Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper examines the effect of environmental innovation on employment level, using an industry-level panel dataset for the 2001-2010 period in China. Empirical results show that environmental process innovation has a positive effect on employment, but with a time lag. Furthermore, the relationship between environmental innovation and employment is heterogeneous across dirty industries and clean industries in China. Based on the empirical result, this study derives some policy implications.
PL
Artykuł dyskutuje wpływ innowacji środowiskowych na poziom zatrudnienia, w oparciu o bazę danych obejmującą lara 2001-2010, a odnoszącą się do Chin. Uzyskane rezultaty pokazują, że wprowadzanie ekologicznych innowacji ma pozytywny wpływ na zatrudnienie, jednak jest to widoczne dopiero w dłuższej perspektywie czasowej. Ponadto okazało się, że powiązania pomiędzy ekologicznymi innowacjami a zatrudnieniem są odmienne w odniesieniu do brudnych i czystych gałęzi przemysłu w Chinach. Przeprowadzone badania pozwalają na sformułowanie zaleceń na przyszłość.
EN
Swelling clay minerals, which are innately capable of dispersing into thin flakes in water, can significantly depress coal flotation. Some researchers partially attribute depression to pulp viscosity increments. This study sought to understand the role of swelling clay minerals in fine coal flotation, by investigating the rheological behavior of bentonite suspensions under controlled and uncontrolled dispersion conditions. The effect of collector, frother, and solution pH on rheological properties of the pulp was studied. Findings showed that at a natural pH, Newtonian flow properties were displayed when bentonite was directly added into a swelling suppressed solution containing calcium ions. The same process was repeated under uncontrolled conditions, and the suspensions transferred from Newtonian to non-Newtonian flows with pseudo-plastic characteristics, depending on the solid density. Further, pH value, methyl isobutyl carbinol (MIBC) and kerosene had the potential to alter the rheological behavior of controlled and uncontrolled systems, especially pH value in the uncontrolled system.
EN
Low temperature plasma (LTP) processing technology was successfully applied to modify cashmere fibres and three kinds of assemblies were formed, i.e., weak-treated, optimised-treated and severe-treated ones. Treatment parameters were optimised in terms of the tensile behaviour, friction effect, wettability and touch feeling of cashmere without major modification of the properties inside the fibre. Detailed characterisation was performed to investigate the surface morphologies and chemical compositions of plasma-induced fibres. SEM demonstrates different minor etching effects of the treated cashmere fibres. XPS results indicate a significant increase in surface concentrations of O and N, and an obvious decrease in C after different LTP treatments as a whole. The C-H/C-C non-polar bonds were reduced and C-O/C-N, C = O polar groups were remarkably increased on the cashmere surface after plasma modification. In addition, a carboxyl group (O-C = O) formed. It is found that oxygen-containing bonds, namely, C-O/C-N, C = O and O-C = O, are responsible for the hydrophilic properties of cashmere.
PL
W pracy przedstawiono modyfikację włókien kaszmirowych przy zastosowaniu niskotemperaturowej plazmy (LTP). Zastosowano trzy intensywności obróbki. Parametry obróbki zostały zoptymalizowane pod kątem uzyskania odpowiednich właściwości włókien tj. wytrzymałość na rozciąganie, odporność na tarcie, zwilżalność i chwyt. Za pomocą SEM i XPS dokonano szczegółowej charakterystyki morfologii powierzchni i składu chemicznego włókien poddanych działaniu plazmy. Stwierdzono że obróbka plazmą niskotemperaturową może powodować pogorszenie chwytu wyrobu końcowego, z tego powodu produkty poddawane obróbce plazmą należy poddawać dodatkowym obróbkom przemysłowym, takim jak np. zmiękczanie.
EN
Textile materials are widely available in nature, and the original time when humans started to use them must have been very early. However, they also easily aged, and most of the ancient ones had decomposed and disappeared thoroughly before we could find them, resulting that the remaining textile relics cannot reflect entirely the origins of textile materials. Fortunately large numbers of indirect evidence related to ancient textile materials can be found in many unearthed culture relics belonging to the Stone Age. Starting from the basic survival needs of primitive man, in this article, we analysed related hard relics from Chinese excavations made of stone, wood, bone, and so on. And based on this, the time of origin of the textile materials was further speculated upon.
PL
Materiały włókniste są stosowane od bardzo dawna. Jednakże tekstylia szybko się starzeją i większość starożytnych materiałów uległo rozkładowi całkowicie znikając zanim je odnaleziono, co powoduje błędy w datowaniu początku stosowania tekstyliów. Dużą liczbę dowodów pośrednich związanych z dawnymi tekstyliami można znaleźć w wielu odnalezionych reliktach kultury pochodzących z różnych epok, w tym epoki kamiennej. W artykule przeanalizowano artefakty pochodzące z chińskich wykopalisk wykonane z kamienia, drewna, kości, ceramiki itp. Na podstawie tychże analiz można określić, z którego okresu pochodzą tekstylia.
EN
At present, the drivers with different control methods are used in most of permanent magnet synchronous motors (PMSM). A current outputted by a driver contains a large number of harmonics that will cause the PMSM torque ripple, winding heating and rotor temperature rise too large and so on. In this paper, in order to determine the influence of the current harmonics on the motor performance, different harmonic currents were injected into the motor armature. Firstly, in order to study the influence of the current harmonic on the motor magnetic field, a novel decoupling method of the motor magnetic field was proposed. On this basis, the difference of harmonic content in an air gap magnetic field was studied, and the influence of a harmonic current on the air gap flux density was obtained. Secondly, by comparing the fluctuation of the motor torque in the fundamental and different harmonic currents, the influence of harmonic on a motor torque ripple was determined. Then, the influence of different current harmonics on the eddy current loss of the motor was compared and analyzed, and the influence of the drive harmonic on the eddy current loss was obtained. Finally, by using a finite element method (FEM), the motor temperature distribution with different harmonics was obtained.
EN
In order to compare the performance difference of the permanent magnet synchronous motors (PMSM) with different rotor structure, two kinds of rotor magnetic circuit structure with surface-mounted radial excitation and tangential excitation are designed respectively. By comparing and analyzing the results, the difference of the motor performance was determined. Firstly, based on the finite element method (FEM), the motor electromagnetic field performance was studied, and the magnetic field distribution of the different magnetic circuit structure was obtained. The influence mechanism of the different magnetic circuit structure on the air gap flux density was obtained by using the Fourier theory. Secondly, the cogging torque, output torque and overload capacity of the PMSM with different rotor structure were studied. The effect mechanism of the different rotor structure on the motor output property difference was obtained. The motor prototype with two kinds of rotor structure was manufactured, and the experimental study was carried out. By comparing the experimental data and simulation data, the correctness of the research is verified. This paper lays a foundation for the research on the performance of the PMSM with different magnetic circuit structure.
EN
Stringent environmental regulations are urgently needed as China’s environmental pollution is increasingly become an important issue both domestically and internationally. Based on a natural experiment of water pollution prevention and Control Law’s revision in 2008(WPPCL2008), this study investigates the effects of environmental regulatory policy on industry in China by using the industrial sectors’ data from 2003-2011. The results show that the WPPCL2008 significantly increases the total labor productivity, but has no ROA-inducement effect for water pollution-intensive sectors. Furthermore, WPPCL2008 has an insignificant negative influence on employment level of the water pollution-intensive sectors. At the same time, this study provides evidence on the effectiveness of the current written environmental laws in China.
PL
Tworzenie rygorystycznego systemu prawa środowiskowego jest w Chinach niezbędne, z uwagi na rosnący poziom zanieczyszczenia środowiska i to tak w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym. Artykuł jako przykład analizuje konsekwencje nowelizacji prawa odnoszącego się do kontroli i zapobiegania zanieczyszczeniu wód, w oparciu o dane z lat 2003-2011. Uzyskane wyniki pokazują, że akt prawny WPPCL2008 doprowadził do znacznego wzrostu wydajności pracy, zarazem towarzysząca mu zmiana wskaźnika rentowności aktywów nie wpłynęła w znaczący sposób na funkcjonowanie przemysłu odpowiedzialnego za największą część zanieczyszczenia wód. Ponadto wprowadzeniu WPPCL2008 towarzyszył niewielki negatywny wpływ na poziom zatrudnienia w sektorach intensywnie zanieczyszczających wody. Artykuł omawia także aktualnie przygotowywane akty prawne, które mają szanse wyeliminować te niedogodności.
EN
The physical especially bending properties of jute fibres treated with dimethyl sulphoxide (DMSO) were studied in this work. To the knowledge of these authors, the influence of DMSO treatment on the prickle properties of jute fibres has not been investigated earlier. The results of the investigation indicate that 8 hours of DMSO treatment at 80 °C leads to a decrease in the equivalent bending modulus of up to 38.3%. This decrease was due to the swelling of fibrils and the removal of non-cellulosic materials. It is significant to improve the wear behaviour of jute fabrics. Suitable chemical treatment not only slenderised the jute fibres, but also removed the wax dramatically.
PL
Badano właściwości fizyczne, w szczególności zachowanie przy zginaniu włókien jutowych obrabianych za pomocą DMSO. Według informacji autorów, wpływ obróbki za pomocą DMSO na kolczastość włókien jutowych nigdy dotąd nie był badany. Wyniki badań wykazały, że ośmiogodzinna obróbka przy 80 oC prowadzi do zmniejszenia zastępczego modułu zginania o około 30%. To zmniejszenie spowodowane jest pęcznieniem fibryli i usunięciem nie celulozowych składników. Należy podkreślić, że tego typu termiczna obróbka nie tylko powoduje wysmuklenie włókien jutowych ale w znacznym stopniu zmniejsza zawartość wosków.
9
Content available remote Factors influencing preparation of polyaniline doped with hydrochloric acid
EN
Factors influencing the reaction of chemical polymerization during aniline doping with hydrochloric acid (HCl) have been studied in this work. The optimal parameters for the preparation of polyaniline were determined as follows: aniline concentration – 4 mass %, molar ratios of oxidant (NH4)2S2O8:aniline – 1.2:1 and 1.3:1, the concentration of dopant – 1 mol/L. Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) was applied to characterize the structure of polyaniline.
10
Content available remote Power Supply & Storage Capability Index of Smart Grid and its Application
EN
In distribution network, the interconnection of distributed energy storage system (DESS) provides network with supply & storage capability which is conducive to regulate peak load and solve intermittency of intermittent energy source. DESS power supply & storage capability index is proposed to quantitatively describe the time-varied maximum power supply and storage capability of DESS, considering the effect caused by interconnection of DESS and the constraint of electrical network and DESS. The supply & storage capability index’s effectiveness is verified under the context of DESS optimal economic scheduling.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie oceny zdolności wytwarzania i gromadzenia energii elektrycznej w systemach typu DES (ang. Distributed Energy Storage). W tym celu zaproponowano indeks, określający wielkości maksymalne wymienionych czynników, uwzględniający możliwość łączenia DES między sobą i z siecią. Opisano sposób weryfikacji otrzymanego parametru.
11
Content available remote Image Despeckling Based on LMMSE Wavelet Shrinkage
EN
A low complexity method for suppressing speckle in synthetic aperture radar (SAR) images is proposed. This method doesn’t require the logarithmic transform and is an extension of the linear minimum mean square error (LMMSE) filter to the image wavelet representation. A spatially adaptive shrinkage function is obtained and each modified coefficient is decided separately. Simulation results for the simulated SAR images demonstrate the proposed method outperforms some representative SAR despeckling methods.
PL
Zaproponowano metodę poprawy jakości obrazu w radarach typu SAR. Bazuje ona na liniowym minimum średniej kwadratu błędu LMMSE filtru. Wykorzystano adaptacyjną funkcję zbieżną w przestrzeni i wszystkie współczynniki modyfikowane są niezależnie.
EN
By processing a set of raw measurement data, it provides a real-time system state solution which is the basis of the advanced applications. Currently, the incomplete and poor quality of measurement data is the key factor to impacting state estimation of distribution network. With the help of decision tree theory, the bad data identification method which combines the historical data and remote data from IDP (Integrated Data Platform) and a data processing method is proposed. Algorithm uses the laws of the distribution network data logic to determine the logic of the distribution network. With the help of the theoretical framework of decision tree we can establish the data quality assessment system and fix those bad data so as to increase the quality of the input data. On the basis of data evaluation and fixing, by collecting grid-based data of distribution network and using topology analysis and contracting technology, we can contract the actual network to the state estimation calculation network which meets the observation demand. Quality labels are used to modify the weight of the least squares state estimation algorithm to improve the accuracy of state estimation. Based on the status of data in city distribution network, a proper measurement data detecting and fixing method as well as topology contracting method is proposed. Two real cases of certain central power supply area in Shanghai have verified the effectiveness and feasibility of the method.
PL
W artykule zaproponowano metody badania stanu sieci dystrybucyjnej w czasie rzeczywistym. Metodę zilustrowano na przykładzie dwóch obszarów sieci zasilającej w Szanghaju.
13
EN
This paper proposes an embedded meander bridge planar EBG structure, which can effectively suppress ultra-wideband (UWB) simultaneous switching noise (SSN) in power/ground plane pairs. This paper demonstrates that the valid -30 dB suppression bandwidth of the novel EBG structure is from 500 MHz to 14.5 GHz, covering a range of 14GHz. Furthermore, the effects of the EBG power plane on signal integrity (SI) is investigated. The design rules of the signal lines over the EBG power/ground plane pairs are also studied. The simulated and measured results are compared to verify the performance.
PL
W artykule opisano mostkową strukture EBG typu meander która umożliwia skuteczne tłumienie szumów szerokopasmowych. Układ umożliwia tłumienie o 30 dB sygnałów w paśmie 500 MHz – 14.5 GHz.
EN
A test method for bending fatigue has been developed to determine the bending fatigue strength of fibres. This new equipment is capable of performing the bending fatigue testing of fibres under different pre-tensions, bending angles and temperatures. This article presents results from tests on single high performance polyethylene fibre (HPPE) to characterise its bending fatigue behaviour under cyclic loading and temperatures. The curve of the cyclic tension shows that the cyclic tension changes in periods during the cyclic bending process. The S-N and č-N curves indicated that the pre-tension and bending angle had great influences on the bending fatigue life of HPPE fibre. A CCD camera was utilised to allow observation of the bending fatigue fracture morphology of the fibre. It showed the fracture mechanism of the HPPE fibres. The bending fatigue life of HPPE fibre was tested at different temperatures to show that its bending fatigue strength is strongly influenced by the temperature.
PL
Opracowano metodę oceny wytrzymałości zmęczeniowej włókien polietylenowych przy zginaniu. Przewidziano możliwość badania włókien przy rożnym obciążeniu wstępnym, kącie zginania i temperaturze. Przeprowadzono próby badania włókien polietylenowych w różnych temperaturach i przy rożnym kącie zginania. Stwierdzono, że naprężenie zginające zmienia się okresowo podczas cyklicznego procesu zginania. Stwierdzono również, że wstępne naprężenie oraz kąt zginania mają istotny wpływ na wytrzymałość zmęczeniową badanych włókien. Kamerę CCD zastosowano dla obserwacji morfologii przełomu zmęczeniowego włókien, pozwalającego na identyfikację mechanizmu przełomu. Stwierdzono wyraźny wpływ temperatury, w której przeprowadzano próby.
15
Content available remote Radiative Corrections to the Neutron Star Mass Inferred from QPO Frequencies
EN
The frequencies of kHz QPOs are widely interpreted as being indicative of the values of characteristic frequencies related to orbital motion around neutron stars, e.g., the radial epicyclic frequency. In regions directly exposed to the radiation from the luminous neutron star these frequencies change with the luminosity. Including radiative corrections will change the neutron star mass value inferred from the QPO frequencies. Radiative forces may also be behind the puzzling phenomenon of parallel tracks.
EN
By using the complete discrimination system for polynomials, we study the number of positive solutions in C[0,1] to the integral equation phi(x) = integral[...] k(x,y)phi^n(y)dy, where k(x,y) = phi1(x)phi1(y)+phi2(x)phi2(y),[phi]i(x) > 0,[phi]i(y) > 0,0 < x,y < 1,i = 1,2, are continuous functions on [0,1], n is a positive integer. We prove the following results: when n = 1, either there does not exist, or there exist infinitely many positive solutions in C[0,1]; when n [is greater than or equal] 2, there exist at least 1, at most n + 1 positive solutions in C[0,1]. Necessary and sufficient conditions are derived for the cases: 1) n = 1, there exist positive solutions; 2) n [is greater than or equal to] 2, there exist exactly m (m belongs to {1,2,..., n + 1}) positive solutions. Our results generalize the ones existing in the literature, and their usefulness is shown by examples.
17
Content available remote Robust identification by dynamic neural networks using sliding mode learning
EN
The problem of identification of continuous, uncertain nonlinear systems in the presence of bounded disturbances is implemented using dynamic neural networks. The proposed neural identifier guarantees a bound for the state estimation error. This bound turns out to be a linear combination of internal and external uncertainty levels. The neural net weights are updated on-line by a learning algorithm based on the sliding mode technique. To the best of the authors' knowledge, such a learning scheme is proposed for dynamic neural networks for the first time. Numerical simulations illustrate its effectiveness, even for highly nonlinear systems in the presence of important disturbances.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.