Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sygnał okresowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
New algorithm of the measurement of periodical signals, utilizing the sigma undersampling and a method of a compensation of the errors arising from frequency fluctuations basing on Σ - Δ undersampling are presented. Characteristics of FIR filters realizing this algorithm are calculated. An analysis of the dependence of the errors on the undersampling factor, the number of the samples per period, a power of the noise and fluctuations of the frequency is performed for typical periodical signals.
PL
Zaprezentowano nowy algorytm pomiaru sygnałów okresowych, wykorzystujący podpróbkowanie Σ oraz metodę kompensacji błędów pomiarowych, spowodowanych przez wahania częstotliwości za pomocą podpróbkowania Σ - Δ. Wyznaczono charakterystyki filtrów cyfrowych, realizujących ten algorytm. Przeanalizowano zależność błędów pomiarowych od krotności podpróbkowania, liczby próbek, błędów częstotliwości oraz mocy zakłóceń na przykładzie typowych przebiegów okresowych.
2
Content available remote Effect of Disturbances on Sigma Undersampling of Periodical Signals
EN
A method of measurements of periodical signals, applying Σ undersampling is presented. An algorithm of signal processing, enabling a reduction of errors is proposed. A discussion of errors, caused by fluctuations of sampling and signal’s frequencies and a noise of a detector is performed. A dependence of these errors on a number of samples per period, an undersampling factor and a relation between sampling and signal's frequencies for the triangle signal was considered.
PL
Zaprezentowano metodę pomiaru sygnałów okresowych wykorzystującą podpróbkowanie Σ. Przedstawiono algorytm przetwarzania sygnałów, umożliwiający redukcję błędów pomiarowych, spowodowanych przez wahania częstotliwości próbkowania i mierzonego sygnału oraz szumy odbiornika. Na przykładzie przebiegu trójkątnego przeanalizowano zależność błędów metody od współczynnika podpróbkowania, liczby próbek w okresie sygnału, mocy szumów oraz wahań częstotliwości.
EN
In this study the cyclic linear random process is defined, that combines the properties of linear random process and cyclic random process. This expands the possibility describing cyclic signals and processes within the framework of linear random processes theory and generalizes their known mathematical model as a linear periodic random process. The conditions for the kernel are given and the probabilistic characteristics of generated process of linear random process in order to be a cyclic random process. The advantages of the cyclic linear random process are presented. It can be used as the mathematical model of the cyclic stochastic signals and processes in various fields of science and technology.
PL
Często w celu wyznaczenia amplitudy i fazy pewnej harmonicznej sygnału próbkowanego przetwornikiem A/C korzysta się z DFT. Dokładność pomiaru wyznacza się numerycznie stosując metodę Monte-Carlo przy założeniu, że próbki nie są skorelowane między sobą. Założenie to jest błędne, gdy próbkuje się sygnał sinusoidalny. W artykule zostanie wyznaczony zbioru sygnałów sinusoidalnych, na podstawie którego można wyznaczyć amplitudę i fazę sygnału mono-harmonicznego próbkowanego. Przeprowadzono badania dokładności transformaty DFT.
EN
Signals probed with finite resolution ADC's are affected by quantization errors. If we assume that value of each probe is uncorrelated with the value of each other probe then we may assess the accuracy of the first harmonic determined by DFT using Monte-Carlo method [1]. But if we probe a sinusoidal signal it is an incorrect assumption. In the paper we analyze the set of the sinusoidal signals that are inevitably connected with acquired single harmonic signal probes. In the Figure 1 we can see that the set of probes may be generated by a few different signals. We prove that set of signals that give the same set of the probes represents a non-fragmented surface on the amplitude and phase angle plane (Fig. 2). Secondly we determine the set of signals for the specified set of probes D3 acquired by the simulated ADC. We construct function F represented by equation (9) which consists of the function which block diagram is presented in the Fig. 3. This function F is discrete so statistical methods must be used to determine the set of signals (A, φ) which give the maximal value [2]. Final shape of the set is given on the Fig. 5. Some experiment was conducted to check the accuracy of the DFT algorithm. The Figure 6 represent values of amplitudes acquired by DFT (triangles), amplitudes from the computed sets (dots) against number of acquired probes of the 1 V sinusoidal signal. The error bars corresponds to the extreme amplitudes (Fig. 6) in the set. The results differ, because DFT computes parameters of the first harmonic of the probes which only approximately represents the input signal. This method with modifications may be applied to the multi-harmonic signals. Keywords: signal sampling, ADC, periodic signal, amplitude and phase angle, mathematical analysis, DFT.
PL
Przedstawiono dydaktyczną prezentację próbkowania przebiegów okresowych o ograniczonym paśmie. Obliczenia numeryczne wykonano w programie Mathcad.
EN
Shows the didactic presentation of the periodic waveform sampling with limited bandwidth. Numerical calculations were performed in Mathcad.
PL
W pracy rozpatrzono błąd wartości amplitudy sygnału okresowego wyznaczonej za pomocą DFT wywołany próbkowaniem niekoherentnym oraz nieznanym przesunięciem fazowym w chwili próbkowania. Błąd ten jest dwuwymiarową zmienną losową zależną od współczynnika desynchronizacji aԑ (- 0.5,0.5)oraz przesunięcia t0ԑ(0,T)gdzie T-okres sygnału. Przeprowadzono symulacje komputerowe (4 min. powtórzeń) wykonując uśrednianie względem poszczególnych zmiennych losowych i wyznaczając rozkłady brzegowe. Ponadto, porównano błąd amplitudy wynikający z zastosowania klasycznego okna Dirichleta z błędem zastosowania symetrycznego okna Dirichleta [2], W tym ostatnim przypadku wyznaczono postać analityczną błędu.
EN
The paper examines the error - of periodic signal amplitude value determined using DFT - induced both by incoherent sampling and unknown phase shift at the moment of sampling. The error is a two-dimensional random variable dependent on the desynchronization coefficient aԑ (- 0.5,0.5) and the shift t0ԑ(0,T) where T- period of the signal. Computer simulations were conducted (4 m. iterations) performing averaging in relation to particular random variables and determining marginal distributions. Furthermore, the comparison was made between the amplitude error resulting from application of a classical Dirichlet window and the error of applying a symmetric Dirichlet window [2], In the latter case the analytic form of the error was determined.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.