Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kolizja statków
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wśród zadań nawigacyjnych rozwiązywanych przez nawigatora - oficera wachtowego lub zautomatyzowane systemy nawigacyjne - jest określanie sytuacji nadmiernego zbliżenia oraz manewr antykolizyjny. Najczęściej problem ten jest rozwiązywany z wykorzystaniem systemów radiolokacyjnych.
EN
One of the elements of safe navigation in sea transport is analysis of collision situation as well as defining the safe angle of own ship's track. Nowadays the parameters of anti-collision maneuvers in navigation at sea are defined by means of radar automatic identification systems and by following the vessel's echoes with the use of ARPA (Automatic Radar Plotting Aids). Fitting vessels with AIS-Automatic Identification System which transmits to other vessels, to coastal stations, to vessel traffic systems data regarding own position and parameters connected with vessel's movement has made it possible to use these data and the data of own ship to find best anti-collision maneuver. This article presents the analysis of accuracy of calculating basic parameters of anti-collision maneuver, i.e. CPA- Closest Point of Approach and TCPA- Time of Closest Point of Approach and the safe angle of own ship's track in such a system.
2
Content available A model for risk analysis of oil tankers
EN
The paper presents a model for risk analysis regarding marine traffic, with the emphasis on two types of the most common marine accidents which are: collision and grounding. The focus is on oil tankers as these pose the highest environmental risk. A case study in selected areas of Gulf of Finland in ice free conditions is presented. The model utilizes a well-founded formula for risk calculation, which combines the probability of an unwanted event with its consequences. Thus the model is regarded a block type model, consisting of blocks for the probability of collision and grounding estimation respectively as well as blocks for consequences of an accident modelling. Probability of vessbl colliding is assessed by means of a Minimum Distance To Collision (MDTC) based model. The model defines in anovel way the collision zone, using mathematical ship motion model and recognizes traffic flow as a non homogeneous process. The presented calculations address waterways crossing between Helsinki and Tallinn, where dense cross traffic during certain hours is observed. For assessment of, a grounding probability, a new approach is proposed, which utilizes a newly developed model, where spatial interactions between objects in different locations are recognized. A, ship at a seaway and navigational obstructions may be perceived as interacting objects and their repulsion may be modelled by a sort of deterministic formulation. Risk due to tankers running aground addresses an approach fairway to an oil terminal in Skoldvik, near Helsinki. [...]
PL
W artykule przedstawiono model oceny ryzyka w transporcie morskim, w aspekcie kolizji statków oraz wejść na mieliznę. W modelu przyjęto jeden typ statków, tankowce do przewozu ropy naftowej, z uwagi na fakt, iż w przypadku wystąpienia kolizji lub kontaktu z dnem statek ten może stanowić bardzo poważne zagrożenie dla środowiska. W pracy przedstawiono dwa nowatorskie podejścia do modelowania prawdopodobieństwa wystąpienia powyższych wypadków. Model do oceny prawdopodobieństwa kolizji statków definiuje w nowy sposób strefę kolizji, w oparciu o właściwości manewrowe statku oraz jego hydrodynamikę. Intensywność ruchu morskiego na analizowanym akwenie modelowana jest w oparciu o proces niestacjonarny, w przeciwieństwie do istniejących modeli. Model oceny prawdopodobieństwa wejścia na mieliznę wykorzystuje model grawitacyjny, który wyznacza bezpieczny obszar manewrowy dla danego statku i danego akwenu. W modelu tym statek i otaczające go płycizny traktowane są jako masy, wzajemnie na siebie oddziaływujące. Obydwa modele wykorzystują dane o ruchu statków zarejestrowane w systemie automatycznej identyfikacji statków (AIS). Analiza ryzyka przeprowadzona została dla dwóch wybranych akwenów w Zatoce Fińskiej. Jako konsekwencje wypadku przyjęto model kosztów, skonstruowany w oparciu o dane statystyczne z międzynarodowego funduszu IOPCF, który pokrywa koszty w związku z rozlewem olejowym na morzu.
3
EN
The probability of ships' collision is proposed as an indicator of navigationaI safety IeveI in a ship encounter situation in the open sea. The presented method of determining this indicator takes into account a current navigationaI situation as welI as possible occurrence of undesired events in vesseI movement, such as navigators' errors. Results of research on some simulated ship encounter situations are discussed.
PL
Prawdopodobieństwo kolizji statków zaproponowano jako wskaźnik poziomu bezpieczeństwa nawigacyjnego w sytuacji spotkań statków na akwenie otwartym. Przedstawiono metodę jego wyznaczania. Prezentowana metoda uwzględnia zarówno aktualną sytuację nawigacyjną jak również możliwość wystąpienia zdarzeń niepożądanych w ruchu statków, w tym błędów nawigatorów. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych dla wybranych sytuacji spotkań statków.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.