Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inżynieria sterowana modelami
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W niniejszym artykule dokonano porównania wydajności podstawowych metod całkowania zaimplementowanych w środowisku App Inventor oraz Java dla platformy Android. Wybrane metody (prostokątów, trapezów i Simpsona) zastosowano dla funkcji liniowej, sześciennej oraz sinusoidy. Rezultaty eksperymentu wykazały, że działanie algorytmów zaimplementowanych w App Inventor jest wielokrotnie wolniejsze niż w Java dla Android, co znacząco ogranicza przydatność środowiska App Inventor do tworzenia aplikacji realizujących obliczenia matematyczne.
EN
This paper presents comparison of efficiency of basic integration methods implemented in App Inventor and Java for Android environment. Chosen methods (rectangle, trapezoidal and Simpson’s rules) were applied for linear, cubic and sine functions. Conducted experiment revealed that applications developed in App Inventor were significantly slower than in case of Java, which makes App Inventor unsuitable for applications involving intensive calculations.
PL
W artykule przedstawiono transformacje automatyzujące projektowanie architektury platformy integracyjnej. Przyjęto model widoków architektonicznych „1+5” do przedstawiania architektury platformy integracyjnej. Do automatyzacji projektowania architektury platformy integracyjnej zastosowano transformacje typu model w model. Artykuł zawiera wprowadzenie do transformacji oraz przegląd aktualnej literatury. Pokazane zostały transformacje między modelami w widokach architektonicznych modelu „1+5”: Integrowanych procesów, Przypadków użycia, Logiki oraz Integrowanych usług. Projekt i implementacja transformacji wykonane zostały w środowisku IBM Rational Software Architect. W podsumowaniu przedstawiono korzyści stosowania automatyzacji projektowania architektury systemów informatycznych oraz kierunki dalszych prac.
EN
The paper presents transformations that automate integration platform’s architecture design. In the paper, integration platform’s architecture is described in accordance with the architectural views model “1+5”. Transformations of a model-to-model type were used to automate designing of integration platform architecture. The paper contains an introduction to transformations and overview of the current literature. In the paper, there are presented transformations between models in the following architectural views: Integrated Processes, Use Cases, Logical and Integrated Services. Design and implementation of transformations were performed in an IBM Rational Software Architect. In conclusion, the paper presents the advantages of architecture designing automation for information systems development projects and further works.
PL
Inżynieria sterowana modelami jest obecnie dynamicznie rozwijającą się dziedziną inżynierii oprogramowania, której głównym zadaniem jest zwiększenie abstrakcji oraz uproszczenie procesu wytwarzania oprogramowania. Dynamika jej zmian zaczyna dorównywać popularności urządzeń mobilnych. Celem artykułu jest zidentyfikowanie i podsumowanie osiągnięć inżynierii sterowanej modelami w dziedzinie modelowania aplikacji dla urządzeń mobilnych z punktu widzenia interakcji użytkownika z aplikacją oraz ocena ich przydatności, a także zaproponowanie innowacyjnej graficznej notacji osadzonej w istniejących realiach.
EN
Nowadays Model-Driven Engineering (MDE) is dynamically evolving domain of software engineering. Its main goal is to improve abstraction level and simplify the process of software development. In parallel the role of mobile platforms and need for dedicated applications increased significantly. The main goal of this paper is to identify and summarize achievements of MDE in the field of modeling mobile applications, analyze their usefulness and propose innovative graphical notation fulfilling the technology gap.
PL
Nauczanie inżynierii oprogramowania, wymaga poszukiwania nowych narzędzi, technologii i metodyk oraz sposobów ich wydajnego wykorzystania w kontekście wymagań rynku komercyjnego oraz potrzeb współczesnego społeczeństwa informacyjnego. Ostatnimi czasy, w dziedzinie projektowania i tworzenia aplikacji internetowych zarządzających dużą ilością danych, coraz popularniejszą staje się inżynieria sterowana modelami (MDE). Metodyka WebML, jako jej składowa, oferuje unikalny zestaw modeli i komponentów pozwalających na ekspresję wszelkich aspektów działania takich aplikacji. W artykule dokonano przedstawienia oraz oceny najpełniej implementującego WebML środowiska programistycznego, jakim jest WebRatio. Zwrócono również uwagę na przydatność w zastosowaniach innych niż edukacyjne oraz perspektywy dalszego rozwoju.
EN
The teaching of software engineering techniques is shaped by the needs of the information society and software producers, who want to gain well qualified programmers with appropriate knowledge regarding model driven and traditional techniques of software development. Recently Model Driven Engineering is gaining popularity on the field of creating data-intensive web applications. WebML methodology, as a part of this concept, introduces a unique set of models and components useful in development process of such applications. This paper evaluates from the teachers point of view, the most complete implementation of the WebML methodology, which was made in IDE WebRatio. It also describes its usefulness, possible applications (not only educational ones) and perspectives of evolution.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.