Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  calibration of measurement channels
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Do oceny jakości energii elektrycznej opracowanych zostało wiele przyrządów. Każdy dostawca przyrządu gwarantuje, że produkt spełnia obowiązujące normy, a niepewność uzyskanych wyników pomiarów nie przekracza ustalonych poziomów. Dokładność wyników pomiaru zależy m.in. od jakości kalibracji części akwizycyjnej torów pomiarowych, jak również od poprawności algorytmów realizowanych w oprogramowaniu przyrządu. W artykule przedstawiono podstawowe właściwości przyrządu "estymator/analizator", jak również metody kalibracji jego torów pomiarowych i weryfikacji programowej części jego algorytmów pomiarowych, wbudowanych w oprogramowanie procesora, wyznaczającego wartości wskaźników jakości energii elektrycznej. Obok wcześniej wykorzystywanych sposobów weryfikacji algorytmów pomiarowych omówiono propozycję metody umożliwiającej weryfikację poprawności programowej części toru pomiarowego przyrządu, zasadniczej z punktu widzenia jego właściwości metrologicznych.
EN
A lot of instruments for assessment of the electrical power quality have been developed. Each instrument supplier guarantees that the product meets the applicable standards, and the uncertainty of the results of measurements does not exceed the assumed levels. The accuracy of the measurement results depends on, among others, the quality of calibration of the measurement channels as well as the accuracy of measuring algorithms built into the software of the instrument. The paper presents the basic properties of the instrument "estimator/analyzer", as well as the methods applied in calibration of the input circuits of measurement track and verification of the measurement algorithms. In addition to previously used methods of verification of the measurement algorithms the proposal of another method of measurement algorithms verification is discussed. Application of the proposed assessment method of measuring algorithms can not solve all the problems that affect the limited accuracy of the measurement results, but it allows the off-line assessment of data processing in DSP algorithms and identification the mistakes which decrease the accuracy of the instrument.
PL
Przedstawiono problem wzorcowania torów pomiarowych z cewkami Rogowskiego w urządzeniu typu EAZ (elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa). Duży zakres dynamiki cewki Rogowskiego pozwala na pomiar prądów od dziesiątek miliamperów do milionów amperów. W rezultacie, amplituda sygnału wyjściowego z cewki Rogowskiego może się zmieniać w zakresie od pojedynczych miliwoltów do kilkudziesięciu woltów. Stanowi to istotny problem, gdy sygnał ten ma być przetwarzany cyfrowo, ponieważ zakres jego dynamiki trzeba dostosować do zakresu dynamiki przetwornika analogowo-cyfrowego. Konieczne jest zastosowanie wzmacniacza pomiarowego, którego wzmocnienie estymuje się na podstawie prądu nominalnego dla danego toru pomiarowego oraz czułości cewki Rogowskiego. Urządzenia EAZ są zwykle wyposażone w wiele równoległych torów pomiarowych, co oznacza konieczność wzorcowania wielu wzmacniaczy, a w rezultacie motywację automatyzacji tego procesu.
EN
In the paper the problem of calibration of measurement channels with Rogowski coils in power protection devices has been described. Wide dynamic ranges of Rogowski coils from mili-amps to millions of amps result in output voltages from mili-volts to many tens of volts. That is the problem in the case when that signal has to be processed digitally, because the dynamic range of that signal must be transformed into the dynamic range of the analog-to-digital converter. Therefore, a measurement amplifier must be used, with amplification estimated from a rated current of given measurement channel and the sensitivity of the Rogowski coil. Power protection devices are usually equipped with many parallel measurement channels. Hence, the necessity of calibration of many measurement amplifiers is the motivation to automate that process.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.