Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  grounding system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Efficient approach for full-wave modelling of grounding systems is provided. First the electric field integral equations are cast in form that is more suitable for grounding analysis and have improved convergence. Then numerical evaluation of the Sommerfeld integrals is substituted by bivariate cubic interpolation procedure of the solutions from pre-computed interpolation grid. This procedure provides substantial improvement of efficiency of the full-wave electromagnetic analysis of grounding systems, while introducing a negligible error in the results.
PL
W artykule opisano efektywne podejście do modelowania systemów uziemiających. W pierwszej części podano równania różniczkowe opisujące pole elektryczne w formie, która jest bardziej odpowiednia dla analizy uziemienia i pozwala na uzyskanie lepszej zbieżności z wynikami eksperymentu. Następnie obliczenia numeryczne całek Sommerfelda zastąpiono dwuzmienną interpolacją sześcienną rozwiązań z wcześniej obliczonej siatki interpolacyjnej. Ta procedura zapewnia znaczną poprawę wydajności pełnej elektromagnetycznej analizy układów uziemienia, jednocześnie wprowadzając nieznaczny błąd w wynikach.
EN
Marconite is often used as alternative material to improve the performance of earth grounding system. This study aims to investigate of the physical and mechanical behaviour of conductive aggregate derived from Marconite namely, the electrical resistivity, water absorption, and crushing strength. In addition, similar tests were also conducted on mortar aggregate for comparison. The resistivity of aggregates were measured using soil box method. Test results showed that the electrical resistivity, water absorption, and crushing strength of both aggregates varied with time. These values were found to be stabilised after approximately after 14 days. The electrical resistivity for aggregates containing Marconite were found to be 39.2 Ω.m, far lower than 12700 Ω.m obtained for mortar-based aggregates. Similarly, the water absorption for Marconite aggregates were greater compared to mortar aggregates. On the other hand, the crushing strength for Marconite aggregates was to be lower. Incorporating Marconite significantly improved the electrical resistivity behaviour while maintaining acceptable mechanical properties crucial for electrical grounding purposes.
3
Content available remote Transient performance of interconnected wind turbine grounding systems
EN
We analyze the transient grounding characteristics of interconnected wind turbine grounding systems, for fast rising current pulses. By increasing the number of wind turbines, influences on harmonic impedance and transient potential are examined for different soil characteristics and different locations of excitation. Simulations are performed using simple model of grounding system that neglects the foundation reinforcement. The influence of such simplification for isolated wind turbines is analyzed in previous papers. Here we extend the previous analysis for interconnected wind turbines and we look at the possibilities for optimization of the transient analysis of extended grounding systems in wind farms.
XX
Przeanalizowano w pracy charakterystyki stanów przejściowych uziemień turbin wiatrowych dla szybkiego narastania impulsów prądowych. Przy wzroście liczby turbin wiatrowych zbadano wpływu na impedancje harmoniczną oraz stan przejściowy dla różnych charakterystyk gleby i różnych lokalizacji wzbudzenia. Przeprowadzono symulacje przy użycie prostego modelu uziemienia, który zaniedbuje wzmocnienie fundamentów. Wpływ takiego uproszczenia dla pojedynczych turbin przebadany został w e wcześniejszych publikacjach. W tym artykule rozszerzono poprzednia analizę na połączone turbiny oraz skierowano uwagę na możliwości optymalizacji analizy stanów przejściowych rozbudowanych systemów uziemienia na farmach wiatrowych.
EN
In order to interrupt electromagnetically and electro-statically inductive current with high amplitude, grounding switches are applied in double-circuit transmission lines. In this paper, the formula of the induced voltage and current are drawn under different condition of grounding switch installed on the maintenance line. In order to clarify the characteristics of every electrical parameter, after calculating the capacitance and inductance matrix of 750kV double circuit transmission lines, simulation research is conducted using EMTP-ATP. Inductive voltage and current of 750kV doublecircuit transmission line are calculated and analyzed. Furthermore, in order to classify the worst switching parameter of grounding switches, the steady-state currents and the transient recovery voltage (TRV) are also calculated and analyzed. And then, the tests of capacitive and inductive current interruption for a 800kV grounding switch are also carried out in the laboratory. The results of the simulation and experiment in this paper provide guiding opinions for selecting grounding switches used in the 750kV double-circuit transmission lines.
PL
W pracy określano zależności prądu i napięcia indukowanego w uziemionym przełączniku przy różnych warunkach pracy. Obliczono pojemność i indukcyjność linii transmisyjnej 750 kV a następnie symulowano przebiegi prądów.
5
Content available remote Pillar star-shaped grounding system
EN
The pillar grounding system formed of vertical electrodes inside the cylindrical concrete foundation and a star-shaped wire electrode system, are analyzed in the paper. For the sake of modeling the influence of a concrete cylinder, which surrounds a vertical ground electrode, a recently proposed procedure is applied. The procedure reduces this problem to analysis of a grounding system in the homogeneous ground. Solving the system of integral equations, unknown currents and, afterwards, the grounding system’s resistance are determined.
PL
W pracy przeanalizowano kolumnowy system uziemiający złożony z pionowych elektrod i elektrod drutowych o kształcie gwiazdy. Zastosowana procedura pozwala na analizę systemu otoczonego betonem tak jak systemu umieszczonego w jednolitym gruncie. Z zastosowaniem metody całkowej określono rezystancję uziomu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.