Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fissure waters
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Warunki geotermiczne niecki Turoszowa
PL
W pracy przedstawiono warunki występowania wód termalnych w kopalni węgla brunatnego Turów na tle budowy geologicznej niecki żytawskiej. Przy rozpoznaniu warunków geotermalnych niecki Turoszowa najbardziej istotne jest określenie stref tektonicznych uprzywilejowanych dla drenażu wód termalnych. Występujące tu wody termalne są prawdopodobnie wodami szczelinowymi, związanymi z krystalicznym podłożem granitowym. Ich wypływy związane są z Uskokiem Głównym, który może być przedłużeniem większych stref tektonicznych o charakterze regionalnym.
EN
The paper presents the occurrence of thermal waters in Turów lignite mine on the background of the Zittau Basin geological structure. The most important for the indication of the geothermal conditions of basin of Turoszów is the determining the tectonic zones which can be zones of drainage of those waters. Thermal waters that occur here are probably the fissure waters, associated with the crystalline ground of granite. Their outflows are related to the Main Fault, which may be the extension of the major tectonic zones of regional character.
2
Content available remote Dynamiczne oddziaływanie pomiędzy ujęciami wód termalnych Lądka-Zdroju
PL
W pracy przedstawiono złóże wód termalnych Lądka-Zdroju. Występujące tu wody podziemne, szczelinowe, zarówno zwykłe jak i lecznicze, stanowią jeden układ hydrauliczny. Przeprowadzone badania potwierdziły istnienie silnych współzależności pomiędzy zmianami wydajności ujęć wód termalnych Lądka-Zdroju. Szczególnie silne powiązania hydrauliczne stwierdzono pomiędzy źródłami Wojciech i Skłodowska-Curie. Zmiana relacji pomiędzy wartościami wydajności tych źródeł wynika ze zmiany warunków napełniania wodą termalną basenu Wojciech oraz sposobu wykonywania pomiarów.
EN
The thermal water deposit in Lądek-Zdroj has been presented in the article. The fissure groundwaters occurring here, both fresh and medicinal waters, constitute one hydraulic system. The research confirmed the existence of strong relationships between changes of discharge of Lądek-Zdrój thermal water intakes. Significant hydraulic connections between Wojciech and Skłodowska-Curie springs have been stated. The change of those springs discharge was caused by the change of "Wojciech" pool infilling conditions and by different measurements methods.
PL
W pracy przedstawiono możliwość wykorzystania zmodyfikowanej formuły Mailleta do opisu modelu opróżniania zbiornika wód podziemnych głębokiego krążenia na przykładzie złoża wód termalnych w Lądku-Zdroju. W wyniku przeprowadzonych wcześniejszych badań zmienności wydajności wykazano istnienie silnej więzi hydraulicznej pomiędzy ujęciami tego złoża. Na podstawie obliczeń oszacowano sumaryczne zasoby eksploatacyjne oraz potencjał zasobności złoża.
EN
The paper presents the capability of utilization of the modified Maillet's formula in describing a model of emptying of a deep circulation groundwater reservoir, exemplified by thermal water deposit in Lądek Spa. As a result of previous researches of the discharge changes, the occurrence of a strong hydraulic connection between these thermal water intakes has been confirmed. Total admissible volume of water extracted from the intakes and potential of the resources of this deposit have also been calculated.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.