Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  removal of manganese
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
EN
The main pollutants of groundwater are iron, manganese and hardness. Although they belong to the group of trace elements necessary for man, their presence in groundwater above a certain level eliminates it for use, mainly for aesthetic reasons. Water contaminated with these compounds has a lot of negative features i.e. discoloration and sludge, metallic taste, odor, turbidity, staining of laundry and sanitation. In addition, promotes the growth of microorganisms that make up the doughy, greasy deposits covering water pipes. According to Health Ministry Regulation about quality of water for human use and according to European Council Directive 98/83/EC iron concentration in water cannot exceed 0,2 mg Fe/l, and manganese 0,05 mg Mn/l. Requirements of the individual industries are even more severe. Often both the concentration of iron and manganese should be reduced up to 0.0 mg/l. It forces the need for effective methods of water treatment. The purpose of the research within this study was to use the selected filter beds for removal of iron and manganese from the water. There were selected four filter masses for experiments that differ in composition and properties. Conducted studies have shown that the tested compounds are difficult to effective elimination from the water. Single processes are not sufficient, what orders to apply multi-step filtration or other processes.
PL
Celem badań było określenie efektywności usuwania manganu z wody w filtrze doświadczalnym z użyciem mas katalitycznych G-i i G-2. Woda poddawana oczyszczaniu pochodziła z ujęcia podziemnego, charakteryzowała się stosunkowo wysoką zawartością żelaza i manganu, a jej odczyn nie przekraczał wartości 7,1. Filtr doświadczalny pracował jako pierwszy lub jako drugi stopień filtracji. W pracy oceniono skuteczność odmanganiania wody przy różnych czasach kontaktu wody z masą katalityczną. Badano również zmiany efektywności oczyszczania wody oraz szybkość przyrostu oporów filtracji w trakcie trwania cyklu filtracyjnego. Kontrolowano wpływ odczynu wody na skuteczność oczyszczania wody.
EN
The aim of study was determination of effectiveness of manganese removal from water on experimental filter with the use of catalytic materials G-i and G-2. Treated water derived from underground intake, characterized in relatively high amount of iron and manganese and its pH did not exceeded value of 7,1. Experimental filter operated as a first or as a second filtration stage. In the work it was evaluated effectiveness of manganese removal from water at different contact times with catalytic material. It was also investigated changes of water treatment effectiveness and increasing rate of filtration resistances during filtration cycle. Influence of pH on water treatment efficiency was controlled.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań procesu wpracowania złóż filtracyjnych do usuwania żelaza i manganu z wody podziemnej. Badania prowadzono na stacji pilotowej składającej się z trzech kolumn filtracyjnych wypeł¬nionych złożem z czystego piaski kwarcowego oraz dwoma złożami, będącymi mieszaniną piasku kwarcowego i piasków wpracowanych. Piaski wpracowane pochodziły z ZUW w Mosinie i Poznaniu. Na instalację badawczą dopływała woda napowietrzona na urządzeniach technicznych ZUW w Strzyżewicach. Filtrację prowadzono z prędkością równą 7 m/h. Proces wpracowania badanych złóż do usuwania żelaza i manganu został oceniony na podstawie czasu pracy złoża potrzebnego do osiągnięcia oczekiwanych efektów usuwania żelaza i manganu z uzdatnianej wody oraz na podstawie wysokości występujących w złożu stref odżelaziania i odmanganiania.
EN
This paper presents results of the research on activation process of selected filtration materials for iron and manganese removal from groundwater. An experiment was conducted at a pilot plant consisting of free filtra¬tion columns filled with silica sand, and 2 mixed beds: silica sand with 2 activated silica sands from operating WTP. The installation was supplied with aerated natural groundwater. The process of filtration was conducted with the rate of 7 m/h. Activation process was evaluated according to time needed to achieve expected effects of iron and manganese removal as well as the bed depth needed to achieve effluent standards.
EN
The paper discusses issues of iron and manganese removal from underground waters in the filtration process. The results of laboratory-scale tests of the process with filtration beds filled with catalytic mass are presented. Problems involved in operating of several underground water treatment stations using said mass in the South-Eastern Poland were also discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.