Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  water management strategy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zgodnie z decyzją Senatu RP z 2007r. gospodarka wodna wymaga obecnie opracowania nowej strategii i oceny strategicznej jej skutków. W 2009 r. powstał projekt narodowej strategii gospodarowania wodami, w którym przyjęto jako cele strategiczne zobowiązania Polski wynikające z traktatu akcesyjnego do UE oraz obowiązujących dyrektyw, umów międzynarodowych i ustaleń zawartych w programach operacyjnych. Najważniejszym celem jest jednak osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych oraz ekosystemów wodnych i od wody zależnych, a także zaspokojenie potrzeb wodnych zwłaszcza ludności. We wszystkich wymienionych zadaniach i zobowiązaniach istnieje problem wód podziemnych zarówno w sferze organizacyjno-prawnej, merytorycznej, jak i kontrolnej oraz planistycznej. Większość zadań wynika z dwóch ustaw: Prawa wodnego i z Prawa geologicznego i górniczego. Aktualnym i pilnym zadaniem jest opracowanie planów gospodarowania wodami w dorzeczach.
EN
New National Strategy of Water Management in Poland was elaborated in 2009 by staff under professor J. Kindler leadership according to decision of Polish Parliament from 2007. The strategic goals of water management up to 2030 were taken from the accession treaty to the European Union and European directives as well as from international agreements of Polish Government signed by our neighbouring countries. The most important task is the good water status of water bodies and water supply of communities. The groundwater problems are emerged in almost all mentioned goals and tasks. There are the low and organizational tasks and also technical, research, monitoring and planning problems. The most tasks are described in the Water Law Act and Act of Geology and Mining. The water management planes of the river basins are the current and urgent problems under elaboration and they have to be completed and signed by the Government till December 2009 yr.
PL
W poprzedniej publikacji autor przedstawił przyczyny opracowania Wariantowych Założeń do Strategii Gospodarki Wodnej oraz dwa podstawowe cele strategiczne, czyli wdrożenie polityki wodnej UE oraz zapobieganie skutkom powodzi i suszy. W tej części omawia dwa pozostałe cele, czyli gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa oraz udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji. Przedstawia także niezbędne zmiany w organizacji zarządzania gospodarką wodną, finansowania gospodarki wodnej oraz w zakresie rozwiązań prawnych.
EN
In the preceding publication the Author presented the reasons for development of the Variant Assumptions of Water Management Strategy-and the two basic strategic aims - enforcement of EU water policy and prevention of consequences of floods and drought. In the present second part of his publication the Author discusses the two other aims, i.e. the management of the Treasury and the part of society in decisions' taking. He presents also the necessary changes in organization of water management, in water management financing and in the field of legal regulations.
PL
Opracowanie strategii gospodarki wodnej jest jednym z głównych zadań stojących przed Departamentem Zasobów Wodnych Ministerstwa Środowiska. Przygotowanie takiego dokumentu nie może odbyć się bez publicznej dyskusji. Artykuł ten jest pierwszym z dwóch przedstawiającym założenia do takiej strategii i jednocześnie zaproszeniem do dyskusji.
EN
Elaboration of water management strategy is one of the main tasks facing the Department of Water Resources at the Ministry of Environment. Such a document may not be however accomplished without prior public discussion on the subject. Tis paper is the first one of two papers presenting accumptions of the strategy and is also an invitation to the discussion.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.