Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gościnność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Cnota gościnności jest jedną z najważniejszych cnót chrześcijańskich. „Okazujcie sobie wzajemną gościnność bez szemrania!” (1P 4,9) - kategoryczny biblijny nakaz stanowi punkt wyjścia dla rozumienia kwestii migracji w ramach katolickiej nauki społecznej. Corocznie publikowane papieskie orędzia na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy stanowią ukonkretnienie tej doktryny, zwracając uwagę na ważne (w danym historycznym momencie) kwestie. W artykule podjęta zostanie próba identyfikacji głównych wątków podnoszonych w tych dokumentach oraz ich historycznych kontekstów na podstawie analizy orędzi Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. Dyskusji poddane zostaną także wskazówki przytaczane w orędziach - zarówno na płaszczyźnie etycznej, jak i (w szerokim tego słowa rozumieniu) politycznej.
EN
Hospitality is one of the most important christian virtues. „Be hospitable to one another without complaining” (1P 4,9) - the firm biblical warrant is a starting point for understanding an issue of migration within catholic sociology. Papal messages published every year for The World Day Of Migrants And Refugees are a realization of this doctrine and pay attention to important issues in a particular historical moments. Article’s analysis of the papal messages of John Paul II, Benedict XVI and Francis is a trial of identifaction of main threads and historical contexts of these documents. Indications suggested in the messages are discussed - both on ethical and (in a broad sense) political field.
EN
The paper deals with the HR processes and selected areas of talent management in the specific context of tourism. It also highlights the benefits of talent management implementation and specifies HR processes used by organizations in practice. The paper draws primarily on a primary data gathered through questionnaire survey among selected organizations. Results shows, that there is a significant association between organizational characteristics and implementation of talent management, specifically the implementation/non-implementation of talent management is related to the size of the organization. The findings confirm that the HR management should be focused more on the issue of developing and implementing talent management processes, filling management positions by talented people, stimulating talented people financially, putting more emphasis on developing the potential of employees (through education and training).
PL
Artykuł zajmuje się procesami w zakresie zasobów ludzkich oraz wybranych obszarów zarządzania talentami w konkretnym kontekście turystyki. Podkreśla również korzyści z wdrożenia zarządzania talentami i precyzuje procesy w zakresie zasobów ludzkich stosowane przez organizacje w praktyce. Artykuł opiera się głównie na podstawowych danych zebranych przez badanie ankietowe wśród wybranych organizacji. Otrzymane wyniki wskazują, że istnieje znaczący związek pomiędzy cechami organizacyjnymi i implementacją zarządzania talentami, zwłaszcza implementacja/nieimplementacja zarządzania talentami jest związana z wielkością organizacji. Wyniki potwierdzają, że zarządzanie zasobami ludzkimi powinno być koncentrowane bardziej na kwestii rozwijania i wdrażania procesów zarządzania talentami, obsadzania stanowisk kierowniczych przez utalentowanych ludzi, stymulowania utalentowanych ludzi finansowo, kładzenia większego nacisku na rozwijanie potencjału pracowników (poprzez edukację i szkolenia).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.