urządzeń przenośnych, na przykład telefonów komórkowych, które są wyposażone w mocne jednostki obliczeniowe oraz mają domyślnie wbudowanych wiele rodzajów sensorów. Ten tekst koncentruje się na możliwościach wykorzystania mikrofonu wbudowanego w standardowy telefon komórkowy do monitorowania stanu łożysk tocznych. Okazuje się, że głównym wyzwaniem jest charakterystyczna odpowiedź częstotliwościowa standardowego mikrofonu, który jest skonstruowany z myślą o transmisji ludzkiego głosu, a ten rzadko niesie ważne informacje w paśmie poniżej 200Hz. Jednakże uzyskane wyniki wskazują, że pomimo tego ograniczenia, jest możliwe wykrywanie obecności wad typowych dla łożysk tocznych.
EN
According to statistics of the causes of electric machinery failures, bearings are at the very top of the list. Simultaneously the field of condition monitoring of rolling element bearings is a very mature branch of the more broad family of rotating machinery diagnostics. Many sophisticated systems have evolved over the past decades which allow to monitor the condition of bearings with a very high accuracy. Unfortunately, the business case of installing such, often costly system, in not always economically viable, especially when monitoring of the non-critical elements of the system is concerned and so the potential Return On Investment might be of critically low value. For this reason there is an ongoing endeavor to find the perfect balance between the cost of the condition monitoring activities and their efficiency. One of the mostly investigated areas these days is related to the onset of the very powerful and versatile portable devices e.g. mobile phones chich come instrumented with a very powerful CPUs and a number of sensors of different types. This text looks into the possibilities of utilizing the microphone embedded in a standard off-the-shelf mobile phone for the purpose of monitoring the condition of rolling element bearings. It turns out that the main challenge comes from the characteristic frequency response of the standard microphone which is mainly designed to transmit human voice, typically in the range above 200Hz. However the obtained results suggest that despite this limitation it is possible to detect the presence of typical faults in the rolling element bearings.
EN
Many methods exist for detecting defects in induction machines. Most of them require a precise knowledge of the slip of the rotor during machine's operation. It is, therefore, important to be able to determine the slip precisely. This article presents a recently developed algorithm for estimating the rotor slip In large induction machines. The proposed algorithm is based on the analysis of stator current. The main idea is to find the best fit of the spectrum features (peaks) to the operating point of the machine. The output of the algorithm is the estimated slip. The method is verified by numerical calculations as well as actual measurements, which show clearly that the presented metod produces very high quality results. It can, therefore, become an important part of machine monitoring systems. Presented algorithm successfully determines the value of the slip even for large machines with relatively small slip, even in the cases where majority of standard methods do not lead to adequate results.
3
Content available remote Porównanie efektywności semiaktywnych i aktywnych tłumików drgań lin
PL
W artykule porównano efektywności semiaktywnych i aktywnych tłumików drgań lin. Do sterowania tłumikami wybrano regulator LQR ze względu na jego popularność w zastosowaniach inżynieryjnych. Różnice między sterowaniem semiaktywnym a aktywnym zostały zaprezentowane za pomocą kryterium rozpraszania energii oraz kryterium maksymalnych wychyleń liny. Jak wykazano na podstawie obliczeń, pogorszenie jakości tłumienia lin związane z zastosowaniem tłumików semiaktywnych zależy od wielu czynników i w niektórych przypadkach może być znaczące.
EN
The paper presents the comparison of effectiveness of semiactive and active cable vibration dampers. LQR strategy was used to damper control. The dissipative energy criterion and the criterion of maximal deflection were used to evaluate the difference between semiactive and active control. Calculations shown, that the damping effectiveness of semiactive dampers is less than the effectiveness of active dampers.
4
Content available Self-tuning damping system for cable vibration
EN
The paper presents calculations of the system giving the maximal dissipation of energy by using the self-tuning damper. The damper is applied to reduce vibrations of inclined cable. It is attached near the lower support of cable. In order to calculate the optimal damping coefficient the self-tuning subsystem is introduced. The optimal damping coefficient is calculated taking into account the criterion of maximal energy dissipated by the damper. Results of calculations indicate that the concept of self-tuning damper can be applied to effective damping of cable vibration under various external inputs.
PL
W pracy przedstawiono obliczenia samodostrajającego się tłumika realizującego maksymalne rozpraszanie energii drgań ukośnie zamocowanej liny. Tłumik jest umieszczony w pobliżu dolnego zamocowania liny. Samodostrajający się układ został wprowadzony, aby podczas ruchu układu zapewnić optymalne tłumienie. Optymalny współczynnik tłumienia obliczany jest na podstawie kryterium maksymalizacji rozpraszania energii przez tłumik. Otrzymane wyniki pozwalają stwierdzić, że przedstawiona koncepcja jest dobrą propozycją efektywnego tłumienia drgań liny, niezależnie od przyczyn wywołujących jej ruch.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.