Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  unity gain bandwidth
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper deals with the influence of the operational amplifier (OPA) bandwidth on the frequency characteristics of elliptic biquadratic structures OPA-RC. For an operational amplifier there was assumed a typical frequency macromodel with 1-pole characteristic. Four exemplary biquadratic structures were tested: two low-pass of type "a" and two high-pass of type "b". There were analysed the frequency characteristic deformation and the bandwidth of the structures in dependence on the amplifier bandwidth. The possibility of improving the frequency properties of the structures by optimal selection of some element values was investigated.
PL
W pracy zbadano, jaki jest wpływ szerokości pasma wzmacniaczy operacyjnych (OPA) na charakterystyki częstotliwościowe eliptycznych struktur bikwadratowych OPA-RC. Dla wzmacniacza operacyjnego przyjęto typowy makromodel częstotliwościowy o charakterystyce 1-biegunowej. Przebadano cztery przykładowe eliptyczne struktury bikwadratowe: dwie dolnoprzepustowe typu "a" oraz dwie gór-noprzepustowe typu "b". Przeanalizowano odkształcenie charakterystyki częstotliwościowej oraz szerokość pasma struktur w zależności od pasma wzmacniaczy. Zbadano możliwość poprawy właściwości częstotliwościowych struktur przez optymalny dobór wartości wybranych elementów.
PL
Omówiono kształtowanie się charakterystyki częstotliwościowej górnoprzepustowych, eliptycznych struktur bikwadratowych OPA-RC w zależności od szerokości pasma zastosowanych wzmacniaczy operacyjnych (OPA). Dla wzmacniacza operacyjnego przyjęto typowy makromodel częstotliwościowy o charakterystyce 1-biegunowej. Analizę właściwości częstotliwościowych, w tym szerokości pasma, przeprowadzono dla dwóch przykładowych struktur. Wykazano, że istotny wpływ na właściwości częstotliwościowe ma dobór wartości elementów. Stosując odpowiednią procedurę doboru wartości, można minimalizować zniekształcenia charakterystyki, a także maksymalizować szerokość pasma struktur.
EN
In paper it was tested what the frequency characteristic of high-pass elliptic biquadratic structures OPA-RC shapes, in dependence on bandwidth of used operational amplifiers (OPA). For operational amplifier it was assumed typical frequency macromodel with 1-pole characteristic. The analysis of frequency properties, in this analysis of bandwidth, carried out for two exemplary structures. It was proved that shape of the characteristic to some degree depends on some elements values. Using the suitable procedure of choice these values it may minimize characteristic deformation, and as well maximize structures bandwidth.
PL
Omówiono wpływ szerokości pasma wzmacniaczy operacyjnych (OPA) na charakterystyki częstotliwościowe dolnoprzepustowych eliptycznych struktur bikwadratowych OPA-RC. Analizę właściwości częstotliwościowych przeprowadzono dla dwóch przykładowych struktur. Dla wzmacniacza OPA przyjęto typowy makromodel częstotliwościowy o charakterystyce 1-biegunowej. Przeanalizowano odkształcenie charakterystyki częstotliwościowej oraz szerokość pasma struktur w zależności od pasma wzmacniaczy. Wykazano, że do pewnego stopnia kształt charakterystyki zależy od wartości niektórych elementów.
EN
In paper it was tested, what is the influence the bandwidth of operational amplifiers (OPA) on frequency characteristic of low-pass elliptic biquadratic structures OPA-RC. The analysis of frequency properties was carried out for two exemplary structures. For operational amplifier it was assumed typical frequency macromodel with 1-pole characteristic. Deformation of the frequency characteristic and the structure bandwidth in dependence on amplifiers bandwidth were analyzed. It was proved that shape of the characteristic to some degree depends from some elements values.
4
Content available remote Bandwidth analysis of low-pass elliptic biquadratic structures OPA-RC
EN
The influence of bandwidth of OPA on frequency characteristics was investigated in this paper. The analysis of frequency properties was carried out for two exemplary structures. For operational amplifier it was assumed a typical frequency macromodel with I-pole characteristic. Deformation of the frequency characteristic and the structure bandwidth in dependence on amplifiers bandwidth were analyzed. It was proved that shape of the char-acteristic to some degree depends on some elements values. The procedure was proposed for optimal choice of the values of (RC) elements, that ensures the characteristic is most approached to ideal one. Optimal values of these (RC) elements ensure that the characteristic of structures do not have any distortion in all frequencies, and these structures can be used in high frequency applications.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.