Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówiono przebieg procesu restrukturyzacji zatrudnienia w okresie od 1 lutego 2003 do 30 czerwca 2005 roku, czyli od czasu powstania Kompanii Węglowej SA, która w tym dniu przejęła ogółem 84 975 pracowników, z czego 77,2 proc. zatrudnionych było pod ziemią. Omówiono także stan prawny w procesie restrukturyzacji, aktualny stan i strukturę zatrudnienia, prognozy procesu restrukturyzacji zatrudnienia w latach 2006-2010.
EN
The article discusses the course of employment restructuring process in the period of 1 February 2003 to 30 June 2005 that is from the foundation of Kompania Węglowa SA, which took over at the foundation date 84 975 employees out of which 77,2 per cent of those employed underground. The article also discuses the legal status of the restructuring process, current situation and structure of employment, forecasts of employment restructuring process in the years of 2006-2010.
2
Content available remote Uogólnionie parametryczne zadania optymalizacji liniowej
PL
W pracy przedstawiono analizę procesu rozwiązywania uogólnionych parametrycznych zadań optymalizacji liniowej z jednym parametrem występującym jednocześnie w funkcji kryterium i w wyrazach wolnych układu warunków ograniczających.
EN
In the paper specific the analysis of the process of the solution of generalized parametric linear programming problems with one parameter appears simultaneously in the objective function and in the right hand sides of linear constrains.
3
Content available remote O zagadnieniu miar sprzeczności i niesprzeczności w optymalizacji liniowej
PL
W przedsatwionej pracy zaproponowano kilka obiektywnych mierników miar sprzeczności i miar sprzeczności zdań optymalizacyjnych charakteryzujących się liniowym układem warunków ograniczających. Dla każdego proponowanego miernika zaproponowano odpowiednią interpretację merytoryczną. Wskazano również na naturalne uogólnienia przedstawionych koncepcji teoretycznych.
EN
In introduced work one proposed several objective measures of measures not discrepancy and of measures of the discrepancy of optimization assignments being characterized with the linear arrangement conditions. For every proposed measure one proposed the suitable essential interpretation. One showed also on natural generalizations.
EN
The Stirling engine is the type of the gas engine which trades off the external combustion. The mechanism of the engine consists of two pistons which closes two volumes, connected together through cooler, regenerator and warmer. The effectiveness of the engine depends (except of other influences) on the piston movement regime. Standard sinusoidal movement leads to low effectiveness. The movement with quick change of the position and then short stay in the higher and lower position is more effective. The paper describes three mechanisms, managing the piston movement, and their skills with special focus to the piston movement regime.
PL
Silnik Stirlinga jest rodzajem silnika gazowego o zewnętrznym spalaniu. Mechanizm silnika składa się z dwóch tłoków zamykających dwie objętości połączonych razem przez chłodnicę, regenerator i podgrzewacz. Skuteczność silnika zależy m.in. od technicznych warunków pracy tłoka. Ruch z szybką zmianą pozycji, a następnie krótka przerwa w najwyższej i najniższej pozycji są bardziej efektywne. W artykule przedstawiono trzy mechanizmy odpowiedzialne za nich tłoka i sterujące ruchem tłoka.
PL
W dniu powstania, Kompania Węglowa SA przejęła ogółem 84 975 pracowników, z czego 65 636 zatrudnionych pod ziemią, 8 161 w zakładach przeróbki mechanicznej węgla. W artykule przedstawiono proces restrukturyzacji zatrudnienia w Kompanii Węglowej SA w okresie od 1 lutego 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. oraz strukturę zatrudnienia na ten dzień. Proces restrukturyzacji prowadzony będzie zgodnie z programem rządowym na lata 2003-2006 i strategią na lata 2007-2010.
EN
On the day of its foundation Kompania Węglowa SA took over in total 84 975 employees, out of whom 65 636 employed underground and 8 161 in coal preparation plants. The article presents the employment restructuring process in Kompania Węglowa SA during 1st February 2003- 31st December 2003 and the structure of employment as of the last December 2003. The restructuring process will be continued in conformity with the government programme for 2003-2006 and the strategy for 2007-2010.
PL
W pracy przedstawiono propozycję wykorzystania statycznej metody wielowymiarowej analizy porównawczej w empirycznych badaniach stanu i perspektyw wybranych procesów społecznych i gospodarczych towarzyszących integracji europejskiej.
EN
In the paper author proposes use the statistical multidimensional comparative analysis in evaluations of the European integration processes. The basic problem is the concept of the synthetic distance measure of development to compare levels of development in European countries.
PL
W pracy, na tle rozważań dotyczących zastosowań modeli optymalizacyjnych w procesach wspomagania podejmowania optymalnych decyzji, przedstawiono koncepcję tzw. uogólnionych rozwiązań optymalnych zadań programowania liniowego oraz zadań optymalizacyjnych z liniowym układem warunków ograniczających. Sformułowano też autorską propozycję metody uogólnionych macierzy odwrotnych w programowaniu liniowym z procedurą efektywnego wyznaczania optymalnych rozwiązań uogólnionych. W podsumowaniu wyspecyfikowano wiele wniosków ogólnych i szczegółowych, dokonano merytorycznych ocen przedstawionych koncepcji i procedur oraz zarysowano perspektywy rozwoju podjętej tematyki badawczej.
EN
In the paper author proposes the method of determining optimal generalised solutions of linear and nonlinear programming problems on the theory of pseudoinverse matrices. This method has been called the method of pseudoinverse matrices in mathematical programming. The effects achieved as a result of its application may have very important geometric and economic interpretation.
8
Content available remote Kronika
PL
125 lat PAU. Nagrody FNP. Nagroda im. Jurzykowskiego. Jubileusz Romana Żelaznego. USA wspomogą LHC. Sympozja Holendersko-Polskie. Zimno, zimno, jeszcze zimniej. Jak uwięzić pojedynczą nanocząstkę. Odwracalne przejście izolator-metal. Już wkrótce neutrina słoneczne w SNO. Nowe wielkie źródło synchrotronowe. Organiczne cząsteczki w księżycach Jowisza? Wycieczki górskie dla upamiętnienia Plancka. Dwudziestoletnie Kwarki. Polscy uczniowie w CERN-ie. Napad na laboratorium neutrin słonecznych. Friedrich Hund (1896-1997). Stefan Czarnecki (1915-1997).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.