Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  priority rules
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Znaczenie pojęcia „pieszy wchodzący” - głos polemiczny
PL
Opracowanie jest kontynuacją publikacji autora dotyczących zmian ustawy Prawo o ruchu drogowym w zakresie pierwszeństwa pieszych. Jednocześnie stanowi polemikę z poglądem polegającym na stwierdzeniu, że pieszy wchodzący na przejście to taki „który zaraz wkroczy na przejście” i w praktyce znajduje się poza przejściem dla pieszych, czyli w małej odległości od krawędzi jezdni i przejścia.
EN
The article is a follow-up to the author’s publication on the amendments to the Act on Road Traffic in the field of pedestrians’ right of way. It is also a polemic against the view that a pedestrian entering a zebra crossing is one “that is about to enter the crossing” while he/she is actually outside the crossing proper, in other words at a small distance from the curb and the crossing.
EN
The Decision Makers in the production organizations, which produce multiple different products at the same time, set the priorities for what the organization desires to produce. This priority is sorting the products in order to schedule the production based on these priorities. The production organizations receive a huge number of orders from different customers, each order contains many products with close delivery dates. The organization aims to produce multiple different products at the same time, in order to satisfy all customers by delivering all orders at the right time. This study will propose a method to prioritize the production to produce a multiple different products at the same time, the production lines will produce multiple different products. This method will prioritize the products using Multi Criteria Decision Making technique, and prioritize the production operations using a new algorithm called Algorithm for Prioritization of Production Operations. In addition, the study will provide an algorithm for production scheduling using the production priority calculated based on the proposed method. The study will also compare the scheduling based on the priority rules and based on the proposed method through total production time and the variety of products produced.
3
Content available remote Użytkowanie górnicze w polskim systemie prawnym
PL
Publikacja poddaje analizie problematykę użytkowania górniczego, które zostało uregulowane w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Omówiono charakter prawny tego zagadnienia, wskazując jednocześnie na essentialia negotii umowy o ustanowienie użytkowania górniczego. Nadto, zwrócono uwagę na wątpliwości, pojawiąjące się co do wynagrodzenia, a także samego trybu przetargowego. W dalszej części zaprezentowano zasadę pierwszeństwa oraz zakres przestrzenny użytkowania górniczego. Przytoczono również poglądy przedstawicieli doktryny prawa cywilnego, mające istotny wpływ na analizowaną problematykę. Artykuł oparto na literaturze przedmiotu, opracowaniach komentarzowych, skorzystano także z zasobności orzeczeń, w szczególności z aktualnej linii orzeczniczej, wypracowanej przez sądy administracyjne.
EN
The publication analyzes the issues of mining use, which was regulated in the Act of June 9, 2011, Geological and Mining Law. The legal nature of this issue was discussed, pointing to the essentialia negotii of the agreement for the establishment of mining usufruct. Moreover, the doubts that arose regarding the remuneration as well as the tender procedure itself were highlighted. The next part presents the priority rule and the spatial scope of mining use. The views of representatives of the civil law doctrine, which have a significant impact on the analyzed issues, were also presented. The paper is based on the subject literature, commentary studies, and the abundance of judgments.
EN
The article presents the problem of scheduling a multi-stage project with limited availability of resources with the discounted cash flow maximization criterion from the perspective of a contractor. The contractor’s cash outflows are associated with the execution of activities. The client’s payments (cash inflows for the contractor) are performed after completing the agreed project’s stages. The proposed solution for this problem is the use of insertion algorithms. Schedules are generated using forward and backward schedule generation schemes and modified justification techniques. The effectiveness of the proposed procedures is the subject of the examination with the use of standard test instances with additionally defined financial settlements of a project.
PL
W artykule opisany jest problem harmonogramowania projektu z ograniczoną dostępnością zasobami z kryterium minimalizacji czasu trwania projektu. Do rozwiązania zagadnienia opracowane są algorytmy konstrukcyjne, które mogą być przydatne jako rozwiązania inauguracyjne dla procedur lokalnych poszukiwań. Efektywność proponowanych algorytmów przetestowana jest przy użyciu zadań testowych z biblioteki PSPLIB.
EN
In this paper resource-constrained project scheduling problem with optimisation criterion of minimising makespan is described. To solve the problem constructive algorithms are developed, which can be useful as an inaugural solution for local search algorithms. The effectiveness of the proposed algorithms is tested using the benchmark instances from the library PSPLIB.
PL
W artykule przedstawiono oraz zilustrowano przykładami taką wzajemną lokalizację przejazdu kolejowego i pobliskiego skrzyżowania drogi biegnącej przez ten przejazd, że ruch na skrzyżowaniu ma wpływ na bezpieczeństwo na przejeździe. Omówiono obowiązujące regulacje prawne i na tym tle zaproponowano szczególne zasady nadawania pierwszeństwa na tak zlokalizowanych skrzyżowaniach. Stosowanie tych zasad pozwoliłoby wyeliminować zagrożenie związane z utrudnieniem sprawnego opuszczania kolizyjnej strefy przejazdu kolejowego przez pojazdy, blokowanego ruchem na skrzyżowaniu. Wskazano na możliwość wykorzystania sygnalizacji świetlnej do odpowiedniej organizacji ruchu na takich skrzyżowaniach, pod warunkiem powiązania jej działania z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym, wykrywającymi zbliżanie się pojazdu szynowego do przejazdu. Przedstawiono propozycje wymagań dotyczących takiego powiązania oraz przeanalizowano uwarunkowania wpływające na możliwość opracowania i wdrożenia systemu sygnalizacji świetlnej dla skrzyżowań zlokalizowanych w sąsiedztwie przejazdów kolejowych.
EN
The paper presents the resource-constrained project scheduling problem with the makespan minimization criterion. To solve the problem, the authors propose insertion algorithms that generate schedules with the use of forward serial and parallel decoding procedures. Schedules are improved with the use of the double justification by the extremes technique (first right and then left justification). The efficiency of the procedures proposed is tested on standard test problems from the PSPLIB library.
PL
Artykuł prezentuje model harmonogramowania projektu z ograniczoną dostępnością zasobów (ang. RCPSP - Resource-Constrained Project Scheduling Problem) ze zdefiniowanymi terminami realizacji kamieni milowych projektu. Dla tego modelu proponowany jest priorytetowy algorytm alokacji buforów. Skuteczność opisanego algorytmu jest testowana przy użyciu zbioru instancji J30 i J90 z biblioteki PSPLIB (ang. Project Scheduling Problem LIBrary).
EN
This paper presents a model of the Resource-Constrained Project Scheduling Problem (RCPSP) with defined terms of milestones achievement. For this model is proposed priority algorithm of buffer allocation. Effectiveness of described algorithm is tested using a set of J30 and J90 problem instances from the Project Scheduling Problem LIBrary (PSPLIB).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.