Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metodologia oceny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Promieniowanie słoneczne jest głównym czynnikiem wpływającym na przebieg procesów fizycznych i biologicznych na Ziemi. Ważne jest bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych, a tym samym czynniki ograniczające to oddziaływanie. Jednym z nich jest zacienienie ścian budynków. W artykule przeprowadzono analizę zacienienia ściany budynku od sąsiadującej zabudowy oraz okapu. Podano własne wzory końcowe na obliczanie wysokości zacienienia ściany. Wykazano istotny wpływ wysokości budynku zacieniającego i jego odległość od budynku zacienianego, a także wysięgu okapu. Uwzględniono zmianę wysokości kątowej Słońca w ciągu roku i doby, a także szerokość geograficzną usytuowania budynku.
EN
Solar radiation is the main factor influencing the physical and biological processes on Earth. The direct impact of the sunlight is significant, thus the factors limiting that impact are also very important. One of them includes the shading of the walls. This article provides the analysis of the shading of the wall separating from the adjacent building and the hood. The paper also presents own, final calculations for the height of the wall shading, its significant effect, the importance of the distance from the overshadowed object, and the outreach of the hood. The angular changes of the height of the sun taking place during the year and the day were also taken into the consideration, as well as the latitude of the building location.
PL
Rewitalizacja budynku zabytkowego wymaga interdyscyplinarnej metody diagnostyki, opartej na zasadach zrównoważonego rozwoju. W artykule ukazana jest metodologia oceny zdolności rewitalizacyjnej budynku zabytkowego, wykorzystana w kalkulatorze oceny zdolności rewitalizacyjnej, który jest narzędziem porządkującym wiedzę i sposób oceny różnorodnych cech i stanów mających wpływ na proces rewitalizacji.
EN
Revitalization of historical buildings requires a multidisciplinary diagnostic approach based on the rules of sustainable development. This paper presents methodology for an evaluation of the revitalization capacity of a historical building. It is applied in the revitalization capacity calculator, which is a tool that systematize the knowledge and approaches to evaluation of different characteristic and states that influence the revitalization process.
4
Content available remote Towards methodological problems of trophic state assessment of running waters
EN
Deep analysis of trophic state assessment methods has led to conclusion, that currently there is no universal methodology and existing methods are characterized by significant shortcomings. The approach proposed by the authors is different from generally used. Authors start from the assumption, that trophic state can be reflected by the state of biotic balance, which can be described by the values of Index of Trophic State. Researches were carried out in order to assess the trophic state of running waters and to estimate the limiting role of biogenic substances for eutrophication process development on the base of author's concept founded on above mentioned index.
PL
Szczegółowa analiza stosowanych w różnych krajach sposobów oceny stanu troficznego wód powierzchniowych pozwoliła wnioskować, że obecnie nie ma uniwersalnej metodologii, a stosowane metody posiadają różnorodne mankamenty i nie zawsze pozwalają uzyskać wiarygodne wyniki oceny. Analiza pokazała również, że zdecydowana większość metod oceny jest opracowana dla wód stojących i stref przybrzeżnych mórz. Zdecydowanie brakuje wiarygodnych i prostych sposobów oceny stanu troficznego wód płynących. W związku z tym, że eutrofizacja jest procesem, który charakteryzuje się dużą dynamicznością i zależy od zespołu wielu współdziałających między sobą czynników morfologicznych, hydrologicznych, hydrobiologicznych, klimatycznych i innych, ocena stanu troficznego wód, a zwłaszcza w rzekach i strumieniach, jest zadaniem bardzo skomplikowanym. Metoda oceny zaproponowana przez autorów artykułu zasadniczo różni się od metod tradycyjnych i opiera się na definicji stanu troficznego jako wyniku stanu bilansu biotycznego w wodach. Przedstawiono możliwość oceny statusu troficznego wód płynących na podstawie autorskiego wskaźnika ITS (Index of Trophic State) oraz wstępne wyniki badań nad kluczowymi czynnikami ograniczającymi proces eutrofizacji w rzekach różnego typu w oparciu o wskaźnik ITS.
PL
Wcześniej autorzy przedstawili hipotezę, dotyczącą budowy systemu technologicznego, tzn., systemu technologicznego składającego się z rdzenia i regionalnych elementów składowych. Celem przedstawionej hipotezy jest usprawnienie transferu technologii w przyszłości. W niniejszym artykule przedstawiono dowód prawdziwości tej hipotezy, który obejmuje kilka przypadków. Dowód przeprowadzono w dwóch częściach. Najpierw przedstawiono propozycję metody ilościowej, służącej do analizy i porównywania uwarunkowanej kulturowo jednostki technologii, która, jak się uważa, jest bardziej dostosowana do regionalnych elementów składowych, a następnie zastosowano tę metodologię ilościową do analizy przypadku techniki planowania operacyjnego, używanej przez producentów obrabiarek w trzech krajach azjatyckich. Uzyskane wyniki pokazują, że powszechne i regionalne elementy składowe można zaobserwować nawet w uwarunkowanej kulturowo jednostce, w ramach danej technologii. Rezultaty te stanowią dopełnienie wyników poprzednich badań, co wskazuje na to, że prawdziwość przedstawionej hipotezy, dotyczącej systemu technologicznego, została jeszcze dobitniej potwierdzona.
EN
In a previous paper, the authors have proposed a hypothesis in relation to the composition of a technological system, i.e., a technological system consisting of core and regional available components. The hypothesis proposed is aimed at enabling technology transfer to be carried out more effectively in the future. This paper extends the proof of the validity of the hypothesis for some uncertain cases. The paper discusses the proof in two parts. First, it begins with a proposal of a quantitative method for the analysis and comparison of the culture-based entity of technology, which appears to be in closer relation to the regional available components, then, the paper applies the quantitative methodology proposed to a specific case study involving the operational planning technology being employed by machine tool manufacturers of three Asian countries. The results obtained show that indeed both the common and region-specific components can be observed even in the culture-based entity within a given technology. Specifically, the results in this paper complement those of the previous research. This suggests that the validity of the proposed hypothesis on a technological system is further verified.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.