Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zaprawa mineralna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna, to najogólniej ujmując obiekty do produkcji wody, oczyszczalnie ścieków oraz sieci przesyłowe wody i odprowadzenia ścieków. Najbardziej reprezentatywnym obiektem budowlanym tej infrastruktury jest studnia kanalizacyjna, gdyż w niej występują łącznie wszystkie problemy charakterystyczne dla innych budowli. Przegroda musi być odporna zarówno na działanie środowiska zewnętrznego (wody gruntowe, warunki atmosferyczne jak i wewnętrznego (agresywne ścieki). Dodatkowo na danym ciągu sieci kanalizacyjnej warunki dla poszczególnych studni mogą się zmieniać (np. wysokość wód gruntowych, agresywność ścieków itp.).
3
Content available remote Tynki ze styropianem z recyklingu
PL
Celem badań przedstawionych w artykule była analiza wpływu ilości dodatku styropianu pochodzącego z recyklingu na podstawowe parametry mechaniczne i fizyczne tynków. Wykonano badania wytrzymałości na ściskanie i zginanie, gęstości, porowatości, paroprzepuszczalności, nasiąkliwości, mrozoodporności oraz odporności na krystalizację soli. Stwierdzono, że dodanie styropianu do tynku w ilości 10% powoduje wzrost jego porowatości otwartej i paroprzepuszczalności. Dalsze zwiększanie dodatku styropianu powoduje obniżenie parametrów wytrzymałościowych oraz odporności na korozję solną i mrozową tynku. Optymalna ilość styropianu, jaką można stosować w tynkach, wynosi 10%.
EN
The purpose of this study is to investigate the impact of recycled polystyrene additives on the plasters. The article presents the laboratory examinations of the basic physical and mechanical parameters such as compressive and flexural strength, density, porosity, vapour permeability, absorbability, frost resistance and salt corrosion resistance. It has been found that an increase of 10% in the amount of polystyrene additive in the plaster results in an increase in its porosity of open and vapor permeability. The gradual increase of the volume of the addition of polystyrene in the plaster reduces its strength and resistance to salt and frost corrosion. The optimum amount of polystyrene which can be used in this type of plasters is 10%.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań jednodniowej wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu i równoważnej wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu szybkosprawnej zaprawy mineralnej zmodyfikowanej włóknami stalowymi. Prezentowane rezultaty dotyczą czterech serii belek wykonanych z kompozytów o różnym stopniu zbrojenia włóknistego. Wykazano korzystny wpływ dodatku włókien stalowych na wytrzymałość na zginanie zapraw szybkosprawnych.
EN
The paper presents the results of testing of one day flexural strength and equivalent flexural strength of fastbinding mineral mortar modified with steel fibres. The results of testing of four series beams made of composites with different value of degree of reinforcement are presented. A positive effect of the addition of steel fibers on the flexural strength of such fastbinding mortar are demonstrated.
PL
Przewody kanalizacyjne o średnicy powyżej 800 mm, czyli takie jakie można traktować jako przełazowe stanowią nie więcej niż 20% całej infrastruktury kanalizacyjnej (wg danych z terenu Niemiec). Są to jednak kanały lub kolektory zbiorcze o zasadniczym znaczeniu dla całej sieci. Ich ewentualna awaria to wręcz katastrofa dla normalnego funkcjonowania miasta. Można tu spotkać kanały pracujące od ponad 100 lat, których naturalne zużycie powoduje konieczność podjęcia aktualnie działań renowacyjnych lub też kanały "młode" z lat 70-tych i 80-tych, gdzie niedostateczna jakość materiałów i wykonawstwa stała się powodem, dla których działania renowacyjne są już również niezbędne. Potrzeby, a zatem potencjał rynku jest ogromny. Należy mieć świadomość, że zakres prowadzonych dotychczas remontów był znacznie ograniczony i skupiał się na krytycznych fragmentach. To, co bardzo cieszy wszystkich uczestników tego rynku wykonawców, projektantów i producentów sprzętu i materiałów to fakt, że właściciele sieci mają coraz więcej środków przy wsparciu funduszy Unii Europejskiej i zaczynają w sposób systematyczny przeprowadzać renowację całej infrastruktury kanalizacyjnej. Jest przy tym niezwykle ważne, aby właściwie zarządzać remontami i uchwycić moment, kiedy można jeszcze stosunkowo prosto i tanio wykonać naprawę nie dopuszczając do stanów awaryjnych. Zaniedbania w tym obszarze mogą prowadzić do sytuacji, że nie ma czego już naprawiać i trzeba praktycznie odbudować przewód przy znacznie wyższych kosztach. W ślad za rozwojem rynku napraw bezwykopowych oraz postępem technicznym pojawiają się nowe technologie, niektóre są znacznie udoskonalane, a niektóre są wypierane przez lepsze rozwiązania. W niniejszym artykule przedstawiono zarys wykonania napraw i zabezpieczeń antykorozyjnych kanałów przełazowych przy pomocy modyfikowanych polimerami zapraw mineralnych firmy MC-Bauchemie - system MC-RIM.
PL
Uzupełnianie ubytków w obiektach zabytkowych stanowi poważny problem w pracach rewaloryzacyjnych, nie tylko z punktu widzenia estetycznego, ale również z powodu jego znaczenia w zapobieganiu dalszym procesom niszczenia. W odnawianiu kamienia zaznaczają się tendencje do stosowania zapraw mineralnych o właściwościach zbliżonych do właściwości konserwowanego kamienia. Stosowane zaprawy muszą spełniać szereg specjalnych wymagań. W artykule omówiono te wymagania w odniesieniu do właściwości różnych rodzajów kamienia stosowanych w obiektach zabytkowych Krakowa. Podano zasady wytwarzania zapraw mineralnych stosowanych do napraw różnych rodzajów piaskowca i przedstawiono wyniki badań zapraw bezpośrednio po zarobieniu i po stwardnieniu.
EN
The filling of cavities in monumental objects is a significant problem in restoration, not only from the aesthetic point of view, but also because of its importance in preventing further destructive processes. In the renovation of the stone some trends are found to appear, consisting in utilization of mineral blends having properties similar to those of the stone matrix to be restored. The mineral blends must meet several specific requirements. These requirements are discussed in the paper, in relation to the properties of various types of stone used in monuments in Cracow. Subsequently, principles of production of mineral blends used in renovation of sandstone of various types are given. The results of the studies on fresh and hardened mineral blends are presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.