Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transmisja głosu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Secured wired BPL voice transmission system
EN
Designing a secured voice transmission system is not a trivial task. Wired media, thanks to their reliability and resistance to mechanical damage, seem an ideal solution. The BPL (Broadband over Power Line) cable is resistant to electricity stoppage and partial damage of phase conductors, ensuring continuity of transmission in case of an emergency. It seems an appropriate tool for delivering critical data, mostly clear and understandable voice messages. This paper describes such a system that was designed and evaluated in real-time operating conditions. It involved a two-way transmission of speech samples in American English and Polish. The efficiency of the designed solution was evaluated in the subjective study on a group of 15 people.
PL
Opracowanie bezpiecznego systemu transmisji mowy nie jest trywialnym zadaniem. Media przewodowe, z uwagi na niezawodność i odporność na uszkodzenia mechaniczne, zdają się być idealnym rozwiązaniem. Kabel BPL (Broadband over Power Line) jest odporny na przerwy w dostawie prądu i częściowe uszkodzenie przewodników fazowych, zapewniając ciągłość transmisji w przypadku awarii. Wydaje się odpowiednim narzędziem do dostarczania istotnych danych, w szczególności wyraźnych i zrozumiałych komunikatów głosowych. Artykuł ten opisuje taki system, który został opracowany oraz zbadany w rzeczywistych warunkach pracy. Obejmował on dwukierunkową transmisję próbek mowy w języku angielskim (amerykańskim) oraz polskim. Skuteczność zaprojektowanego rozwiązania została oceniona w badaniu subiektywnym na grupie 15 osób.
EN
The article presents selected objective and subjective methods to assess the quality of voice services in telephone communication. The authors described the impact of the line and acoustic echo phenomena and ambient noise on the functions of telephone communication systems with respect to the speakerphone mode. Additionally, they discussed the possibilities to apply digital technology to improve the quality of voice services in telephone communication and alarm systems.
PL
Przedstawiono wybrane metody oceny jakości usług głosowych w telefonii z uwzględnieniem metod subiektywnych i obiektywnych. Opisano wpływ zjawiska echa akustycznego i liniowego oraz hałasu otoczenia na funkcjonowanie systemów łączności telefonicznej z uwzględnieniem trybu głośnomówiącego. Omówiono możliwości zastosowania techniki cyfrowej dla poprawy jakości usług głosowych w kopalnianych systemach łączności telefonicznej i alarmowej.
PL
Celem pracy była budowa systemu telefonii internetowej w oparciu o istniejącą infrastrukturę teleinformatyczną w przedsiębiorstwie rolniczym oraz porównanie kosztów eksploatacji zbudowanego systemu z dotychczas użytkowanym. W pracy przedstawiono porównanie kosztów rozmów telefonicznych przy użyciu VoIP w stosunku do kosztów rozmów realizowanych przy pomocy standardowych łączy analogowych POTS. Przedstawiono także rozwiązanie sprzętowe tego przedsięwzięcia. Jak wykazano w pracy koszty ponoszone na rozmowy telefoniczne z użyciem VoIP mogą stanowić znaczący element budżetu przedsiębiorstwa, gdyż są one o ponad połowę tańsze w stosunku do tradycyjnych rozwiązań. Badania zostały przeprowadzone w trzech przedsiębiorstwach rolniczych przez okres trzech miesięcy 2006 roku.
EN
The purpose of the work was to design an internet communications system based on an existing data transmission infrastructure in an agricultural enterprise, and to compare operating costs of a new-built system with the system operated so far. The paper presents costs for telephone calls being made using the VoIP, compared to costs of calls via standard POTS analog links. Moreover, it shows the concept of equipment, which should be used in this project. As it has been shown in the paper, telephone calls via VoIP may be important for an enterprise budget, since their costs are more than twice lower than conventional communication. The research was carried out in three agricultural enterprises for three months in 2006.
4
Content available remote Organizacja transmisji głosu w sieci IP.
PL
W artykule poruszono najważniejsze problemy w dostosowaniu sieci komputerowych opartych na protokole IP do transmisji głosu. Przedstawiono także rozwiązania, dzięki którym technologia Voice over IP może być z powodzeniem wykorzystywana w sieciach IP. Artykuł zamyka opis testów przeprowadzonych dla serwisu dostępowego do sieci telefonicznej, uruchomionego w Grupie Systemów Rozproszonych (DSRG).
EN
Article discusses the most important issues in adaptation IP computer networks to the voice transmission. It describes some solutions which allow to use Voice over IP in packet networks successfully. At the and there and presented results of tests made in Distributed System Research Group with Voice over IP service.
PL
Opisano nowe narzędzie współczesnej edukacji, jakim jest Internet. Omówiono kolejne generacje kształcenia na odległość, ich cechy charakterystyczne, zasady użytkowania i dokonano próby oceny ich użyteczności. Opisano podstawowe funkcje portalu edukacyjnego i sposób jego realizacji. Dokonano próby przewidzenia kierunków dalszego rozwoju narzędzi internetowych w procesie kształcenia.
PL
Opisano rozwiązania, umożliwiające integrację transmisji głosu z transmisją danych przez rozbudowę systemów komutacyjnych Alcatel 1000.
EN
The paper presents the evolution of Alcatel 1000 switching systems, enabling integration of voice and data services.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.