Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rośliny zielne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy podjęto próbę ukazania różnorodności roślinności zwałowisk karbońskiej skały płonnej z dominującym udziałem traw i roślin zielnych, a także rozpoznanie preferencji uziarnienia podłoża wraz z biomasą powstającą w płatach roślinności zdominowanych przez różne gatunki traw i roślin zielnych. Skład florystyczny zbiorowisk opiera się głównie na dominacji jednego gatunku czy współdominacji gatunków rodzimych zielnych tj.: Chamaenerion palustre, Daucus carota, Centaurea stoebe, Lotus corniculatus, Tussilago farfara, Melilotus alba lub obcych: Erigeron annuus, Matricaria maritima subsp. inodora, Solidago gigantea oraz gatunków traw tj.: Calamagrostis epigejos, Solidago gigantea, Poa compressa, Festuca arundinacea, Festuca rubra, Phragmites australis. W poszczególnych zbiorowiskach odnotowano od 23 do 55 gatunków roślin. Do najbardziej różnorodnych gatunkowo należą zbiorowiska z wysokim pokryciem takich gatunków jak: Poa compressa (H'–1,89), Daucus carota (H'–1,82), Festua arundinacea (H'–1,45), Calamagrostis epigejos (H'–1,42), natomiast najmniejszą różnorodnością odznacza się zbiorowisko z udziałem Phragmites australis (H'–0,91). Analiza uziarnienia podłoża na zwałowiskach karbońskiej skały płonnej wykazała zależność między gatunkiem dominanta, a składem granulometrycznym oraz zawartością materii organicznej w podłożu.
EN
The study attempts to show the diversity of vegetation of Carboniferous waste dumps with a predominant proportion of grasses and herbaceous plants, as well as recognition of soil grain preferences with biomass arising in patches of vegetation dominated by various species of grass and herbaceous plants. The floristic composition of the communities is based mainly on the dominance of one species or co-dominance of native herbaceous species i.e.: Chamaenerion palustre, Daucus carota, Centaurea stoebe, Lotus corniculatus, Tussilago farfara, Melilotus alba or aliens: Erigeron annuus, Matricaria maritima subsp. inodora, Solidago gigantea and grass species, i.e. Calamagrostis epigejos, Solidago gigantea, Poa compressa, Festuca arundinacea, Festuca rubra, Phragmites australis. In individual communities from 23 to 55 species of plants were recorded. The most diverse species include communities with high coverage of such species as: Poa compressa (H'–1.89), Daucus carota (H'–1.82), Festua arundinacea (H'–1.45), Calamagrostis epigejos (H'–1.42), while the smallest variety is characterized by the community with the participation of Phragmites australis (H'–0.91). Analysis of the grain size of the subsoil on the Carboniferous waste dumps showed a relationship between the dominant species and the granulometric composition as well as the content of organic matter in the subsoil.
EN
In arid and semi-arid ecosystems, shrubs have an important effect on neighboring plants. However, little is known about the interaction of herb growth stages and shrub location on herb performance. We selected Reaumuria soongorica, (Pall.) Maxim a shrub dominant in the semiarid region of northwest China, to determine whether (1) shrubs facilitate or have negative effects on neighbouring herbaceous vegetation, and (2) such effects vary with herb growth stage and with shrub orientation relative to herbs. The presence of herbaceous plant species, plant density, plant height, and percent cover were determined along 2 m long transects spreading in four directions from the base of shrub – east (transect E), west (transect W), south (transect S), and north (transect N); this was repeated for three growth stages (in May, June and July). Results indicated that the effects of R. soongorica on neighboring herbs in different growth stages were similar. Species number of herb-layer plants tended to increase from beneath the canopy to the opening, but plant density, cover and plant height decreased with distance away from shrub base. The presence of R. soongorica had positive effects on density, cover, and plant height, and negative on the number of herbaceous species during the entire growing season. Herbaceous plants growing on transect N under the shrub canopy had significantly higher density and percent cover than those growing in other directions. Biomass of herbs on transect N grown under the shrub canopy was higher than that of herbs on other transects. We concluded that shrub effects on neighbouring herbaceous vegetation were closely related to the shrub orientation relative to the herbs. Therefore, using shrubs as nurse plants for grass-growing must consider the relative placement of shrubs.
3
Content available remote Development of cover of various plant species in two different soil types
PL
Koszty rekultywacji terenów pogórniczych obejmują koszty przygotowania gleby i uprawy roślin. W pracy zbadano wpływ zawartości gleb w żwirach na powstawanie i rozwój szaty roślinnej (traw) w kamieniołomie na północy Grecji. Badania wykazały, że nie ma statystycznie istotnych różnic w rozwoju szaty roślinnej w zależności od gleb i rodzaju upraw (trawy, rośliny motylkowe, mieszanina tych dwóch rodzajów).
EN
The cost of a post-mining rehabilitation involves soil preparation and plant culture. In this paper, we examine the effect of the soil concentration in gravel in an experiment of an herbaceous plant cover establishment, in a quarry in Northern Greece. The results showed that there were no statistically important differences in the development of the plant cover between the soils and the cultures (grasses, legumes or mixture of both).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.