Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electronic commutator
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents the principle of the uncontrolled transistor rectifier single- and/or multi-phase. The results of computer simulation waveforms of power and voltages are also given as well as of the currents of the uncontrolled transistor rectifier in single- and/or multi-phase, single- and/or double-way connections using PSPICE. The possibility of using a modified transistor rectifier in low-voltage power supply systems is indicated. In comparison with the conventional diode rectifiers (realized on the silicon power diodes), the transistor rectifier, exhibit a number of advantages, namely: they have a much lower forward-voltage drop, and therefore less power losses on heat, and better energetic efficiency and reliability. These transistor rectifiers can be made in the form of a Modular Circuit (MC) or an Application Specified Integrated Circuit (ASIC). Computer simulation allowed for the imitation of any selected waveforms of voltages and currents in the electronic commutator acting as a modified transistor rectifier. This simulation also confirmed the benefits of using a transistor rectifier instead of a conventional diode rectifier, such as higher energetic efficiency (reduction of power losses caused by the heat in the electronic commutator) and the associated reliability
PL
Artykuł opisuje zasadę działania oraz modele fizyczne komutatorów elektronicznych, działających jako tranzystorowe prostowniki z wykorzystaniem tranzystorów MOSFET z wstecznym przewodnictwem prądu jako klucze elektroniczne o małym spadku napięcia. Komutator elektroniczny, działający jako tranzystorowy prostownik, może być stosowany w wielu dziedzinach, na przykład, jako prostownik prądnicy samochodowej i konwencjonalnego prądnico-rozrusznika, spawarek mobilnych itp. Artykuł opisuje również nową konfigurację prostownika tranzystorowego bez użycia optoelektronicznych elementów separacyjnych, dzięki czemu możliwa jest łatwa realizacja prostownika w technologii układów scalonych. Symulacja komputerowa pozwala na uzyskanie przebiegów czasowych prądów i napięć na wszystkich elementach modelu fizycznego komutatora elektronicznego, zarówno podczas normalnej pracy, jak również w wybranych stanach awaryjnych. W pracy przedstawiono również wyniki badań laboratoryjnych, gdzie eksperymentalne tranzystory MOSFET były używane jako szybko przełączalne sterowalne zawory elektryczne (klucze elektroniczne) o stosunkowo niskim spadku napięcia w stanie przewodzenia. W badaniach eksperymentalnych, jako komutator elektroniczny został wykorzystany moduł tranzystorów MOSFET typu FM600TU firmy Mitsubishi. Tranzystorowy prostownika trójfazowy w układzie mostkowym ma wiele zalet w porównaniu z konwencjonalnym diodowym prostownikiem, takich jak wyższa sprawność energetyczna oraz większa niezawodność, wynikająca z niższej temperatury zaworów elektrycznych. W artykule zamieszczono również prostownik tranzystorowy jednofazowy, zintegrowany ze stabilizatorem impulsowym, który może być zrealizowany również jako jeden układ scalony.
2
Content available remote Porównanie nagrzewania silnika BLDC w zależności od sposobu zasilania
PL
Istnieją różne sposoby zasilania uzwojeń silnika BLDC, które różnią się sprawnością przetwarzania energii elektrycznej w energię mechaniczną. Ponadto należy zaznaczyć, że nie ma jednego sposobu sterowania, które byłoby najlepsze dla wszystkich warunków pracy. Na całkowitą sprawność układu przetwarzania energii elektrycznej w mechaniczną składają się straty energii w silniku i straty energii w układzie komutatora elektronicznego. Straty energii w silniku powodują wzrost temperatury jego elementów. Z tego względu postanowiono porównać przebiegi temperatury wewnątrz silnika dla różnych wariantów zasilania. Na potrzeby badań zbudowano rejestrator temperatury wewnątrz silnika pracującego z zadanym obciążeniem i zadaną prędkością wirowania.
EN
There are different ways of supplying BLDC motor. These methods differ in efficiency of energy transformation (from electrical energy into mechanical energy). It must be noted that there does not exist a single control method, which would answer the demands of all operating conditions. The total efficiency of system transforming electrical energy into mechanical energy is the sum of energy losses in the motor and in electronic commutator. The energy losses in the motor cause temperature rises in motor elements. That is why it has been decided to compare temperature curves for different motor elements and different supply variants. Temperature recorder dedicated to this end has been designed and built for motor operating at a given load and rotational speed.
PL
Istnieją różne sposoby zasilania uzwojeń silnika BLDC, które różnią się sprawnością przetwarzania energii elektrycznej w energię mechaniczną. Ponadto należy zaznaczyć, że nie ma jednego sposobu sterowania, które byłoby najlepsze dla wszystkich warunków pracy. Na całkowitą sprawność układu przetwarzania energii elektrycznej w mechaniczną składają się straty energii w silniku i straty energii w układzie komutatora elektronicznego. Straty energii w silniku powodują wzrost temperatury jego elementów. Z tego względu postanowiono porównać przebiegi temperatury wewnątrz silnika dla różnych wariantów zasilania. Na potrzeby badań zbudowano rejestrator temperatury wewnątrz silnika pracującego z zadanym obciążeniem i zadaną prędkością wirowania.
EN
There are different ways of supplying BLDC motor. These methods differ in efficiency of energy transformation (from electrical energy into mechanical energy). It must be noted that there does not exist a single control method, which would answer the demands of all operating conditions. The total efficiency of system transforming electrical energy into mechanical energy is the sum of energy losses in the motor and In electronic commutator. The energy losses in the motor cause temperature rises in motor elements. That is why it has been decided to compare temperature curves for different motor elements and different supply variants. Temperature recorder dedicated to this end has been designed and built for motor operating at a given load and rotational speed.
4
Content available remote Idealny bezszczotkowy silnik prądu stałego wzbudzany magnesami trwałymi
PL
W artykule omówiono silnik bezszczotkowy prądu stałego z magnesami trwałymi. Założono przy tym, że jest to silnik 3-fazowy, idealny, z komutatorem elektronicznym w układzie mostka. Tranzystory komutatora elektronicznego są przełączane w sposób dyskretny co 60° elektrycznych. W silniku tym pominięto wpływ indukcyjności oraz założono liniowość i symetrię układu. Szczególną uwagę zwrócono na ogólne algorytmy przełączania zaworów. Wykazano również, że taki silnik charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami elektromechanicznymi i wysoką sprawnością.
EN
The brushless DC motor with permanent magnets has been discussed in the paper. It is assumed that we have a three-phase ideal motor with linearity and symmetry of the circuit, whose inductance impact has been disregarded. The motor is connected with the electronic commutator with particular switching algorithms. It has been proven that this motor is characterized by very good electromechanical properties and high efficiency.
EN
An electronic commutator that can drive a PM BLDC motor either in the full bridge or half bridge configuration has been developed. This commutator allows increasing the motor speed over the nominal value, hence the motor is able to operate within a wide constant power speed range. An application of the commutator with a reconfigurable structure for the double drive of a small electric vehicle Elipsa has been presented. The driveline consists of two independent commutators feeding the motors coupled by gears with rear wheels of the vehicle. Both commutators are controlled by a common control system based on a signal microcontroller. The results of road tests indicate new areas of BLCD motor drives application. The fact that the BLCD motor work in the second speed range does not require any changes in the motor construction and at the same time does not significantly deteriorate the drive efficiency is an indisputable advantage of the presented solution.
EN
Permanent magnet motors are more and more frequently used in various applications. In this group motors with a trapezoidal EMF deserve a special attention. They are characterized by a simple construction, high efficiency and high torque overload. A certain drawback of BLDC motors are difficulties with an operation at a speed above the nominal value. The article presents the results of investigations into the variablestructure electronic commutator designed for the drive of a small electric vehicle equipped with BLDC motors. Such a solution allows extending the standard range of the drive's speed. The considerations contained in the article focus on the possibilities and effects of regeneration mode in the proposed topology of converter. A theoretical analysis has been presented as well as computer simulations carried out by means of Matlab- Simulink, which were then verified at a laboratory. The tests were finished with trias conducted using a small electric vehicle Elipsa.
EN
This paper deals with PSPICE simulation of automotive AC-DC macrocommutator generators, in which are commonly equipped internal combustion engines and/or external combustion engines of civil and military automotive vehicles. In the beginning a physical model of automotive AC-DC macrocomutator generators is created. Next, on the basis of this physical model, a mathematical model of automotive AC-DC macrocommutator generators has been formulated, taking into account controlled nonlinear self-inductances and mutual-inductances. The created physical model for simulation of an automotive AC-DC macrocommutator generator with a diode macrocommutator (macroelectronic commutator) can be used, not only for the estimation of power quality (PQ) indices in these on-board 42 VDC AC-DC commutator generators, but also for the investigation of new configurations of macrocommutators with fully-controllable uni- and/or bipolar electrical valves (e.g., with MOSFETs, IGBTs or MCTs). To estimate the AC output of the macrocommutator, as regards a power quality (PQ), the Fourier analysis of a phase current has been used. It can be concluded from the simulation results that a significantly lower harmonic content, especially, in the low-frequency range can be obtained using fully-controllable macrocommutators. Simulation results are presented, not only for an automotive electrical machine, but also for an AC-DC macrocommutator. The PSPICE simulation makes it possible to observe the static and transient oscillograms of different physical values (e.g., voltages and currents) which are not measurable in real electrical machines.
PL
Przedstawiono wyniki prac badawczych nad aplikacją dwustrefowego układu napędowego małego pojazdu elektrycznego z silnikiem bezszczotkowym prądu stałego.
EN
The paper presents results of research works in the field of application of two-zones drive system of small electric vehicle with brushless dc motor.
9
Content available remote Tranzystorowe prostowniki dla samochodowych prądnic prądu stałego
PL
W artykule przedstawiono sposób i układ sterowania tranzystorami polowymi w tranzystorowym prostowniku w układzie połączeń trójfazowym mostkowym dla samochodowej prądnicy prądu stałego. Wyniki badań laboratoryjnych potwierdzają zalety tego rodzaju tranzystorowego prostownika w porównaniu z zaletami diodowego prostownika w układzie połączeń trójfazowym mostkowym.
EN
In the paper is given a method and system of field transistors control for the transistor rectifier in the three-phase bridge connection system for the automotive brushless DC generator. Advantages of this type of a rectifier in comparison with advantages of a diode rectifier in the three-phase bridge connection system have been verified by laboratory test results.
PL
Przedstawiono wpływ częstotliwości napięcia rażeniowego na zmianę wartości impedancji ciała człowieka oraz powstające na skutek jego działania zmiany patologiczne w organizmie.
EN
The paper presents influence ofshock voltage frequency on impedance of human body and pathological changes that anse inside an organism as a result of its action.
11
Content available remote Weryfikacja wybranych modeli obwodowych silnika PM BLDC
PL
W artykule przedstawiono komputerowe modele obwodowe silnika PM BLDC o różnym stopniu uproszczenia, a mianowicie modele stałoprądowe oraz model obwodowy 3-fazowy. Modele te przebadano, a uzyskane wyniki porównano z wynikami pomiarów układu rzeczywistego. Pomiary potwierdziły dużą dokładność 3-fazowego modelu obwodowego w wersji podstawowej. Wykazały również, że ze względu na prostotę modelu i szybkość działania w wielu zastosowaniach można zalecić stosowanie modeli stałoprądowych. Model stałoprądowy zmodyfikowany ze względu na dokładność wyników eksperymentu przy ocenie prądu źródła i prędkości obrotowej tylko nieznacznie ustępuje modelowi 3-fazowemu.
EN
The PM BLDC motor computer models of different simplification level are presented in the paper. They are DC and 3-phase circuit models. The models were tested and the simulation results for three of them were compared with the measurement results. The measurements confirmed the high accuracy of the 3-phase basic version model. They also showed that DC models should be recommended for many applications due to their simplicity and operation rate. The modified DC model is only a little worse than the 3-phase one as far as the accuracy of experiment results of the source current and rotational speed evaluation is considered.
12
Content available remote Modele obwodowe silnika PM BLDC
PL
W artykule przedstawiono modele obwodowe silnika PM BLDC o różnym stopniu uproszczenia. Rozważania przeprowadzono dla silnika 3-fazowego i komutatora elektronicznego połączonego w układzie mostka tranzystorowego. Rozpatrzono modele stałoprądowe oraz modele 3-fazowe. Uzyskane modele przedstawiono w formie obwodów elektrycznych. Takie przedstawienie zapewnia łatwą możliwość ich wykorzystania do budowy modeli komputerowych.
EN
The PM BLDC motor circuit models of different simplification level are given in the paper. The object of considerations was a 3-phase motor with an electronic commutator of full-bridge topology. DC- and 3-phase models were investigated. They are presented in the form of electric circuits. Such a way of presentation makes their use for construction of computer models easy.
PL
Przy przełączaniu uzwojeń fazowych bezszczotkowego silnika prądu stałego (PM BLDC) powstają dodatkowe spadki napięcia. Są one spowodowane wpływem indukcyjności obwodu głównego. Te dodatkowe spadki napięcia powodują zmniejszenie prędkości obrotowej oraz zwiększenie nachylenia charakterystyki mechanicznej silnika. W artykule przedstawiono prostą metodę określania charakterystyki mechanicznej silnika PM BLDC, która uwzględnia spadki napięcia na indukcyjnościach obwodu głównego. Metoda ta została przebadana symulacyjnie na modelach komputerowych oraz zweryfikowana laboratoryjnie.
EN
Additional voltage drops appear during the switching of coil windings of a brushless DC motor (PM BLDC). They are the result of the main circuit inductance influence. These additional voltage drops cause reduction in the rotational speed and increase in the mechanical characteristic slope of the motor. The paper presents a simple method for determining the motor mechanical characteristics which takes into account the voltage drops along the main circuit inductances. The method was tested by simulations on the computer models and verified by laboratory experiments.
PL
W produkowanych obecnie wózkach akumulatorowych stosowane są silniki komutatorowe w wykonaniu szeregowym. Bezszczotkowe silniki prądu stałego zapewniają większą sprawność, trwałość i cichobieżność. Celem prowadzonych prac jest opracowanie, wykonanie i wdrożenie do produkcji bezszczotkowego silnika prądu stałego o mocy 8 kW przeznaczonego do wózków akumulatorowych produkowanych przez Fabrykę Maszyn w Leżajsku. W referacie przedstawiono zarysy projektu silnika wraz z układem sterowania o mocy 8 kW oraz wyniki badań wykonanego modelu silnika.
EN
This paper deals with design, assembling and measurements of 8kW brushless DC motor for battery-electric trucks. The paper contains of measurements of flux density in air gap, load and efficiency curves. It contains also measured currents and voltages in windings of motor.
PL
W produkowanych obecnie wózkach akumulatorowych stosowane są silniki komutatorowe w wykonaniu szeregowym. Bezszczotkowe silniki prądu stałego zapewniają większą sprawność, trwałość i cichobieżność oraz umożliwiają uzyskanie większej mocy z tej samej masy maszyny. Celem prowadzonych prac jest opracowanie i wdrożenie do produkcji bezszczotkowego silnika prądu stałego o mocy 8 kW, o wzbudzeniu magnesami trwałymi przeznaczonego do napędu wózków akumulatorowych produkcji Fabryki Maszyn w Leżajsku. Przedstawiono wyniki obliczeń projektowanego silnika przeprowadzone za pomocą modelu obwodowego i polowego, rezultaty symulacji komputerowej i wyniki badań wykonanego modelu silnika.
EN
This paper deals with design, assembling and measurements of 8 kW brushless DC motor for battery-electric trucks. The paper contains of measurements of flux density in air gap, load and efficiency curves. It contains also measured currents and voltages in windings of motor. In paper also input power curves vs. time are shown.
PL
W artykule przedstawiono klasyczne metody sterowania komutatorem elektronicznym silnika BLDC pod względem komutacji. Dokonano podziału strategii sterowania oraz przedstawiono najistotniejsze zalety i wady. W podsumowania przedstawiono kryteria doboru odpowiedniej metody sterowania w zależności od konstrukcji komutatora elektronicznego.
EN
The classical BLDC motor electronic commutator control methods for the sake of commutation are presented in the paper. The classification of the control strategies, significant advantages and disadvantages are presented. The most suitable control strategy selection criteria dependent on electronic commutator construction are presented as conclusions.
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z pracą dwustrefową silników bezszczotkowych prądu stałego (PMBDC). Przedstawiono przegląd znanych obecnie metod uzyskiwania pracy dwustrefowej silników PMBDC, następnie przedstawiono alternatywną koncepcję komutatora o zmiennej strukturze: mostek/półmostek. Zaproponowano oryginalną topologię układu komutatora elektronicznego, umożliwiającą praktyczną realizację takiej koncepcji. Omówiono zasadę działania układu oraz pokazano wybrane wyniki badań eksperymentalnych.
EN
The issues connected with the brushless direct current motors (PMBDC) two-zone operation are referred in the paper. The survey of currently known two-zone operation methods of the PMBDC motor is presented. Next, the alternative conception of bridge-halfbridge variable commutator structure is introduced. There is presented the original topology of the electronic commutator, which allows practical realisation of the conception. The principle of the system operation and some selected experimental test results are described too.
18
PL
W artykule zaprezentowano metodę sterowania silnikiem BLDC, która umożliwia minimalizację tętnień momentu elektromagnetycznego. Zaproponowane rozwiązanie jest modyfikacją klasycznej strategii sterowania. Modyfikacja polega na wcześniejszym przełączaniu tranzystorów komutatora elektronicznego. Analiza teoretyczna oraz badania symulacyjne zostały potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych.
EN
BLDC motor control method, which gives possibility of torque ripple minimisation, is described in the paper. The control method is modification of classical BLDC motor control strategy. The novel approach is based on earlier switching transistors in electronic commutator. The theoretical assumptions and computer simulations were confirmed by the laboratory verification.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.