Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Belgia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Zespoły trakcyjne serii AM 08 kolei SNCB
PL
Zespoły trakcyjne serii AM 08 kolei belgijskich (SNCB/NMBS) to modyfikacja zespołów Desiro zaprojektowanych i wyprodukowanych przez firmę Siemens we współpracy z Bombardierem, na podstawie kontraktu zawartego w połowie maja 2008 r. na dostawę 305 pociągów Desiro ML. Dostarczono je w latach 2011–2015. Od 2013 r. zespoły tej serii obsługują pociągi kolei miejskiej w aglomeracji Brukseli czy dalekobieżne i IC w relacji Antwerpia–Bruksela–Charleroi. W niniejszym artykule zaprezentowano ich parametry techniczne i eksploatacyjne.
EN
The emu AM 08 class of Belgian Railways (SNCB/ NMBS) is a modification of the Desiro-family units designed and manufactured by Siemens in cooperation with Bombardier, according to the contract signed in May 2008 for 305 Desiro ML emus supplying. These emus have been delivered in 2011-2015 and are used as commuter trains in the Brussels metropolitan area or long-distance and IC on the route Antwerp- Brussels–Charleroi since 2013.
2
PL
Przemysł taboru szynowego w Walonii (regionie Belgii) obecnie raczej nie wytwarza gotowych pojazdów, a jedynie jest podwyko nawcą dla globalnych koncernów dysponujących własnymi zakładami. Jednak liczba firm funkcjonujących w branży kolejowej jest znaczna – zarówno producentów podzespołów, elementów konstrukcyjnych taboru kolejowego, jak i elementów automatyki czy infrastruktury kolejowej. Podmioty z profilem działalności w branży kolejowej w Belgii dysponują nie tylko bogatym doświadczeniem, ale także inwestują we własny rozwój, zatem oferowane produkty można określić jako nowoczesne i innowacyjne.
EN
The rail industry in Wallonia / Belgium is unlikely to produce ready-made vehicles, but is only subcontracted to global producers which have their own plants there. However, the number of com panies operating in the railway sector is considerable high - both component manufacturers, structural components, rolling stock as well as rail automation components and railway infrastructure. Manufacturers in Belgium which activity is related to the rail in dustry have not only a wide experience in this area, but also invest in their own development, so the products that they offer can be described as modern and innovative.
EN
Samples from the Upper Frasnian (Devonian) of Lompret Quarry and Nismes railway section in Dinant Synclinorium, southern Belgium, yielded several chondrichthyan teeth and scales. The teeth belong to three genera: Phoebodus, Cladodoides and Protacrodus. The comparison with selected Late Frasnian chondrichthyan assemblages from the seas between Laurussia and Gondwana revealed substantial local differences of taxonomic composition due to palaeoenvironmental conditions, such as depth, distance to submarine platforms, oxygenation of water, and possibly also temperature. The assemblage from Belgium, with its high frequency of phoebodonts, is the most similar to that from the Ryauzyak section, South Urals, Russia, and the Horse Spring section, Canning Basin, Australia.
PL
Silna defragmentacja krajobrazu, spowodowana industrializacją, wywołuje poczucie chaosu w przestrzeni Belgii. Tak wielki błąd w planowaniu przestrzennym stanowi problem dla współczesnych twórców krajobrazu, gdyż zagospodarowany i zdewastowany obszar trudno zmodyfikować. Obecnie w Belgii wiele czasu i uwagi poświęca się poszukiwaniom rozwiązań zapewniających zrównoważony rozwój gospodarki przestrzennej i naprawę tego, co zniszczone.
PL
Pomysł nowych pociągów łączących Paryż, Brukselę, Amsterdam i Kolonię powstał już w latach 80. XX w. w ramach porozumienia pomiędzy kolejami francuskimi (SNCF), belgijskimi (SNCB/NMBS), holenderskimi (NS) i niemieckimi (DB). Parametry pociągu, który miał kursować na nowej trasie, ostatecznie zaakceptowano w kwietniu 1990 r., kiedy to powołano dwie grupy robocze, z których pierwsza zobowiązała się przystosować francuski superekspres TGV, a druga - niemiecki ICE do postawionych wymagań.
8
Content available remote Postępy i rozwój elektrowni jądrowych w Belgii
9
Content available Dworzec Antwerpen-Centraal
PL
Antwerpia Centralna (hol. Antwerpen-Centraal, fr. Anvers-Central) to jeden z największych dworców kolejowych w Belgii. Wraz z przekazaniem do eksploatacji 3.06.1836 r. linii kolejowej Mechelen-Antwerpia powstał w tym miejscu dworzec kolejo.wy w układzie czołowym, pod nazwą Borgerhout. W 1843 r. tory przedłużono do stacji portowej An-twerpen-Dokken en Stapelplaatsen, która miała już połączenie z linią w kierunku Niemiec (Eiserner Rhein).
PL
Już pewnie mało kto liczył na dotrzymanie tego terminu, a jednak od 13.12.2009 r. pociągi między Amsterdamem a Antwerpią po HSL-Zuid (Linia Dużych Prędkości -Południe; HSL = High Speed Linę) i HSL 4 naprawdę kursują. Dla Belgów jest to podwójny powód do radości, ponieważ oddanie do użytku HSL 4 oznacza, że Belgia jako pierwszy europejski kraj w petni zakończyła budowę kolei dużych prędkości.
PL
Artykuł poświęcono systemowi zarządzania zasobami wodnymi w Królestwie Belgii, państwie - które jest jednym z założycieli Unii Europejskiej, a w jego stolicy znajduje się siedziba Komisji Europejskiej.
EN
The article is devoted to the system of water resources management in the Kingdom of Belgium, one of the EU founding members, in the capital of which the seat of the European Commission is located.
12
Content available remote Profesor Henryk B. Arctowski (1871-1958) jako geofizyk (życie i działalność)
PL
Profesor Henryk Arctowski jest znany głównie jako znakomity badacz krain polarnych. Przedstawiona, oryginalnie ujęta, biografia uwypukla jego zaangażowanie w badania geofizyczne. Jego spuścizna naukowa z wypraw polarnych dotyczy wielu dziedzin geofizyki: tektoniki i petrografii, glacjologii, meteorologii, oceanologii oraz optyki atmosfery. Henryk Arctowski zajmował się też zagadnieniami klimatycznymi i heliogeofizyką. Dowodem uznania jego osiągnięć w tych dziedzinach jest to, że Narodowa Akademia Nauk Stanów Zjednoczonych przyznaje od 1969 r. medal im. Henryka Arctowskiego za wybitne wyniki w badaniach heliofizyki i w badaniach związków Słońce – Ziemia. Biografia podkreśla również niezwykły patriotyzm Profesora Arctowskiego, jego wkład w prace Komisji do Spraw Polski na konferencję pokojową w Wersalu oraz jego zaangażowanie w rozwój nauk geofizycznych w II Rzeczypospolitej podczas jego pracy w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Świadczy o tym również fakt zmiany rodowego nazwiska – Artzt - na polsko brzmiące – Arctowski.
EN
Professor Henryk Arctowski is mainly known as a famous polar researcher. The present biography puts emphasis on his accomplishments in geophysics. His output of polar expeditions concerns many fields of geophysics: tectonics, petrography, glaciology, meteorology, oceanology, and atmospheric optics. He was also interested in climatology and heliogeophysics. To pay tribute to his achievements in these fields, the National Academy of Sciences, USA, established the Arctowski Medal that has been awarded, since 1969, for studies in solar physics and solar-terrestrial relationships. The biography also underlines a great patriotism of Professor Arctowski, his contribution to the Commission for Polish Affairs at the Peace Conference in Versaille, and merits for the progress of geophysical sciences in Poland during his work at the Jan Kazimierz University in Lwow. The patriotic feeling motivated him to modify his family surname Artzt into a Polish-sounding name of Arctowski.
EN
Paper is a short information on the World Exhibition of Innovations, Research and New Technologies BRUSSELS EUREKA 2007, Brussel, Belgium 22-27 November 2007. The innovations presented there by Institute of Glass, Ceramics, Refractories and Construction Materials granted with Gold Medal of EUREKA 2007 are described. They are: VitroFosMaK, silicate proecological soil fertilizing glass, the achievement of Glass Branch of the Institute in Cracow and the ceramic lining of the performed bottom on a heat exchanger of the sulphuric acid installation innovation elaborated by Refractories Branch of the Institute in Gliwice.
EN
Preliminary observations are presented concerning endoskeletal morphology in the Lower Carboniferous symmoriiform shark Denaea fournieri, and some problems in the original description are highlighted. D. fournieri almost certainly possessed a tropibasic braincase and its cranial morphology agrees in most respects with that observed in other symmoriiforms, although it had an extremely narrow ethmoidal region and may have lacked supraorbital cartilages. Its pectoral fins were probably similar to those of other symmoriiforms, and the radialbearing margin of its metapterygium most closely resembles that of falcatids and Stethacanthulus. Using Cladoselache as an outgroup, several apomorphic characters are identified in symmoriiform pectoral fins.
PL
Królestwo Belgii jest jednym z najbardziej zaludnionych i uprzemysłowionych krajów świata. Populacja Belgii liczy ok. 10 mln mieszkańców, powierzchnia 30,5 tys. kilometrów kwadratowych. Blisko 1/4 powierzchni kraju jest wykorzystana rolniczo.
PL
Autor przedstawia w artykule ogólne zasady decentralizacji i dekoncentracji w zarządzaniu kryzysowym. Omawia poszczególne szczeble decyzyjne od lokalnego poprzez regionalny na krajowym skończywszy. Porównuje krajową rzeczywistość z zasadami przyjętymi w UE. Przedstawił cztery wybrane kraje UE z ich systemami planowania cywilnego i zarzadzania kryzysowego.
EN
The author presents general rules of critical management decentralization & deconcentration. He talks over particular decision levels from local up to state. Compares polish reality with rules took over in EU. He introduce four countries with their civil planning system and critical management.
PL
Wzrost świadomości istnienia związku między odpowiednią dietą a stanem zdrowia, a także wpływ rozwoju cywilizacji na styl życia przyczyniły się do zwiększenia zainteresowania konsumentów żywnością funkcjonalną. Na polskim rynku stale zwiększa się liczba nowych produktów funkcjonalnych, ale konsumenci niewiele o nich wiedzą. W artykule przedstawiono wyniki badań na temat wiedzy, akceptacji i spożycia żywności funkcjonalnej wśród polskich i belgijskich konsumentów. Określenie żywność funkcjonalna zna jedynie 4% polskich konsumentów, a w Belgii - 49% badanych.
EN
The increase of awareness about relationship between proper diet and health and also civilization development influence on lifestyle have a big impact on increasing consumer interest about functional foods. On the Polish market a growing number of new functional products can be observed, but consciousness development in this matter is a long process. In this article the survey results about knowledge, acceptance and intake of functional foods among Polish and Belgian consumers has been presented. The term functional foods is known only by 4% among Polish consumers, while in Belgium with this term is familiar about 50% consumers.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.