Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electricity supply
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Każda firma będąca podmiotem na rynku towaru lub usług pracuje w określonej strukturze, kontroluje kierunki rozwoju produktu, ma swoje cele, zmaga się z wieloma trudnościami - jednak ciągle chce się doskonalić.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z ciągłością dostaw energii elektrycznej do jej odbiorców. Przedstawiono rodzaje zaburzeń wartości skutecznej napięcia ze szczególnym uwzględnieniem zapadów napięcia i przerw w zasilaniu oraz wskazano przyczyny ich powstawania, jak również ich wpływ na pracę wybranych odbiorników energii elektrycznej. Zdefiniowano również podstawowe wskaźniki charakteryzujące czas trwania oraz częstotliwość występowania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej oraz przedstawiono wyniki analizy ciągłości zasilania odbiorców w poszczególnych krajach europejskich, jak również wyniki analizy ciągłości dostaw energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych największych operatorów OSD w Polsce.
3
Content available Energy usage optimisation in South African mines
EN
In recent years, South Africa has encountered a critical electricity supply which necessitated the implementation of demand-side management (DSM) projects. Load shifting and energy (EE) efficiency projects were introduced in mining sector to reduce the electricity usage during day peak time. As the compressed air networks and the water pumping systems are using large amounts of the mines’ electricity, possible ways were investigated and implemented to improve and optimise the energy consumption and to reduce the costs. Implementing DSM and EE in four different mines resulted in achieving the desired energy savings and load-shifting.
PL
W ostatnich latach w Południowej Afryce zanotowano pewne trudności z dostawami energii elektrycznej, co wymusiło wdrożenie działań mających na celu skuteczne zarządzanie zagadnieniami energetycznymi. Wprowadzono działania mające na celu zmianę systemu obciążeń roboczych i bardziej efektywne wykorzystanie energii tak, by obniżyć zapotrzebowanie na energię w trakcie szczytowych godzin w ciągu dnia. Sieci dostarczające sprężone powietrze oraz stacje pomp zużywają znaczne ilości energii w kopalni, przeanalizowano więc możliwe sposoby redukcji i optymalizacji zapotrzebowania na energię i tym samym obniżenia kosztów produkcji. Wdrożenie odpowiednich projektów nakierowanych na oszczędności i optymalizację w czterech kopalniach doprowadziło do oczekiwanych oszczędności energii i umożliwiło zmianę systemu obciążeń roboczych w trakcie procesu produkcji.
4
PL
Morskie systemy energetyczne, które pozwolą zapewnić wysoką jakość zasilania, będą oparte głównie na wysokonapięciowych i stałoprądowych sieciach przesyłowych HVDC. Nadal brakuje praktycznego doświadczenia do optymalnej pracy i regulacji tych złożonych systemów i ich wpływu na zarządzanie równolegle połączonych sieci AC. Nowe koncepty muszą być opracowywane i testowane, zarówno w zakresie technologii (urządzenia pomiarowe i sterowania), jak i aplikacji (symulacyjne i wizualizacyjne). Zadaniem projektu "Sea Power Grid-Secure", finansowanego prze niemieckie ministerstwo ochrony środowiska, jest badanie niezawodności takich systemów, ich sposobów regulacji, obserwowalności, a także zabezpieczenia. Autorzy – oprócz opisu projektu – zawarli w tekście interesujące podsumowanie jego pierwszych wyników.
EN
Wind farms in the North Sea are expected to play a key role in supplying electricity to Europe in the nearest future. Therefore the issue of reliability and control of Offshore Wind Power Systems is of primary importance for the Interconnected Network of ENTSO-E in Europe and its operational safety. All the EU states need a high-quality electricity supply to meet the demands of large industrial customers. The Offshore Wind Power Systems, which will ensure high-quality supply, are designed to be based on the HVDC technology. However, we are still lacking experience to ensure optimal operation and control these complex systems and their impact on the management of interconnected AC grids. Therefore new ideas and concepts have to be developed and tested in the area of technology (measuring and control systems) and application (simulation and visualization). One of them is the project called "Sea Power Grid-Secure", financed by the German Ministry of Environment Protection, aimed to test the reliability, control, observability and security of such systems. The paper provides a description of the project and summary of its initial results.
PL
Artykuł opisuje zasadę zachowania ciągłości dostawy energii i przekazu sygnału do urządzeń funkcjonujących w czasie pożaru. Przedstawia aktualny stan wiedzy w tym zakresie.
EN
The article describes the principle of continuity of energy supply and signal transmission equipment operating in the fire. The current status of knowledge in this area.
PL
Ostatnia nowelizacja ustawy Prawo energetyczne z 1997 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 21, poz. 104). dokonała szeregu zmian w pozycji prawnej tzw. operatorów systemów (przesyłowych i dystrybucyjnych), zwłaszcza w zakresie sektora elektroenergetycznego. Ostatnie zmiany, które weszły w życie od 11 marca 2010 r., a także od 1 stycznia 2010 r., mają na celu w szczególności - choć nie tylko - wdrożenie do polskiego porządku prawnego regulacji zawartych w dyrektywie 2005/89/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. dotyczącej działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych (Dz.Urz. WE L 33 z 4.02.2006 r.). Implementując powyższą dyrektywę do prawa krajowego ustawodawca polski wprowadził do ustawy Prawo energetyczne szereg nowych regulacji.
EN
In force from 1 January and 11 March 2010, the recent amendments to the Polish Energy Law are aimed at implementing the provisions of the European Parliament and Council Directive 2005/89/EC of 18 Jan. 2006 concerning measures to safeguard security of electricity supply and infrastructure investment (Official Journal of the European Union, L33 of 4 Feb. 2006). The article provides an overview of the current system operators' information duties in contrast to the previous legal situation. in order to meet the new requirements it was necessary to establish a transparent and efficient mechanism of information transfer between the operator and other system users, such as generators, operators of other energy systems and consumers.
7
Content available remote Planowanie rozwoju sieci przesyłowej i dystrybucyjnej 110 kV
PL
W celu utrzymania długoterminowego bezpieczeństwa elektroenergetycznego kraju poprzez zapewnienie zrównoważonego rozwoju infrastruktury sieciowej najwyższych i wysokich napięć (NN i WN) dla pokrycia zapotrzebowania odbiorców na energię elektryczną, realizuje się jeden z najważniejszych procesów w operatorze systemu przesyłowego (OSP). Proces ten i stojące przed OSP wyzwania zostały opisane w materiale "Planowanie rozwoju sieci przesyłowej i dystrybucyjnej 110 kV".
EN
Key managers of PSE operator's planning department outline expansion process of transmission and distribution network at the Polish Power System Operator. The main goal of the expansion process is to ensure long-term energy security of Poland by means of sustainable development of extra high and high voltage lines to cover demand for energy from domestic and international sources.
8
Content available remote Przekaźniki nadzorcze dla kontroli bezpieczeństwa
PL
W eksploatacji maszyn i urządzeń szczególnie niebezpieczne, zarówno ze względu na następstwa techniczne, jak i finansowe, są usterki powodujące unieruchomienie lub niepożądane stany pracy. Zakłócenia w dostawach energii prowadzą często do niekontrolowanego działania maszyn i urządzeń, takiego jak zmiana kierunku lub zakłócenie obrotów, przegrzanie, przeciążenie albo niedociążenie. Niejednokrotnie pojedynczy silnik jest przyczyną przestoju całej linii technologicznej i przerwania pracy w danym wydziale produkcyjnym, a nawet w całym przedsiębiorstwie. Często koszty produkcji mogą przekroczyć koszt naprawy silnika, np. przewinięcia uzwojeń, lub jego wymiany na nowy.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.