Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ethical approach
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The terminally ill children have been perceived as the patients having special needs who require special care. Most of them have been oncologically or neurologically sick children, also those with different types of congenital physical abnormalities and metabolic diseases. In addition to the Paediatric Department, the terminally ill children have also been provided with care by health care professionals and mobile hospic and some children have been located in the Children's Home in the palliative care sector since birth. The priority objective of the health and nursing care is to ensure an adequate ethics not only to a child but also to its parents (relatives) and implement palliative care focused on life quality and eliminate suffering in a terminally ill child.
EN
There are health issues that concern larger or smaller groups of people, but the topic of oncological diseases, which are one of the most urgent problems of human society, concerns us all. Oncological disease is an immense interference not only in the life of a person with the disease, but it is also a stigma of their whole family to a large extent. For all people involved, the situation becomes very demanding, especially when the disease enters the terminal stage. The quality of life of terminally ill cancer patients is determined by the degree of personal suffering and the ability of the patients to individually meet their various needs. Awareness of the profound aspectual essence of ethical and humanistic connections in the context of providing suitable nursing care, focused on the application of the most possible degree of empathy and loving approach to patients based on reverence and respect for human dignity to the end of life, contributes significantly to the improvement of the quality of life. The contribution also contains a survey focused on the quality of life of terminally ill cancer patients.
PL
Istnieją tematy medyczne, odnoszące się do większych lub mniejszych grup ludzi, lecz temat chorób onkologicznych (nowotworowych), które są jednym z najbardziej naglących i aktualnych problemów społeczeństwa, dotyczy nas wszystkich. Schorzenie onkologiczne przynosi głęboką ingerencję nie tylko w życie człowieka chorego na raka, ale w dużej mierze jest to piętno dla całej jego rodziny. Dla wszystkich zainteresowanych sytuacja staje się bardzo trudna przede wszystkim wtedy, gdy choroba wchodzi w końcowe stadium. Jakość życia osób nieuleczalnie chorych (onkologicznie) zależy od stopnia osobistego cierpienia i zdolności pacjenta do samodzielnego zaspokajania zróżnicowanych potrzeb. Świadomość głębokiej esencjonalnej istoty powiązań etycznych i humanistycznych w kontekście zapewnienia odpowiedniej opieki pielęgniarskiej, skupiającej się na empatii i miłym podejściu do pacjentów, szacunku i poszanowaniu godności ludzkiej do końca życia. Przyczynia się to znacząco do poprawy jakości życia. Częścią pracy jest również badanie dotyczące jakości życia chorych w schyłkowej fazie choroby nowotworowej.
EN
Every day, the healthcare workers encounter the patients having special needs and requiring increased health and nursing care. These patients include those suffering mental illnesses, the number of which continues to grow at present. Mental illnesses, especially psychosis, affects the perception of reality, reduces the patients´ life quality and, in some cases, they even lead to suicides. Except for the state-of-the-art therapeutic and psychotherapeutic procedures, an adequate ethical approach to mentally ill people also forms essential part of treatment, based on non-mandatory, empathetic and supportive communication. Non-devaluing of a patient in terms of his/her ridiculing and humiliating the human dignity forms part of the given approach.
PL
Pracownicy służby zdrowia codziennie spotykają pacjentów mających specyficzne potrzeby i wymagających zwiększonej opieki leczniczej i pielęgnacyjnej. Do tej grupy należą również pacjenci z chorobami psychicznymi, których ilość obecnie ciągle rośnie. Choroby psychiczne, szczególnie psychozy, wpływają na postrzeganie rzeczywistości, obniżają jakość życia pacjentów, nawet w niektórych przypadkach prowadzą do prób samobójczych. Istotną częścią leczenia, poza najbardziej zaawansowanymi medycznymi i psychoterapeutycznymi procedurami, jest właściwa postawa pracowników służby zdrowia wobec chorego psychicznie, polegająca na komunikacji niedyrektywnej, empatycznej i wspierającej. Częścią takiego podejścia jest opieka nad pacjentem bez poniżania go i naruszania jego godności osobistej.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.