Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Compositional changes in carbide M7C3 upon annealing
EN
A lot of work was done on the structure of M7C3 in the past. It was found that this carbide contains an extremely high amount of defects and its structure can be interpreted either as a orthorormbic, hexagonal or trigonal crystal structure. Compositional studies, however, have not been done in detail yet. It has been, therefore, our intention to shed further light into the compositional evolution of carbide M7C3 upon annealing. Four Iow alloy steels 0.9Cr, 0.9Cr-0.25V, 2.5Cr-0.25V-0.4Mo, 0.9Cr-0.25V-0.4Mo (compositions given in mass percents) were annealed for 1000 - 5000 h at temperatures 773 - 993 K in evacuated capsules. Secondary phase particles extracted into carbon replicas were identified by the electron difFraction, and their compositions were determined by the energy dispersive x-ray spectroscopy. In parallel, changes in the Fe/Cr ratio for M7C3 were predicted using the thermodynamic-database program Thermo-Calc and plotted versus the bulk content of carbon, vanadium and chromium. It was shown that the Fe/Cr ratio increases with increasing bulk carbon content for all investigated steels and temperatures considered. On the other hand, it was predicted that the Fe/Cr ratio decreases with increasing bulk vanadium and chromium contents and increasing temperaturę. Molybdenum was found to stabilize the MC carbide, to reduce the molar fraction of M7C3 carbide and to decrease the values of Fe/Cr ratio in M7C3 at lower temperatures. The predictions were found to be in a good agreement with experimental observations, mainly for higher annealing temperatures. The only disagreement was found for the 2.5Cr-0.25V-0.4Mo steel.
PL
Tematyce struktury M7C3 poświęcono w przeszłości wiele prac. Stwierdzono, że węglik ten zawiera ekstremalnie dużą ilość defektów, a jego struktura może być interpretowana zarówno jako ortorombowa, heksagonalna lub trygonalna. Jednakże nie przeprowadzono dotychczas badań składu tej fazy. Tak więc, naszą intencją było rzucenie nowego światła na zmiany składu węglika M7C3 w trakcie wyżarzania. Cztery gatunki stali niskostopowych 0.9Cr, 0.9Cr-0.25V, 2.5Cr-0.25V-0.4Mo, 0.9Cr-0.25V-0.4Mo (składy podano w % wagowych) poddano wyżarzaniu w próżniowych kapsułach przez 1000 - 5000 godzin w temperaturach 773 - 993 K. Cząstki węglików ekstrahowano do repliki węglowej i identyfikowano za pomocą dyfrakcji elektronowej, a ich skład określono metodą spektroskopii dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego (EDX). Równolegle, korzystając z termodynamicznej bazy danych programu Thermo-Calc, obliczono prognozowane zmiany parametru Fe/Cr dla M7C3 i przedstawiono je graficznie jako zależności od całkowitej zawartości węgla, wanadu i chromu w stali. Pokazano, że parametr Fe/Cr wzrasta wraz ze wzrostem całkowitej zawartości węgla dla wszystkich zbadanych gatunków stali w rozpatrywanym zakresie temperatur. Z drugiej strony pokazano również, że następuje spadek wartości parametru Fe/Cr ze wzrostem całkowitej zawartości wanadu i chromu oraz obniżaniem temperatury wyżarzania. Stwierdzono, że molibden stabilizuje węglik MC, obniża udział molowy węglika M7C3, a dla najniższych temperatur obniża wartość współczynnika Fe/Cr. Obliczenia prognozujące, zwłaszcza dla wyższych temperatur wyżarzania, okazały się być w dobrej zgodności z obserwacjami eksperymentalnymi. Jedyną rozbieżność zaobserwowano dla stali 2.5Cr-0.25V-0.4Mo.
2
Content available remote Microstructure evolution on casting in special high-alloy steels
EN
Practical aspects of thermodynamic calculations were demonstrated on the Ch 12MF4, Ch3F12, and CF3M alloys cast under quasi-equilibrium conditions. Good agreement was achieved between experimental findings and thermodynamic predictions performed by THERMOCALC, using the non-commercial database STEEL16. The approach was found to be appropriate for solving practical tasks related to casting (solidification).
PL
Praktyczny aspekt obliczeń termodynamicznych został zademonstrowany na przykładzie stopów Ch12MF4, Ch3F12 i CF3M, odlanych w warunkach quasi-równowagowych. Uzyskano dobrą zgodność miedzy wynikami doswiadczalnymi i uzyskanymi na drodze obliczeń termodynamicznych, wykonanych przy uzyciu pakietu THERMOCALC z wyjorzystaniem niekomercyjnej bazy STEEL 16. Ten sposób postepowania okazał się odpowiedni dla rozwiazywania praktycznych zagadnień związanych z krzepnięciem odlanej stali.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.