Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  automat Moore'a
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
A new two-stage method of FSMs synthesis for PAL-based CPLD is proposed. It is based on both wide fan-in of PAL cells and existence of the classes of pseudoequivalent states of Moore FSM. The first step aims at decreasing the number of PAL cells used for implementing the input memory functions. The purpose of the second step is decrease in the number of PAL cells in the block of microoperations. An example of application of the proposed method as well as the results of experiments carried out for standard benchmarks are given.
PL
W artykule przedstawiono metody syntezy mikroprogramowalnego układu sterującego z użyciem wbudowanych bloków pamięci. Postęp w technologii półprzewodnikowej powoduje pojawienie się coraz to bardziej złożonych układów cyfrowych VLSI, takich jak złożone programowalne układy cyfrowe CPLD, gdzie funkcje logiczne są implementowane przy użyciu programowalnych bloków logicznych PAL. Obecnie jedną z istotnych kwestii w przypadku implementowania automatów FSM przy zastosowaniu układów CPLD jest zmniejszenie liczby zużycia makrokomórek PAL. Proponowane metody są ukierunkowane na zmniejszenie rozmiaru układu sterującego poprzez zastosowanie transformacji kodów klas pseudorównoważnych w pamięci. Podejście takie pozwala uzyskać uproszczoną formę funkcji przejścia części adresowej układu, dzięki któremu możliwa jest redukcja zasobów sprzętowych potrzebnych do implementacji jednostki sterującej w układach programowalnych typu CPLD bez zmniejszenia wydajności systemu cyfrowego. W artykule zamieszono wprowadzenie teoretyczne, przykład oraz wyniki badań uzyskanych podczas syntezy testowych sieci działań.
EN
The method for reduction of hardware amount in logic circuit of the Moore finite state machine is proposed. The method is oriented on customized matrix technology. It is based on representation of the next state code as a concatenation of the code for class of collection of microoperations and the code of the vertex. Such an approach allows elimination of a dependence between states and microoperations. As a result, both circuits for generation of input memory functions and microoperations are optimized.
PL
: Model skończonego automatu stanu typu Moore'a jest często stosowany w jednostkach sterujących [1]. Postęp technologii półprzewodnikowej pozwala na tworzenie coraz bardziej złożonych układów cyfrowych. W przypadku produkcji masowej szeroko stosowane są układy ASIC (ang. Application-Specified Integrated Circuits). W układach ASIC automaty skończone są projektowane przy użyciu struktur macierzowych (rys. 1). Jednym z głównych problemów syntezy automatów skończonych ze strukturami macierzowymi jest zmniejszenie powierzchni układu scalonego zajmowanej przez układ logiczny automatu Moore'a. W artykule proponowana jest metoda, która jest zorientowana na redukcję zasobów sprzętowych potrzebnych do implementacji skończonego automatu stanu typu Moore'a implementowanego w układach o strukturze matrycowej. Ta metoda jest oparta na przedstawieniu następnego kodu stanu jako konkatenacji kodu klas zbiorów mikrooperacji i kodów wierzchołków. Takie podejście pozwala zmniejszyć liczbę linii w tabeli przejść automatu Moore'a do liczby linii równoważnej automatowi z wyjściami typu Mealy'ego. Oprócz tego przy zastosowaniu danej metody nie istnieje zależność między kodami stanów i kodami zbiorów mikrooperacji co pozwala zmniejszyć liczbę termów w bloku mikrooperacji. Artykuł przedstawia także przykład zastosowania proponowanej metody.
PL
W artykule przedstawiono metodę syntezy mikroprogramowalnego układu sterującego z użyciem wbudowanych bloków pamięci, która jest ukierunkowana na zmniejszenie rozmiaru układu sterującego poprzez zastosowanie transformacji kodów klas pseudorównoważnych w pamięci. Podejście takie pozwala uzyskać uproszczoną formę funkcji przejścia części adresowej układu, dzięki któremu możliwa jest redukcja zasobów sprzętowych potrzebnych do implementacji jednostki sterującej w układach programowalnych typu CPLD bez zmniejszenia wydajności systemu cyfrowego.
EN
A method for decreasing the number of programmable array logic (PAL) macrocells in a logic circuit of the Moore finite-state-machine (FSM) is proposed. Programmable logic devices are nowadays widely used for implementation of control units (CU). The problem of CU optimization is still actual in computer science and its solution enables reduce the cost of the system. This method is based on use of free outputs of embedded memory blocks to represent the code of the class of pseudoequivalent states. The proposed approach allows minimizing the hardware without decreasing the digital system performance. An example of application of the proposed method is given. A control unit of any digital system can be implemented as the Moore FSM. Recent achievements in semiconductor technology have resulted in development of such sophisticated VLSI chips as field-programmable logic arrays (FPGA) and complex programmable logic devices (CPLD). Very often CPLD are used to implement complex controllers. In CPLD, logic functions are implemented using programmable array logic macrocells. One of the issues of the day is decrease in the number of PAL macrocells required for implementation of the FSM logic circuit. A proper state assignment can be used to solve this problem. The peculiarities of Moore FSM are existence of pseudoequivalent states and dependence of microoperations only on FSM internal states. The peculiarity of CPLD is a wide fan-in of PAL macrocell. It allows using different sources for representation of a current state code.
EN
The method for reduction of the number of programmable array logic macrocells in a microprogrammed Moore finite state machine circuit is proposed. It is based on representation of the state code as a concatenation of a code for the class of pseudoequivalent states and a code of states inside this class. Such an approach allows eliminating the dependence between states and microoperations. The special code converter is used for formation of microoperations. As a result, both circuits for generation of input memory functions and microoperations are optimized. An example of the proposed method application is given.
PL
Model skończonego automatu stanu typu Moore'a jest często stosowany w jednostkach sterujących [1]. Postęp w technologii półprzewodnikowej powoduje pojawienie się coraz bardziej złożonych układów cyfrowych, takich jak złożone programowalne układy cyfrowe, gdzie funkcje logiczne są implementowane przy użyciu programowalnych bloków logicznych (ang. Programmable Array Logic, PAL). Jedną z osobliwości PAL jest ograniczona ilość termów [6, 7]. Dla tego jest potrzebna minimalizacja realizowanych funkcji. Układ automatu Moore'a składa się z bloku funkcji wzbudzenia pamięci (BFWP) i bloku mikrooperacji (BMO) (rys. 1), które są implementowane przy użyciu makrokomórek PAL. Znane metody syntezy automatu Moore'a mogą optymalizować tylko jeden z bloków. W artykule proponowana jest metoda zorientowana na redukcję ilości makrokomórek PAL potrzebnych do implementacji skończonego automatu stanu typu Moore'a. Ta metoda bazuje na przedstawieniu kodu stanu jako konkatenacji kodu klasy stanów pseudo-równoważnych i kodu stanów wewnątrz tej klasy. Takie podejście pozwala usunąć zależność między stanami oraz mikrooperacjami. Dla formowania mikrooperacji został użyty specjalny przetwornik kodów (rys. 2). Zaproponowane podejście pozwala zoptymalizować blok wejściowych funkcji pamięci i blok mikrooperacji . Artykuł przedstawia także przykład zastosowania proponowanej metody.
EN
The method for reduction of the area of matrix implementation of the Moore finite state machine (FSM) circuit is proposed. The method is based on optimal state coding and decomposition of a matrix in two sub-matrices. Thus, classes of the pseudoequivalent states are used. Such approach allows reducing number of lines of the Moore FSM transition table to that of the equivalent Mealy FSM. As a result, the area of the matrices forming the excitation function of a states memory register is optimized. An example of the proposed method application is given.
PL
Model skończonego automatu stanu typu Moore'a jest często stosowany w jednostkach sterujących [1]. Postęp technologii półprzewodnikowej pozwala na tworzenie coraz bardziej złożonych układów cyfrowych. W przypadku produkcji masowej szeroko stosowane są układy ASIC (ang. Application-Specified Integrated Circuits). W układach ASIC automaty skończone są projektowane przy użyciu struktur macierzowych (rys. 1). Jednym z głównych problemów syntezy automatów skończonych ze strukturami macierzowymi jest zmniejszenie powierzchni układu scalonego zajmowanej przez układ logiczny automatu Moore'a. W artykule proponowana jest metoda, która jest ukierunkowana na redukcję zasobów sprzętowych potrzebnych do implementacji skończonego automatu stanu typu Moore'a implementowanego w układach o strukturze macierzowej. Ta metoda jest oparta na optymalnym kodowaniu stanów i rozbijaniu macierzy termów na dwie podmacierze (rys. 2). Takie podejście pozwala zmniejszyć liczbę linii w tabeli przejść automatu Moore'a do liczby linii równoważnej automatowi z wyjściami typu Mealy'ego (tab. 2). Artykuł przedstawia także przykład zastosowania proponowanej metody.
6
EN
The method is proposed for reduction of hardware amount in logic circuit of Moore finite state machine. The method is oriented on CPLD technology. It is based on representation of the next state code as a concatenation of codes for class of pseudoequivalent states and collection of microoperations. Such an approach allows elimination of dependence among states and microoperations. As a result, both circuits for generation of input memory functions and microoperations are optimized. An example of the proposed method application is given.
PL
Zaproponowano metodę dla redukcje zasobów sprzętowych do implementacji automatu Moore'a. Zaproponowana metoda jest zorientowana na technologie CPLD. Bazuje ona na przedstawieniu następnego kodu stanu jako konkatenacji kodów klas stanów pseudorównoważnych i zbiorów mikrooperacji. Takie podejście pozwala usunąć zależność między stanami oraz mikrooperacjami. W rezultacie blok wejściowych funkcji pamięci i blok mikrooperacji są zoptymalizowane. W artykule przedstawiono także przykład zastosowania proponowanej metody.
PL
W artykule została przedstawiona metoda zmniejszenia wymaganych zasobów sprzętowych do implementacji automatów Moore'a w matrycowym układzie programowalnym typu PAL. Cechą automatów Moore'a jest regularny charakter mikrooperacji, które daje się implementować z użyciem wbudowanych bloków pamięci. Metoda oparta jest na zastosowaniu transformacji kodów pseudorównoważnych stanów. Zaproponowane podejście pozwala zmniejszyć liczbę wymaganego zużycia sprzętowego bez zmniejszenia wydajności systemów cyfrowych. Przedstawiony zostanie również przykład zaproponowanego rozwiązania oraz wyniki eksperymentu.
EN
The method of decrease in the number of programmable array logic (PAL) macrocells in logic circuit of Moore finite-state-machine (FSM) is proposed. This method is based on the use of free outputs of embedded memory blocks to represent the code of the class of pseudoequivalent states. The proposed approach allows minimizing the hardware without decreasing of the digital system performance. An example of application of the proposed method is given. Control unit of any digital system can be implemented as the Moore FSM. Recent achievements in semiconductor technology have resulted in development of such sophisticated VLSI chips as field-programmable logic arrays (FPGA) and complex programmable logic devices (CPLD). Very often CPLD are used to implement complex controllers. In CPLD, logic functions are implemented using programmable array logic macrocells. One of the issues of the day is decrease in the number of PAL macrocells required for implementation of FSM logic circuit. A proper state assignment can be used to solve this problem. The peculiarities of Moore FSM are existence of pseudoequivalent states and dependence of microoperations only on FSM internal states. The peculiarity of CPLD is a wide fan-in of PAL macrocell. It permits to use different sources for representation of a current state code.
8
PL
W artykule została przedstawiona metoda zmniejszenia wymaganych zasobów sprzętowych do implementacji skończonych automatów stanów z wyjściami typu Moore'a w matrycowym układzie programowalnym typu PAL. Cechą automatów Moore'a jest regularny charakter mikrooperacji, które daje się implementować z użyciem wbudowanych bloków pamięci. Metoda oparta jest na zastosowaniu transformacji kodów pseudorównoważnych stanów. Zaproponowane podejście pozwala zmniejszyć ilość wymaganego zużycia sprzętowego bez zmniejszenia wydajności systemów cyfrowych. Przedstawiona zostanie również analiza zaproponowanego rozwiązania oraz wyniki eksperymentu.
EN
A method of decrease in the number of programmable array logic (PAL) macrocells in logic circuit of Moore finite-state-machine (FSM) is proposed. This method is based on use of free outputs of embedded memory blocks to represent the code of the class of pseudoequivalent states. The proposed approach allows minimising the hardware without decreasing the digital system performance. An example of application of the proposed method is given. The control unit of any digital system can be implemented as the Moore FSM. Recent achievements in semiconductor technology have resulted in development of such sophisticated VLSI chips as field-programmable logic arrays (FPGA) and complex programmable logic devices (CPLD). Very often CPLD are used to implement complex controllers. In CPLD, logic functions are implemented using programmable array logic macrocells. One of the issues of the day is decrease in the number of PAL macrocells required for implementation of FSM logic circuit. A proper state assignment can be used to solve this problem. The peculiarities of Moore FSM are existence of pseudoequivalent states and dependence of microoperations only on FSM internal states. The peculiarity of CPLD is a wide fan-in of PAL macrocell. It permits to use different sources for representation of a current state code.
EN
The proposed method is targeted on reduction of hardware amount in logic circuit of Moore finite-state machine implemented with customized matrices. The method is based on using more than minimal amount of variables in codes of FSM internal states. The method includes two stages of state encoding. The second stage is connected with recoding of states inside each class of pseudoequivalent states. An example is given for proposed method application.
PL
Zaproponowana metoda jest zorientowana na redukcję zasobów sprzętowych potrzebnych do implementacji skończonego automatu stanu typu Moore'a implementowanego w układach o strukturze macierzowej. Metoda wykorzystuje dwuetapowe kodowanie stanów, w którym liczba zmiennych jest większa od minimalnej. W pierwszym etapie realizowane jest optymalne kodowanie stanów dla klas stanów pseudorównoważnych. Poszczególne stany są reprezentowane jako pojedynczy unikalny interwał boolowskiej przestrzeni kodów. Etap ten jest konieczny do zoptymalizowania układu realizującego funkcje wejść. W drugim etapie zamieniana jest kolejność stanów w ramach poszczególnych klas stanów pseudorównoważnych, co pozwala na optymalizację powierzchni macierzy implementującej funkcje wyjść. Proponowana metoda może zostać użyta w układach CPLD z komórkami PAL i PLA oraz w układach FPGA. W artykule przedstawiono także przykład zastosowania proponowanej metody.
10
EN
Method of decreasing of the number of PAL macrocells in logic circuit in Moore FSM is proposed. This method is based on the use of free outputs of embedded memory blocks to represent the code of the class of pseudoequivalent states. The proposed approach allows minimizing the hardware without decreasing of the digital system performance. An example of application of the proposed method is given.
PL
Wzrost zużycia zasobów sprzętowych jest jednym z aktualnych problemów w logicznych układach jednostki sterującej. Specyficzną cechą układu PAL jest duża ilość wejść makrokomórek i ilość termów na makrokomórkę. Cechą automatów Moore'a jest istnienie pseudorównoważnych stanów i regularny charakter mikrooperacji, które daje się implementować z użyciem EMB (ang. Embedded Memory Blocks). W artykule proponowana jest metoda pozwalająca zmniejszyć wykorzystanie zużycia sprzętowego bez zmniejszania wydajności systemów cyfrowych, przy użyciu wyżej wspomnianych cech. Podany również jest przykład aplikacji zaproponowanego rozwiązania.
11
EN
Method of decrease in the number of PAL macrocells in logic circuit of Moore FSM is proposed. This method is based on the implementation of free outputs of embedded memory blocks to represent the code of the class of the pseudoequivalent states. The proposed approach allows minimizing hardware without decreasing of the digital system performance. An example of application of the proposed method is given.
PL
Wzrost zużycia zasobów sprzętowych jest jednym z aktualnych problemów w logicznych układach jednostki sterującej. Specyficzną cechą układu PAL jest duża ilość wejść makrokomórek i ilość termów na makrokomórkę. Cechą automatów Moore'a jest istnienie pseudorównoważnych stanów i regularny charakter mikrooperacji, które daje się implementować z użyciem EMB (ang. Embedded Memory Blocks). W tym artykule proponowana jest metoda pozwalająca zmniejszyć wykorzystanie zużycia sprzętowego bez zmniejszania wydajności systemów cyfrowych, przy użyciu wyżej wspomnianych cech.
12
EN
Method of decrease in the number of PAL macrocells in logic circuit of Moore FSM is proposed. The method is based on simultaneous application of refined state assignment and transformation of the codes of pseudoequivalent states into codes of their classes. The proposed approach permits to decrease the hardware amount without decrease of digital system performance. The results of experiments are shown.
PL
W pracy przedstawiona została metoda zmniejszania ilości makrokomórek w układach typu PAL przy pomocy automatów Moore'a FSM. Metoda ta bazuje na wykorzystaniu wyznaczonych stanów i przekształceniu kodu klasy pseudorównoważnych stanów w odpowiedni kod danej klasy. Zaproponowane podejście pozwala zmniejszyć ilość wymaganego zużycia sprzętowego bez zmniejszenia wydajności systemów cyfrowych. Podany również jest przykład aplikacji zaproponowanego rozwiązania.
13
Content available Optimization of logic circuit of Moore FSM on CPLD
EN
Method of decrease of number of PAL macrocells in the circuit of Moore FSM is proposed. Method is based on usage of free outputs of embedded memory blocks to represent the code of the class of the pseudoequivalent states. Proposed approach permits to decrease the hardware amount without decrease of digital system performance. An example of application of proposed method is given.
PL
W pracy przedstawiona została metoda zmniejszania ilości makro-komórek w układach typu PAL przy pomocy automatów Moore'a FSM. Metoda ta jest oparta na wykorzystaniu nieużywanych wyjść osadzonych obszarów pamięci w celu reprezentacji kodu klasy pseudo-równoważnych stanów. Zaproponowane podejście pozwala zmniejszyć ilość wymaganego zużycia sprzętowego bez zmniejszenia wydajności systemów cyfrowych. Podany również jest przykład aplikacji zaproponowanego rozwiązania.
14
Content available remote Reduction in the number of PAL macrocells in the ciruit of a Moore FSM
EN
Optimization methods of logic circuits for Moore finite-state machines are proposed. These methods are based on the existence of pseudoequivalent states of a Moore finite-state machine, a wide fan-in of PAL macrocells and free resources of embedded memory blocks. The methods are oriented to hypothetical VLSI microcircuits based on the CPLD technology and containing PAL macrocells and embedded memory blocks. The conditions of effective application of each proposed method are shown. An algorithm to choose the best model of a finite-state machine for given conditions is proposed. Examples of proposed methods application are given. The effectiveness of the proposed methods is also investigated.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.