Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  medical subject
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Współczesne zarządzanie wymusza na menedżerach uwzględnianie wpływu określonych grup społecznych (interesariuszy) na funkcjonowanie organizacji. W ochronie zdrowia szczególną kategorią interesariuszy są pacjenci. Z jednej strony pełnią rolę analogiczną do klientów podmiotów gospodarczych – nabywają produkty i usługi zdrowotne. Z drugiej są częścią ich otoczenia społecznego; jednak to oni finansują także funkcjonowanie tych podmiotów. Wydaje się więc logiczne, że powinni być traktowani jako jedna z kluczowych grup interesariuszy. Czy tak jest w praktyce − autorka będzie chciała odpowiedzieć w poniższym artykule.
EN
In the health care specific category of stakeholders are patients. On the one hand, they serve as analogous to the customers of operators – purchase products and health services. On the other hand, they are part of the social environment. On the third, they finance the functioning of entities. So it seems logical that they should be treated as one of the key stakeholder groups. It is that in practice, the author will want to answer in this article.
PL
Praktyka działania firm krajowych i międzynarodowych pokazuje, że wprowadzanie do zarządzania praktyk społecznej odpowiedzialności (SR) jest możliwe nie tylko w sektorze for profit, lecz także w sektorze non profit, w tym także w podmiotach ochrony zdrowia. Wprawdzie w chwili obecnej w Polsce placówek leczniczych w sposób celowy i świadomy realizujących założenia SR jest niewiele, ale istnieje olbrzymi potencjał dla powszechnego jej zastosowania. Aby to było możliwe zarządzający podmiotami leczniczymi muszą sobie zdać sprawę z korzyści związanych z jej wdrożeniem oraz z tego, jak ją realizować.
EN
International and national companies’ actions show that introducing social responsibility (SR) is not only possible in for profit sector but it is in non-profit sector as well as in health care. The fact is that nowadays in Poland there aren’t many health care institutions that consciously set this ethical framework in motion, but there is a large potential to make it happen. However, to make it come true the executives must realise how to do it and the number of profits it shall bring. The key factor, which would enable the introduction of SR lies within acquiring knowledge by the executives and the employees, not to mention the willingness to do so. Is it possible to do such thing amongst Polish health care institutions, and what requirements should be met for this to flourish? The author shall try to answer these questions in the presented article.
PL
Od kilkunastu lat badacze zwracają uwagę na konieczność uwzględniania koncepcji społecznej odpowiedzialności w procesie zarządzania podmiotami leczniczymi. Mówiąc o praktyce zarządzania nimi znacznie częściej odwołują się jednak do przestrzegania kodeksów deontologicznych, niż do wdrażania zasad CSR. Dlatego w artykule zostanie podjęta próba odpowiedzi na pytanie, czy możliwe jest pogodzenie tych dwóch kwestii w procesie zarządzania podmiotami leczniczymi.
EN
For a number of years researches have paid attention to the necessity of including the concept of social responsibility in the process of managing subjects which health care institutions. When we think of managing them, we more often think of following deontological codes rather than implementing CSR rules. Therefore, in this article an attempt will be made to answer the question whether it is possible to combine these two issues and in what way the knowledge on the subject of CSR can make the process of managing medical subjects more efficient.
EN
Over the years the notion of social responsibility in management was only related to economic subjects. Nowadays, a growing number of researchers is of the opinion that in managing subjects which offer social services including medical subjects, we also should implement its rules. However, it seems that in practice the knowledge of managers and employees on that subject is very limited and therefore, it has no reflection is the activities of medical subjects. The author of the article focuses on theoretical and practical aspects of using CSR in managing health care facilities.
PL
Przez szereg lat pojęcie społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu odnoszono do podmiotów gospodarczych. Obecnie coraz szerzej badacze zwracają uwagę na to, że także w zarządzaniu podmiotami oferującymi usługi społeczne, w tym podmiotami leczniczymi, powinno się uwzględniać jej zasady. Wydaje się jednak, że w praktyce wiedza zarządzających i pracowników na ten temat jest niewielka, a tym samym nie znajduje odzwierciedlenia w działalności podmiotów leczniczych. W artykule autorka skupi się na teoretycznych i praktycznych aspektach wykorzystania CSR w zarządzaniu placówkami ochrony zdrowia.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.