Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bridge maintenance
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Elementy wyposażenia i konstrukcji obiektów mostowych narażone są na liczne czynniki, które pogarszają ich stan w czasie eksploatacji. W związku z tym nieuniknione jest zmierzenie się z problemami utrzymaniowymi oraz przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom w celu wydłużenia żywotności i utrzymania estetyki obiektu mostowego oraz zapewnienia komfortu użytkownikom.
EN
The elements of bridge equipment and structure are exposed to numerous factors that impair their condition during their service. Therefore it is inevitable to cope with maintenance issues and prevent adverse phenomena in order to extend the life span and maintain the aesthetics of a bridge structure as well as provide comfort for bridge users.
PL
W artykule przedstawiono ocenę stanu technicznego kolejowego stalowego obiektu mostowego. W tej ocenie dodatkowo uwzględniono również wpływ układu geometrycznego torów, w szczególności mimośrodowe położenie osi toru względem osi obiektu, na wytężenie przęseł oraz na zmniejszenie trwałości zmęczeniowej. Podkreślono, że wraz ze zmniejszeniem sztywności przęseł, ich skręcanie, a tym samym również siły boczne, ulegały zwiększeniu. Celowe byłoby wykorzystanie wniosków przedstawionych w niniejszym artykule, podczas przeglądów kolejowych obiektów mostowych, jako uzupełnienie procedury zawartej w Instrukcji Id-16.
EN
The paper presents assessment methodology for steel railway bridge. Degradation of considered railway bridge due to the effect of track misalignment was taken into account. It should be noted that with the decrease of span stiff ness due to corrosion, the phenomenon of twisting occured, and therefore the lateral forces underwent increasing. It is recomended to use the findings presented in this paper to conduct inspections of railway bridges as a supplement to the procedures described in PKP PLK manual Id-16.
PL
W artykule poruszony jest problem trwałości łożysk garnkowych. Omówiono budowę oraz zwrócono uwagę na cechy konstrukcyjne wpływające negatywnie na trwałość tego typu łożysk. Wykazano, że zaprojektowanie łożyska garnkowego zgodnie z obowiązującą normą europejską EN-1337 może nie zapewniać jego wieloletniej bezproblemowej eksploatacji. Artykuł uzupełnia krótki przegląd aktualnych przepisów i zaleceń dotyczących zastosowań i kontroli łożysk garnkowych w drogowych i kolejowych obiektach mostowych.
EN
The article discusses the durability problem of pot bearings. Their construction is described and attention is paid to the structural features that negatively affect the durability of this type of bearings. Examples of pot bearings failures are given and the most common causes of these failures are listed. In short analyses it has been shown that the design of a pot bearing according to the applicable European standard EN-1337 does not provide many years of its trouble-free use, e.g. in the case of very heavy traffic with heavy vehicles or rolling stock. The article is supplemented by a brief overview of current regulations and recommendations detailing information on the application and inspection of pot bearings in road and rail bridges.
PL
Niniejszy artykuł zawiera ogólne informacje na temat prawidłowego projektowania, budowy i późniejszego utrzymania odwodnienia obiektów mostowych. W artykule dodatkowo poruszono zagadnienia związane z prawidłowym utrzymaniem systemów odwodnienia oraz omówiono aspekty związane z ochroną środowiska.
PL
W artykule przedstawiono skutki nieprawidłowego utrzymania miejskich obiektów mostowych. Opisano główne wady i zaniedbania, które znacznie pogarszają nie tylko walory estetyczne, ale i wytrzymałość oraz trwałość konstrukcji.
EN
Effects of lack of bridge maintenance was presented on example of three urban bridge structures. Main faults and neglects considerably reducing not only aesthetics of bridges but also their strenght and durability were discussed.
PL
Każdy kraj posiada własną strategię utrzymania infrastruktury mostowej. Ma ona na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektu mostowego przez cały okres jego eksploatacji. W praktyce inspekcje obiektów mostowych odbiegają często od przyjętych wytycznych, a na wykonanie zaleceń z nich wynikających, jest zwykle za mało pieniędzy.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.