Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper reported characteristics of aerial photographs of mainland China taken by U-2 spy planes, which were archived and made public in NARA II of USA, and discussed the possibility to use them for environmental studies. U-2 photographs of China, which have high ground resolution of about 75cm were mainly taken in the first half of 1960s. Large amount of photographs including oblique photos as well as overlapped vertical photos covers vast range of China and enable us to use for detailed stereoscopic interpretation as well as creating ortho photos and digital surface models. Case studies in Loess Plateau (Shaanxi Province, China) showed the possibility of detailed observations of land features and land uses such as cave dwellings, check dams, agricultural terraces and cultivated crops, as well as estimation of the amount of gully erosion. In the process of archival research in NARA II, however, various inconveniences were found and improvement of retrieval system were desired.
PL
W artykule opisano charakterystykę zdjęć lotniczych Chin kontynentalnych wykonanych przez samoloty szpiegowskie U-2, które zostały zarchiwizowane i upublicznione w NARA II w USA, a także omówiono możliwości wykorzystania ich w studiach ochrony środowiska. Fotografie lotnicze z samolotów U-2, wykonanych nad terytorium Chin, mają wysoką rozdzielczość terenową, wynoszącą około 75 cm, zostały wykonane głównie w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych XX wieku. Duża liczba zdjęć, w tym zdjęcia skośne, a także zdjęcia pionowe w pokryciu stereoskopowym obejmują znaczną powierzchnię Chin. Pozwalają one na szczegółową interpretację stereoskopową, jak również na tworzenie ortozdjęć i cyfrowych modeli terenu. Studia przypadków na płaskowyżu lessowym (prowincja Shaanxi, Chiny) wskazały na możliwość szczegółowych obserwacji cech terenu i użytkowania gruntów, takich jak mieszkania w jaskiniach, tamy kontrolne, tarasy rolnicze i pola uprawne, a także oszacowanie wielkości erozji. W procesie korzystania z archiwalnych zasobów zdjęć w NARA II (National Archives and Records Administration - USA) stwierdzono różne niedogodności i pożądane było ulepszenie systemu pobierania zdjęć.
2
Content available remote Dummy code insertion and its efforts on concealment for secure processing
EN
Technology of concealing purpose of program is needed for profitable uses of an external grid. We propose dummy code insertion technique for concealment technology. We have implemented one kind of technique of dummy code insertion on trail. Moreover we evaluate strength of concealment against malicious inspection. We explain the detail of evaluation of dummy code insertion technique in this paper.
PL
Technologia zaciemniania przeznaczenia programu jest niezbędna podczas odpłatnego korzystania z zewnętrznych sieci gridowych. W artykule zaproponowano jeden z typów technik wstawiania atrap kodu. Dodatkowo oceniono odporność techniki zaciemniania przed złośliwą penetracją. Szczegółowo wyjaśniono także sposób oceny zastosowanej techniki wstawiania atrap kodu.
EN
In external PC grids, it is difficult to protect data from falsifications and analyses because the data is processed by unspecified hosts. In the past, to resolve this problem a concealing method for processing purposes (CMPP) has been proposed. Although CMPP can detect falsifications with high probability, it takes much time to process the whole program due to the majority vote. This paper proposes an optimistic processing protocol for multiplexing. In the proposed protocol, each host starts to execute its segment based on a result of a previous segment from only one host even if the result is not decided by a majority vote. The majority vote is done after results of other hosts arrive. Through simulation experiments, we show that the proposed scheme can improve processing time of programs efficiently.
PL
W zewnętrznych sieciach komputerów osobistych trudno jest zabezpieczyć dane przed ich fałszowaniem i analizowaniem, ponieważ dane są przetwarzane przez bliżej nieokreślone serwery. W przeszłości do rozwiązania tego problemu była proponowana metoda ukrywania problemu przy przetwarzaniu (CMPP). Metoda CMPP polega na podzieleniu programu na wiele segmentów, a te segmenty są przetwarzane na różnych serwerach, aby zapobiec wykonaniu niepożądanej analizy programu. Co więcej, aby wykryć fałszerstwa, metoda CMPP zawiera schemat multipleksowania który wykonuje identyczne segmenty na różnych serwerach równolegle i decyduje o wyniku przetwarzania metodą głosowania większościowego. Chociaż CMPP może wykryć fałszerstwa z wysokim prawdopodobieństwem, to jednak głosowanie większościowe wymaga długiego czasu przetworzenia całego programu. W artykule jest zaproponowany protokół optymistycznego przetwarzania do multipleksowania. W zaproponowanym protokole każdy serwer zaczyna wykonywać własny segment w oparciu o wyniki poprzedniego segmentu z jednego z serwerów, nawet jeżeli wynik nie jest potwierdzony przez głosowanie większościowe. Głosowanie większościowe jest wykonywane po nadejściu wyników z innych serwerów. Za pomocą eksperymentów symulacyjnych wykazano, że proponowany schemat może efektywnie skrócić czas przetwarzania programów.
EN
OLSR is a proactive routing protocol for mobile ad hoc networks (MANETs). OLSR uses the concept of MPR selection mechanism to reduce broadcast packets. Because mobile nodes in MANETs are powered by batteries, MPR nodes often run out of energy. This paper introduces a residual energy-based OLSR (REOLSR) protocol. REOLSR selects MPR nodes based on residual energy of their symmetric 1-hop neighbor nodes. The aim is to avoid selecting nodes with lower residual energy as MPR nodes in order that the protocol minimizes the MPR nodes run out of their energy faster. The simulation results show that REOLSR increases network throughput efficiently.
PL
OLSR jest proaktywnym protokołem routingu dla mobilnych sieci ad hoc (MANETs). Wykorzystuje on ideę mechanizmu selekcji węzłów do transmisji wielopunktowej (MPR) w celu zredukowania liczby transmitowanych pakietów. Węzły MPR są bardzo obciążone, a więc ich źródła energii powinny być oszczędzane. Ponieważ węzły mobilne w sieci MANET są zasilane z baterii, zatem węzły MPR często rozładowują swoje źródła zasilania. W artykule zaproponowano modyfikację protokołu OLSR (REOLSR) opartą na analizie energii resztkowej. Protokół REOLSR wybiera węzły MPR w oparciu o kryterium ich energii resztkowej ich symetrycznych sąsiednich węzłów typu 1-hop. Protokół uwzględnia także liczbę węzłów będących w zasięgu i stopień każdego węzła. Celem jest minimalizacja wyboru węzłów zużywających szybciej swoje źródło energii. Protokół ma zminimalizować używanie węzłów o wyładowanych źródłach zasilania. Wyniki symulacji pokazują, że REOLSR zwiększa wydajność osiągów sieci.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.