Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gospodarka odpadam
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Economic development of a country as well as growing consumption causes a rise in the amount of wastes, mainly municipal wastes. Basic sources of the municipal wastes are households and public buildings. When Poland joined European Union, it was necessary to introduce many changes related to the waste management. Gradually implemented actions aim at limiting the amounts of municipal wastes deposited in landfills and reducing biodegradable fraction of wastes. Production of fuel from the municipal waste fraction constitutes an important element of modern waste management system. Moreover, it becomes an alternative to exhaustible resources of fossil fuels and a valuable source of energy to be used in industry, e.g. in cement industry. The article presents characteristics of a selected production plant of alternative fuel, which operates in the area of Silesian Voivodship. The purpose of the test was to analyse the quality of the readymade alternative fuel and ballast fraction formed in the device. Achieved test results were applied to the valid legal regulations in the context of the best possible waste management.
PL
Rozwój gospodarczy kraju i wzrastająca konsumpcja powoduje wzrost ilości odpadów, głównie pochodzenia komunalnego. Podstawowymi źródłami powstawania odpadów komunalnych są przede wszystkim gospodarstwa domowe oraz obiekty infrastruktury publicznej. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało konieczność wprowadzenia wielu zmian związanych z gospodarką odpadami. Wprowadzane sukcesywnie działania mają na celu ograniczenie ilości deponowanych odpadów komunalnych oraz zmniejszenie udziału w nich frakcji biodegradowalnej. Wytwarzanie paliwa z frakcji komunalnej stanowi ważny element nowoczesnego systemu gospodarki odpadami. Dodatkowo jest alternatywą dla wyczerpywalnych zasobów paliw kopalnych i cennym źródłem energii dla przemysłu np. cementowniczego. W artykule scharakteryzowano wybraną instalację do produkcji paliwa alternatywnego działającą na terenie woj. Śląskiego (Polska). Celem badań była analiza jakości gotowego paliwa alternatywnego oraz frakcji balastowej powstającej na instalacji. Otrzymane wyniki badań odniesiono do obowiązujących przepisów prawnych w kontekście możliwości optymalnego ich zagospodarowania.
PL
Artykuł stanowi podsumowanie programu edukacji ekologicznej finansowanego przez WFOŚiGW w Krakowie. Projekt opracowany był przez pracowników UMIG Skawina, przy współudziale studentów WIŚ PK w ramach pracy Koła Naukowego Ochrony Środowiska. W niniejszej pracy scharakteryzowano wybrane problemy dotyczące segregacji odpadów. Dokonano także analizy świadomości wybranych grup społeczeństwa Skawiny, w zakresie rozumienia potrzeby selektywnej zbiórki odpadów. W analizie oparto się o ankietę przeprowadzoną na 1000 mieszkańców (przede wszystkim dzieci), w której określono efekt prowadzenia akcji edukacyjnej. Celem edukacji było rozwijanie zachowań zmierzających do segregacji frakcji użytkowych z odpadów "u źródła".
EN
The article is a summary of the environmental education program funded by the WFOŚiGW fund. The project was developed by employees of Skawina Municipality, with the participation of students of PK WIS Scientific Circle of Environmental Protection. This paper characterizes selected problems concerning the segregation of waste. There is also some analysis of the consciousness of society Skawina, in understanding the needs of selective waste collection. The analysis was based on a survey of 1000 people (mostly children), which sets out the effect of an educational approach. The aim of education was to highlight the attention to the need to develop behavior towards to segregation and recycling of waste "at source".
PL
Na subiektywnie pojmowaną jakość życia wpływa selektywna zbiórka surowców wtórnych. W niektórych przypadkach jej koszty można w sposób prosty określić oraz obliczyć, ale niekiedy taka możliwość nie istnieje. W artykule przedstawiono klasyfikację kosztów oraz wyniki wieloletnich badań dotyczących braku gotowości do ich ponoszenia.
EN
Quality of life is affected by the costs of municipal solid waste management. Selective waste collection in households generates various costs and expenses. These include increased time consumption to sort and carry out own waste to waste containers. If the distance between a household and the container location is large, transport costs are generated. In 1994-2004, Polski Klub Ekologiczny (the Polish Ecological Club) conducted independent research in Poznań based on 4265 correctly completed questionnaires. The analysis showed that, at the beginning of the period surveyed, there was a group of households, depending on the age and education of the lady of the house, that did not accept any additional costs that might be generated if the household sorted its own waste. Throughout the research period, about 30% to 60% of the households were not willing to incur any additional costs for sorting domestic wastes. It needs to be stressed that the lower the education, the stronger the objection to accept these costs. However, another important factor is the age of the respondents. In the 1990’s, there usually was a relationship between the age of respondents and their refusal to accept any additional costs for sorting domestic wastes, i.e. the older the person, the less willingness to pay. From the year 2000, young people’s households are much more willing to pay for such waste sorting than the older households. This situation is caused by many factors, among which is the fact that the city of Poznań failed to provide its population with a comprehensive environmental education on MSW and recycling management. Small scale actions were undertaken. No particular target groups were addressed by large scale projects.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.