Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  DEP
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Propolis is a waxy substance produced by the honeybee that has been used as a form of traditional medicine and natural medicine since ancient times. Propolis has a wide spectrum of alleged applications, including potential anti-infection and anti-cancer effects. The following paper used a propolis extract containing 90% ethanol solution, 70% ethanol solution, ligarine, and dichloromethane as solvents that extracted the bioactive components. The highest yield of the propolis was obtained via the 70% ethanol leaching method and dichloromethane immersion stirring method. Fourier Transform Infrared (FTIR) analysis proved that the extracted propolis with dichloromethane had the highest methylene content and the maximum types of effective propolis components. A Propolis/PLA electrospinning solution was prepared by adding PLA powder into the supernatant of the dichloromethane-extract of propolis (DEP) directly, with there being no need for purification of the propolis extract and thus reducing the loss of active ingredients. DEP/PLA nanofiber was prepared via the electrospinning process, where it was found that with additional 4% PLA, the final electrospun fiber membrane was stabilised. tStudy of the antibacterial performance of the DEP/PLA electrospun membrane showed that the membrane affected some of the antibacterial properties. It was particularly effective when inhibiting Staphylococcus aureus, but not as effective when inhibiting Escherichia coli. This electrostatic spinning membrane could be used for food preservation, wound healing, and tissue engineering.
PL
Propolis to woskowa substancja wytwarzana przez pszczołę miodną, która od starożytności była stosowana jako forma tradycyjnej medycyny i medycyny naturalnej. Propolis ma szerokie spektrum domniemanych zastosowań, w tym potencjalne działanie przeciwinfekcyjne i przeciwnowotworowe. W pracy użyto ekstraktu propolisu zawierającego 90% roztwór etanolu, 70% roztwór etanolu, ligarinę i dichlorometan jako rozpuszczalniki, które ekstrahowały składniki bioaktywne. Najwyższą wydajność propolisu uzyskano metodą wymywania 70% etanolu i metodą mieszania zanurzeniowego w dichlorometanie. Analiza w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR) wykazała, że wyekstrahowany propolis z dichlorometanem miał najwyższą zawartość metylenu i dużą skuteczność. Roztwór propolis/PLA przygotowano przez dodanie proszku PLA bezpośrednio do ekstraktu z dichlorometanu propolisu (DEP), bez potrzeby oczyszczania, tym sposobem zmniejszono utraty składników aktywnych. Nanowłókno DEP/PLA zostało przygotowane w procesie elektroprzędzenia, w którym stwierdzono, że przy 4% PLA membrana z włókien elektroprzędzonych jest stabilna. Ocena skuteczności antybakteryjnej membrany DEP/PLA wykazała, że posiada ona właściwości przeciwbakteryjne. Stwierdzono zadowalającą skuteczność w hamowaniu Staphylococcus aureus, przy jednocześnie niższej skuteczności w hamowaniu Escherichia coli. Wytworzona membrana może być używana do konserwacji żywności, gojenia się ran i w inżynierii tkankowej.
2
Content available remote Badanie morfologii agregatów aerozolowych
PL
Restrykcyjne regulacje prawne określają ilość emitowanego pyłu z silników spalinowych. W większości przypadków występują jednak zagregowane cząstki tworzące nieregularne struktury, zatem oszacowanie masy może być nieprecyzyjne. Przedstawiony opis morfologiczny agregatów fraktalnych ma więc istotne znaczenie przy określaniu sumarycznej masy cząstek wytwarzanych podczas spalania paliwa np. w silnikach diesla (Diesel Exhaust Particles).
EN
Allowed doses of emitted particles are limited by restrictive law regulations which describe quantity of soot from combustion engines. In most of cases, one deals with aggregated particles creating non-regular structures, and taking this fact into account, the estimation of mass may not be precise. Investigation of fractal aggregates morphology is a key factor in the estima¬tion of total mass of particles produced during fuel combustion, e.g. in diesel engines.
3
Content available remote Badanie dyfuzji agregatów sadzy (DEP) w warstwie śluzu
PL
Badania dotyczyły ochronnej roli śluzu w stosunku do cząstek sadzy. Określono współczynnik dyfuzji trzech typów agregatów sadzy przez warstwę sztucznego śluzu. Agregaty sadzy DEP (Diesel Exhaust Particles) uzyskało ze spalania różnych olei napędowych w wysokoprężnym silniku diesla. Były to struktury fraktalopodobne o wymiarach 15 i 17 oraz średnicach 30, 50 i 117 nm. Przeprowadzone badania wykazały, że niezależnie od typu agregatów DEP śluz spowalnia ich transport, choć w różnym stopniu, w zależności od wielkości i kształtu.
EN
Research was focused on a protective role of mucus in relation to carbon black particles. The diffusion coefficient for three types of carbon black aggregates through a layer of artificial mucus was determined. Diesel exhaust particles were obtained from the combustion of various fuels in a diesel oil engine. They were fractal-like structures with dimensions of 15 and 17 and diameters of 30, 60 and 117 nm. The study showed that, regardless of a type of DEP aggregates, mucus slowed their transport in degree depending on their size and shape.
4
Content available remote Przed czym (nie) chroni półmaska przeciwpyłowa ?
PL
Zastosowanie pólmasck przeciwpyłowych obejmuje również ochronę przed spalinami siników wysokoprężnych. Średnica DEP, zawartych w spalinach, mieści się w zakresie, w którym efektywności filtracji włókninowej osiąga minimum. Przebadano trzy typy pólmasck przeciwpyłowych pod względem ich skuteczności ochrony przed spalinami. Uzyskane wyniki wskazują, że stopień penetracji DEP znacznie przewyższa penetrację określoną we właściwej normie i jednocześnie osiąga wyższą wartość w przypadku spalania biopaliwa niż oleju napędowego.
EN
The wide range of particulate respirators application includes protection against Diesel exhaust. The diameter of DEP, which could be found in Diesel exhaust, is in the range where fibrous filters efficiency readies its minimum. Three types of particulate respirators were examined to chcck their protection capacity. The penetration of DEP is bigger than penetration described in relevant standard. Simultaneously it is also higher for biofuel than for diesel oil.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.