Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  automatyzacja sieci
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Since over a decade we observe intensive effort of research institutions and industrial consortia on extending flexibility and automation of the transport network control also known under the term network programmability. Key aspect of each programming interface is ability to evolve but also sensitivity to future modifications. As indicated in the past work [4] in the specific context of optical transport networks an important criterion becomes also complexity and granularity of maintained objects. The objective of this paper is to share the results of a proof of concept of optical transport network control conducted on highly flexible and easy to modify YANG-based RESTCONF protocol. Deriving configuration objects and protocol messages fields from standardized YANG models makes the programming interface easy to understand and modify. In addition, the models were selected to reflect network level control typical for carrier class deployments in the opposite to more common for data centre device level control.
EN
Od ponad dekady obserwuje się wzmożone wysiłki instytutów badawczych i konsorcjów przemysłowych zmierzające w kierunku uelastycznienia i zautomatyzowania sterowania sieciami transportowymi, szeroko znanego również pod pojęciem programowalności sieci. Podstawową cechą każdego interfejsu programowego jest jego zdolność ewoluowania oraz podatność na przyszłe modyfikacje. Jak wykazano w poprzednich pracach [4], dla szczególnego przypadku optycznych sieci transportowych ważnym kryterium staje się również złożoność i szczegółowość zarządzanych obiektów. Celem artykułu jest przedstawienie praktycznych rezultatów studium wykonalności sterowania optyczną siecią transportową za pomocą protokołu RESTCONF opatego na języku specyfikacji YANG. Otrzymywanie obiektów konfiguracyjnych i pól wiadomości protokołu z ustandaryzowanych modeli YANG czyni interfejs programowy łatwym do przyswojenia i ewentualnej modyfikacji. Co ważne, modele zostały dobrane tak, aby odzwierciedlić typową dla klasycznych instalacji operatorskich kontrolę na poziomie sieci w odróżnieniu od bardziej popularnej dla segmentu data center kontroli na poziomie urządzeń.
EN
Improvement of grid operation reliability and efficiency is one of the main challenges faced by Distribution System Operators (DSO). The quality regulation implemented in 2015 by the URE Energy Regulatory Office sets goals for the DSO to reduce the SAIDI and SAIFI grid failure indices. Implementation of new engineering solutions in the Smart Grids domain, i.e. advanced systems for MV and LV grids monitoring as well as smart AMI metering, provides new data on the operational grid performance. This enables the development of new functionalities that introduce a new quality in the distribution grid management. This paper describes ENERGA-OPERATOR SA’s activities completed as part of the Upgrid demonstration project, aimed at increasing the level of MV and LV grids’ observability and control in the demonstration area. The grid and IT solutions employed in the project are described, as well as the AMI application options to improve the grid performance. The applied solutions ‘s impact on the distribution grid management’s mode and effectiveness is also discussed.
PL
Podnoszenie niezawodności oraz efektywności pracy sieci jest jednym z głównych wyzwań stojących przed operatorami systemu dystrybucyjnego (OSD). Wdrożona w 2015 roku przez URE regulacja jakościowa stawia przed OSD cele w zakresie ograniczenia wskaźników awaryjności sieci SAIDI i SAIFI. Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych z obszaru sieci inteligentnych, tj. zaawan- sowanych układów monitorowania sieci SN i nN oraz inteligentnego opomiarowania AMI, dostarcza nowych danych o stanie pracy sieci. Dzięki temu możliwe jest budowanie nowych funkcjonalności, które wprowadzają nową jakość w sposobie zarządzania siecią dystrybucyjną. W artykule opisano działania zrealizowane przez ENERGA-OPERATOR SA w ramach demonstracyjnego projektu Upgrid, mające na celu zwiększenie poziomu obserwowalności i kontroli sieci SN i nN w obszarze demonstracyjnym. W tekście opisano zastosowane w projekcie rozwiązania sieciowe i informatyczne oraz możliwość wykorzystania AMI do zwięk- szenia efektywności pracy sieci. Wskazano również wpływ zastosowanych rozwiązań na sposób i efektowność zarządzania siecią dystrybucyjną.
PL
Wprowadzona w 2015 roku przez URE regulacja jakościowa sprawia, że kwestia niezawodności zasilania jest priorytetową sprawą dla OSD. Dodatkowo przyłączanie coraz większej ilości mikroźródeł do sieci nN może powodować pogorszenie się jakości energii. W celu sprostania tym wyzwaniom konieczne jest podnoszenie poziomu obserwowalności i kontroli sieci dystrybucyjnej. Integrując stosowane obecnie rozwiązania automatyzacji sieci SN z infrastrukturą AMI możliwe jest osiągnięcie nowej jakości w zakresie pozyskiwanych danych, będące podstawą do wdrażania nowych rozwiązań systemowych. ENERGA-OPERATOR realizuje projekt pilotażowy Upgrid, którego celem jest rozwój narzędzi do kontroli i nadzoru sieci SN oraz nN. W artykule przestawiono informacje nt. opracowanej nowej koncepcji rozwiązań dla stacji SN/nN oraz wdrażanego w ramach projektu Upgrid systemu DMS nN.
EN
Improving the reliability and efficiency of the network is one of the main challenges that DSOs face. Implementation of new technical solutions from Smart Grid area, like Advanced Metering Infrastructure (AMI) or advanced automation of the secondary substation (SS) and LV network, can provide new information about the state of the MV and LV network. As a result, it is possible to build the functionalities that bring a new quality to the network operations and management. ENERGA-OPERATOR SA gathered experience in the field of Smart Grid for several years. After the completion of several smart grid pilot projects in the MV network and deployment of AMI it is time to focus on LV network management and challenges that can arise in the future i.e. high saturation of microgeneration the need for rapid response to failures, large quantity of data from RTUs and smart meters. By integrating existing systems and adding new functionality, it is possible to meet these challenges. The paper will present: the concept of the new solution for secondary substation, the impact of the solution on the grid and using data form AMI and automation to improve power quality.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.