Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Istotną rolę w łagodzeniu zmian klimatycznych, np. fal upałów, czy temperatury w ciągu dnia, zatrzymywaniu wilgoci w glebie czy kształtowaniu specyficznego mikroklimatu odgrywają spontaniczna i urządzona roślinność, a także zielone dachy czy ściany. Wpływają one na poprawę jakości i komfortu życia mieszkańców miast.
EN
The natural mineral resources (hard coal, sands, dolomites, lead and zinc ores) found in the Silesia and the excavation of them led to significant transformation or even degradation of the environment. The landscape of Upper Silesia was dominated by heaps created as a result of the accumulation of post-mining coal waste. These postindustrial sites are characterised by difficult conditions for the development of plant communities. Nevertheless, the heaps are spontaneously overgrowing and over time, a separate ecosystem can be observed (for heaps). The article analyzes the enzymatic activity of the substrate in relation to the selected dominant grass (Monocots) and herbaceous (Dicots) plant species. The aim of this study was to compare the activity of particular enzymes in soil substratum of the vegetation patches dominated by grass and herbaceous plants.
EN
Grasses have a considerable potential for the adaptation to various, often extreme, habitat conditions. The aim of the work was to present the vegetation diversity of the coal-mine spoil heaps with the dominant share of grasses and to identify the main factors responsible for this diversity in the aspect of post-industrial land reclamation. The communities differ in reference to the species preferences to light, moisture, soil fertility and reaction, which is reflected in the wide variety of microhabitats in the area. It was shown that the increase in the abundance of certain grass species, including Calamagrostis epigejos, Festuca rubra, Festuca arundinacea, Phragmites australis, has a significant negative impact on the species richness, species diversity and the uniformity of distribution of species of the plant community. Preliminary analyses revealed that on post-mining waste, the biomass production of the dominant species is negatively correlated with biodiversity. The knowledge about the biology and ecology of grass species, as well as on the assembly rules may be used in the reclamation of degraded areas. Gaining the knowledge about the vegetation diversity of the coal-mine spoil heaps with the dominant share of grasses can be useful in planning the reclamation works, taking into account natural processes, which leads to the creation of a permanent vegetation cover at a given site, protecting it against water or wind erosion. In the future these areas may provide a number of important ecosystem services.
PL
W pracy podjęto próbę ukazania różnorodności roślinności zwałowisk karbońskiej skały płonnej z dominującym udziałem traw i roślin zielnych, a także rozpoznanie preferencji uziarnienia podłoża wraz z biomasą powstającą w płatach roślinności zdominowanych przez różne gatunki traw i roślin zielnych. Skład florystyczny zbiorowisk opiera się głównie na dominacji jednego gatunku czy współdominacji gatunków rodzimych zielnych tj.: Chamaenerion palustre, Daucus carota, Centaurea stoebe, Lotus corniculatus, Tussilago farfara, Melilotus alba lub obcych: Erigeron annuus, Matricaria maritima subsp. inodora, Solidago gigantea oraz gatunków traw tj.: Calamagrostis epigejos, Solidago gigantea, Poa compressa, Festuca arundinacea, Festuca rubra, Phragmites australis. W poszczególnych zbiorowiskach odnotowano od 23 do 55 gatunków roślin. Do najbardziej różnorodnych gatunkowo należą zbiorowiska z wysokim pokryciem takich gatunków jak: Poa compressa (H'–1,89), Daucus carota (H'–1,82), Festua arundinacea (H'–1,45), Calamagrostis epigejos (H'–1,42), natomiast najmniejszą różnorodnością odznacza się zbiorowisko z udziałem Phragmites australis (H'–0,91). Analiza uziarnienia podłoża na zwałowiskach karbońskiej skały płonnej wykazała zależność między gatunkiem dominanta, a składem granulometrycznym oraz zawartością materii organicznej w podłożu.
EN
The study attempts to show the diversity of vegetation of Carboniferous waste dumps with a predominant proportion of grasses and herbaceous plants, as well as recognition of soil grain preferences with biomass arising in patches of vegetation dominated by various species of grass and herbaceous plants. The floristic composition of the communities is based mainly on the dominance of one species or co-dominance of native herbaceous species i.e.: Chamaenerion palustre, Daucus carota, Centaurea stoebe, Lotus corniculatus, Tussilago farfara, Melilotus alba or aliens: Erigeron annuus, Matricaria maritima subsp. inodora, Solidago gigantea and grass species, i.e. Calamagrostis epigejos, Solidago gigantea, Poa compressa, Festuca arundinacea, Festuca rubra, Phragmites australis. In individual communities from 23 to 55 species of plants were recorded. The most diverse species include communities with high coverage of such species as: Poa compressa (H'–1.89), Daucus carota (H'–1.82), Festua arundinacea (H'–1.45), Calamagrostis epigejos (H'–1.42), while the smallest variety is characterized by the community with the participation of Phragmites australis (H'–0.91). Analysis of the grain size of the subsoil on the Carboniferous waste dumps showed a relationship between the dominant species and the granulometric composition as well as the content of organic matter in the subsoil.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.