Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  backup power supply
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W dwuczęściowym artykule przedstawiono wybrane aspekty techniczne i ekonomiczne zasilania odbiorców energii elektrycznej wymagających zwiększonej pewności dostaw. Omówiono układy zasilania o różnym stopniu niezawodności. Przeanalizowano możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w układach zasilania gwarantowanego.
EN
The two parts paper presents Selected technical and economic aspects of power supply to electric energy consumers requiring of increased reliability of energy supply . Electric energy supply systems with various degrees of reliability were discussed. The possibilities of using renewable energy sources in guaranteed power supply systems were analyzed.
PL
Zapewnienie bezprzerwowej pracy urządzeń elektrycznych lub minimalizacja czasu przerwy, w przypadku zaniku napięcia sieci zasilającej, często stanowi jeden z głównych wymogów dla wielu gałęzi przemysłu. Wysoka niezawodność zasilania realizowana jest przy zastosowaniu źródeł rezerwowych włączanych do pracy ręcznie lub częściej samoczynnie, za pomocą urządzeń do samoczynnego załączania rezerwy – SZR. Działanie urządzeń SZR polega na samoczynnym przełączeniu odbiorców z zasilania ze źródła podstawowego na zasilanie ze źródła rezerwowego. W artykule przedstawiono wymagania stawiane układom zasilania oraz najczęstsze rozwiązania układowe. Zaprezentowano także cechy nowoczesnego automatu SZR na przykładzie urządzenia opracowanego w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym.
EN
Uninterrupted functioning of electrical devices or minimization of dead time in the case of power outage is one of the main requirements for proper functioning of industrial plants. The reliability of power supply is provided by auxiliary power sources switched manually or automatically with the use of special Automatic Transfer Switching Equipment (ATSE). In the article the requirements placed on the power supplies as well as the characteristics of ATSE device developed at Tele and Radio Research Institute have been presented.
PL
W artykule przedstawiono wymagania stawiane układom zasilania oraz przedstawiono najczęstsze rozwiązania układowe. Zaprezentowano także cechy nowoczesnego automatu SZR na przykładzie urządzenia opracowanego w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym.
EN
The article presents the requirements for systems power, and the most frequent system solutions. It also presents the features of a modern ATC machine on the example device developed at the Tele & Radio Research Institute.
PL
W artykule przedstawiono wymagania dotyczące pewności zasilania wybranych budynków użyteczności publicznej. Omówiono także możliwości wykorzystania źródeł generacji rozproszonej, które mogą zwiększyć niezawodność zasilania w energię elektryczną.
EN
The paper presents the requirements for power supply reliability of selected public buildings. The paper also discusses the possibility of the use of distributed generation, which can increase the reliability of power supply.
5
Content available remote Charakterystyka elektryczna akumulatorów ołowiowych do zasilania rezerwowego
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań stosowanych rozwiązań w obszarze akumulatorów ołowiowych przeznaczonych do systemów zasilania rezerwowego. Przeprowadzono badania akumulatorów wykonanych w technologii AGM, gdzie elektrolit uwięziony jest w separatorach z włókna szklanego o dużej porowatości. Akumulatory A, B i C uzyskały pojemność 20-godzinną (12Ah) czyli deklarowaną pojemność znamionową. Akumulator B wykazał o około 8% wyższą pojemność w stosunku do pojemności znamionowej.
EN
This paper presents the results of research of lead-acid batteries for standby power systems. The battery are made in technology AGM, where the electrolyte is trapped in the glass fiber separators of high porosity were selected for studies. Batteries A, B and C received 20-hour capacity (12Ah) which is declared nominal capacity. Battery B showed about 8% higher capacity compared to its rated capacity.
PL
W II części artykułu opisano trzy tematy, a mianowicie: źródła zasilania rezerwowego i bezprzerwowego, układy zasilania rezerwowego i bezprzerwowego oraz tendencje rozwojowe rezerwowych źródeł energii.
EN
The second part of the article discusses three problems and in particular: sources of back-up and uninterruptible supply, the of back-up and uninterruptible systems of supply and development trends of back-up sources of electric energy.
PL
Każdy odbiornik energii elektrycznej w warunkach normalnej pracy jest zasilany z sieci elektroenergetycznej. Większość z nich nie wymaga specjalnych warunków zasilania, dlatego jest ono wykorzystywane jako jednostronne, bez możliwości rezerwowania.
PL
Niezawodność dostawy energii elektrycznej jest jednym z podstawowych parametrów jej jakości. Stopniowa liberalizacja rynku energii elektrycznej powoduje, że jest ona coraz częściej traktowana jak towar. Tym samym zarówno w świadomości dostawców, jak i odbiorców, dostrzegany jest związek pomiędzy jakością energii elektrycznej a jej ceną. Zależnie od kategorii odbiorcy oraz uwarunkowań ekonomicznych, różnicuje się metody i środki zapewniające ciągłość zasilania. W artykule omówiono podstawowe rozwiązania źródeł zasilania rezerwowego stosowane w sieciach instalacjach elektrycznych, mające zapewnić określoną niezawodność dostawy energii.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.