Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transparency
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Over the last two decades, new trends have emerged in the design of translucent façades. Those trends result from the dynamic technological progress and achievements in material engineering. The trends that are associated with the use of envelopes that interfere with the transmission of light through the façade are particularly interesting. This is strongly related to the significant transformation that took place in the dialectic of the building, the transformation of the “façade” into an “envelope”. The paper presents the author’s original distinction between the two most characteristic main sub-trends, distinguished based on optical phenomena occurring within the façade. The proposed division includes two main groups of disturbances: homogenous and heterogeneous. The former is present where panes of glass are used to disperse/diffuse light evenly, while the latter in façades with strong – usually printed – ornamentation. The article systematizes the issues of transparency disturbance in contemporary architecture and presents the typology of light-transmitting façades, in which this phenomenon takes place. The author also presents a matrix of relations that systematizes the presented case studies. Only this type of matrix makes it possible to illustrate an issue in which more than one variable is present. An assignment of the case studies to the trends and the determination of trend models are also included in the paper. The first part of the paper presents the introduction, methodology and simplified typology, the second one presents case studies, discussion and conclusions.
PL
W ciągu ostatnich dwóch dekad pojawiły się nowe nurty w projektowaniu przezroczystych fasad. Są one wynikiem dynamicznego postępu technologicznego i osiągnięć w dziedzinie materiałoznawstwa. Szczególnie manifestują się te nurty, które związane są z zastosowaniem powłok zakłócających przenikanie światła przez fasadę. Wiąże się to silnie z istotną przemianą, która dokonuje się w dialektyce budynku, z przemianą fasady (ang. façade) w obudowę/powłokę (ang. envelope). W artykule przedstawiono dokonane przez autora rozróżnienie zjawisk optycznych, które zachodzą w obrębie fasady. Proponowany podział obejmuje dwie główne grupy: jednorodne i niejednorodne zniekształcenia przezroczystości. Te pierwsze występują tam, gdzie zastosowano tafle równomiernie rozpraszające światło, te drugie natomiast w fasadach o silnej – zazwyczaj nadrukowanej – ornamentacji. Artykuł systematyzuje zagadnienia zniekształcenia przezroczystości w architekturze współczesnej i przedstawia typologię tych fasad przepuszczających światło, w których występuje to zjawisko. W artykule przedstawiono też macierz relacyjną, która systematyzuje opisywane studia przypadków. Jedynie ten typ macierzy pozwala na pokazanie zagadnienia, w którym obecna jest więcej niż jedna zmienna. W tekście dokonano również przypisania studiów przypadków do nurtów, a także charakterystyki samych nurtów – stworzenia ich modeli. Pierwsza część tekstu zawiera wstęp, opis metodologii oraz uproszczoną typologię, a w drugiej znajdą się studia przypadków, dyskusja oraz wnioski.
EN
Over the last two decades, new trends have emerged in the design of translucent façades. Those trends result from the dynamic technological progress and achievements in material engineering. The trends that are associated with the use of envelopes that interfere with the transmission of light through the façade are particularly interesting. This is strongly related to the significant transformation that took place in the dialectic of the building, the transformation of the "façade" into an "envelope". The paper presents the author's original distinction between the two most characteristic main sub-trends, distinguished based on optical phenomena occurring within the façade. The proposed division includes two main groups of disturbances: homogenous and heterogeneous. The former is present where panes of glass are used to disperse/diffuse light evenly, while the latter in façades with strong – usually printed – ornamentation. The article systematizes the issues of transparency disturbance in contemporary architecture and presents the typology of light-transmitting façades, in which this phenomenon takes place. The author also presents a matrix of relations that systematizes the presented case studies. Only this type of matrix makes it possible to illustrate an issue in which more than one variable is present. An assignment of the case studies to the trends and the determination of trend models are also included in the paper. The first part of the paper (published in March 2021) presents the introduction, methodology and simplified typology, the second one presents case studies, discussion and conclusions.
PL
W ciągu ostatnich dwóch dekad pojawiły się nowe nurty w projektowaniu przezroczystych fasad. Są one wynikiem dynamicznego postępu technologicznego i osiągnięć w dziedzinie materiałoznawstwa. Szczególnie manifestują się te nurty, które związane są z zastosowaniem powłok zakłócających przenikanie światła przez fasadę. Wiąże się to silnie z istotną przemianą, która dokonuje się w dialektyce budynku, z przemianą fasady (ang. façade) w obudowę/powłokę (ang. envelope). W artykule przedstawiono dokonane przez autora rozróżnienie zjawisk optycznych, które zachodzą w obrębie fasady. Proponowany podział obejmuje dwie główne grupy: jednorodne i niejednorodne zniekształcenia przezroczystości. Te pierwsze występują tam, gdzie zastosowano tafle równomiernie rozpraszające światło, te drugie natomiast w fasadach o silnej – zazwyczaj nadrukowanej – ornamentacji. Artykuł systematyzuje zagadnienia zniekształcenia przezroczystości w architekturze współczesnej i przedstawia typologię tych fasad przepuszczających światło, w których występuje to zjawisko. W artykule przedstawiono też macierz relacyjną, która systematyzuje opisywane studia przypadków. Jedynie ten typ macierzy pozwala na pokazanie zagadnienia, w którym obecna jest więcej niż jedna zmienna. W tekście dokonano również przypisania studiów przypadków do nurtów, a także charakterystyki samych nurtów – stworzenia ich modeli. Pierwsza część (opublikowana w marcu 2021 r.) zawiera wstęp, opis metodologii oraz uproszczoną typologię, a w drugiej znajdują się studia przypadków, dyskusja oraz wnioski.
EN
Phytoplankton community structure was studied from 2002 to 2016 in the Vistula Lagoon (southern Baltic Sea) in the context of the 2010 shift in its population, as well as the reason for this shift and its environmental impact. This evident shift was indicated by Multidimensional Scaling at the Bray Curtis similarity level of 31%. Before 2010, the primary components of phytoplankton were Cyanobacteria (up to 98% of the biomass, October 2007) and Chlorophyta (40%, July 2002). After 2010, the contribution of Cyanobacteria considerably decreased, and the proportions of other phyla increased. The total phytoplankton biomass positively correlated with phosphorus, and Cyanobacteria biomass with silica. Evident changes were also observed in the seasonal dynamics of phytoplankton. Before 2010, the highest values of biomass occurred in autumn, and were related to high biomass of Cyanobacteria. Higher biomass has been recently reached in spring, during the dominance of Ochrophyta associated with Chlorophyta, Charophyta, and Cryptophyta. Generalised additive models showed a significant decreasing trend of the total phytoplankton biomass, Cyanobacteria, Chlorophyta, and flagellates, suggesting a decrease in eutrophication. This trend is concurrent with a considerable increase in the ratio of zooplankton to phytoplankton biomass since 2010. The increased ratio, however, did not result from elevated zooplankton biomass, but from the drop in phytoplankton biomass. Therefore, the most probable reason for the decrease in phytoplankton biomass was the simultaneous decrease in the concentration of all nutrients. The potential additional impact of filtration by a new alien bivalve Rangia cuneata G. B. Sowerby I, 1832 is also discussed.
EN
This paper addresses supply chain transparency improvement in a triadic manufacturersupplier-supplier relationship. It investigates the problem of improving transparency using a set of interviews; then, a detailed problematization and a simulation model is formulated based on the results. The interview results show that there are two key issues to be considered: information systems issues related directly to transparency and capability issues related to utilizing transparency. The simulation results support developing capabilities by illustrating the effects of different options for coordinating material flow. The results of the study also indicate that while solutions to improve transparency can be relatively straightforward to implement, developing the capability to benefit from it can be more challenging, even in a well-established close partnership. In addition, suppliers may be hesitant to collaborate without active manufacturer involvement.
5
Content available Przegrody kolektorowo-akumulacyjne
PL
W artykule omówiono wybrane koncepcje przegród kolektorowych w kontekście ich efektywności cieplnej. Wskazano właściwości, które powinny charakteryzować ściany słoneczne, aby można było stosować je w warunkach klimatu występującego w Europie Centralnej i Wschodniej.
EN
The article discusses selected concepts of collector-storage walls in the context of their thermal efficiency. The properties that should characterize the solar walls were indicated so that they could be used in the conditions of climate occurring in Central and Eastern Europe.
EN
Contemporary architectural transparency, understood as the optical property of the construction material, is constantly being redefined and, over the last two decades, new design trends have developed. These trends are the result of: (i) dynamic technological progress; (ii) advancement in the field of materials science; (iii) changes in the attitude of clients and users. Transparency is no longer limited to specific functions (e.g. illumination of the interior) but has become a tool of formal expression itself. This paper defines most recent trends, which are divided into two main types: (i) optical-perceptual – relying on phenomenal effects, (ii) geometrical – that differentiate the large group of spatial transformations developed from what was initially flat planar façade.
PL
Współczesna przezroczystość w architekturze, rozumiana jako właściwość optyczna materiału budowlanego, jest stale redefiniowana. W ciągu ostatnich dwóch dekad pojawiły się nowe nurty w projektowaniu przezroczystych elewacji w architekturze. Nurty te są wynikiem: (i) dynamicznego postępu technologicznego; (ii) osiągnięć w dziedzinie materiałoznawstwa oraz (iii) zmiany w nastawieniu klientów i użytkowników. Przezroczystość nie ogranicza się już do pełnienia konkretnych funkcji (np. doświetlenie wnętrza), ale sama w sobie stała się narzędziem formalnej ekspresji. Niniejszy artykuł definiuje najnowsze nurty, które dzielą się na dwa główne typy: (i) optyczno-wrażeniowe – oparte na zjawiskach optycznych, (ii) geometryczne – wyróżniające dużą grupę przekształceń przestrzennych początkowo płaskiej fasady.
EN
In each business, certain confidentiality provisions are concluded. In the oil and gas business, information is a matter of importance. Therefore, it is routine in the petroleum industry to sign confidentiality clauses or confidentiality agreements. Also in many cases, the confidential information needs to be disclosed to certain third parties, either for completing the project or due to regulations. Hence, apparently, there would be a conflict between the confidentiality obligations and such disclosures to third parties. In this study, we analyse the risks and effects of the authorised disclosure of confidential information to third parties. The research hypothesis is that in the mentioned relations there is not enough coherence and accordance that can completely manage the safety of disclosed information. The main source of our research is Lex Petrolea (legal and contractual norms accepted internationally by governments and companies that are active in the petroleum industry).
EN
Disruptive force of corruption and its ability to spread away like a virus is globally known and commonly understood. However, as one can notice while observing both business an academic life, this knowledge and understanding does not prevent corruptive activities from occurring. This paper aims to shed a light on viral nature of corruption and its influence on integrity in the academic community by presenting a particular set of academic community’s behaviors that are destructive for its integrity as well as by presenting a universal set of instruments and methods for preventing both the higher education sector as well as business sector from corruption diffusion.
EN
Heavily In doped zinc oxide (IZO) thin films were deposited on glass substrates by dip-coating method with different concentrations of indium. The effect of heavy In doping on the structural, morphological, optical and electrical properties of ZnO was discussed on the basis of XRD, AFM, UV-Vis spectra and Hall effect measurements. The diffraction patterns of all deposited films were indexed to the ZnO wurtzite structure. However, high In doping damaged the films crystallinity. The highest optical transmittance observed in the visible region (>93 %) exceeded that of ITO: the absolute rival of the most commercial TCOs. The grain size significantly decreased from 140 nm for undoped ZnO to 17.1 nm for IZO with the greatest In ratio. The roughness decreased with increasing In atomic ratio, indicating an improvement in the surface quality. Among all synthesized films, the sample obtained with 11 at.% indium showed the best TCO properties: the highest transmittance (93.5 %) and the lowest resistivity (0.41 Wcm) with a carrier concentration of 2.4 × 1017 cm-3. These results could be a promising solution for possible photonic and optoelectronic applications.
EN
The result of transmission planning process is an investment schedule. The goals of investment schedule are network enhancement and transmission capacity restoration. Elements of investment schedule are conditioned by deterministic and probabilistic issues. In particular, the high volatility of data for the transmission planning process deriving from energy market, organizational and technological realities, forces a change in approach. Under the conditions of functioning of the Polish power system, significant changes affecting the development planning process have occurred over the last several years. Among these conditions should be mentioned at least: the change in the country’s economy, organizational changes, technological development, energy market implementation, initiation of emissions trading and implementation of preferences for RES. These factors have forced the need for a new approach to transmission planning process, with particular focus on the meshed grid – 400, 220 and 110 kV. The article presents potential solutions of using probabilistic methods in the transmission planning process. Main reason of implementation proposed probabilistic approach is to investigate the influence of random factors on future transmission network structure. New elements of the process will be presented introducing main non-deterministic issues. Results of the calculation achieved for the test cases (based on transmission system model) will be shown. Finally transparency aspects in Poland will be described. Basically, transparency of transmission planning process is ensured on several levels – national and ­local. Planning process is provided directly by Transmission System Operator. The results need to be approved by Energy Regulatory Office. Transparency becomes really important on the stage of spatial planning, constructing and investment realization phase.
PL
Wynikiem procesu planowania sieci przesyłowych jest harmonogram inwestycyjny. Głównymi celami takiego harmonogramu są rozbudowa tych sieci i przywrócenie ich zdolności przesyłowych. Elementy harmonogramu inwestycyjnego są warunkowane kwestiami deterministycznymi i probabilistycznymi, W szczególności duża zmienność danych niezbędnych dla procesu planowania przesyłu wynikającego z zapotrzebowania na rynku energii oraz realiów organizacyjnych i technologicznych, wymusza zmiany w podejściu do zagadnienia. W warunkach, w których funkcjonuje polski system energetyczny, znaczące zmiany mające wpływ na rozwój procesu planowania zachodzą od kilku ostatnich lat. Wśród tych warunków należałoby przynajmniej wymienić takie, jak zmiany w gospodarce krajowej, zmiany organizacyjne, postęp technologiczny, wprowadzenie rynku energii, początek działania systemu handlu uprawnieniami do emisji oraz wdrożenie preferencji dla OZE. Czynniki te wymusiły potrzebę zastosowania nowego podejścia do procesu planowania przesyłu, ze szczególnym uwzględnieniem gęsto ze sobą powiązanych sieci 400, 220 i 110 kV. W artykule przedstawione są potencjalne rozwiązania dla wykorzystania metod probabilistycznych w procesie planowania przesyłu. Głównym powodem dla wprowadzenia tego proponowanego probabilistycznego podejścia jest zbadanie wpływu czynników losowych na przyszłą strukturę sieci przesyłowych. Zostaną zaprezentowane nowe elementy tego procesu ­przedstawiające główne kwestie niedeterministyczne. Pokazane zostaną wyniki obliczeń osiągniętych w przypadkach testowych (opartych na modelu systemu przesyłowego). Na koniec opisane zostaną aspekty przejrzystości w Polsce. W zasadzie, przejrzystość w procesie planowania przesyłu jest zapewniony na kilku poziomach – zarówno krajowych, jak i lokalnych. Proces planowania dostarczany jest bezpośrednio przez Operatora Systemu Przesyłowego. Wyniki tego procesu muszą zostać zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki. Przejrzystość ma szczególnie duże znaczenie na etapie planowania przestrzennego, prac konstrukcyjnych oraz w fazie realizacji inwestycji.
PL
Relacja wnętrza budynku i jego przestrzeni zewnętrznej jest obecnie podstawowym komponentem w projektowaniu architektonicznym jako zintegrowanym całościowo zamysłem przestrzennym. Otwarcie budynku na kontekst najbliższego otoczenia służy budowie ekspresji wizualnej, atrakcyjnej estetyki budynku i jego plastycznego wyrazu ale również kreacji wewnętrznych wrażeń przestrzennych związanych ze światłem. Uzyskanie wszelkich efektów kompozycyjno-plastycznych i krajobrazowych jest możliwe dzięki zastosowaniu transparentności przegród, świadomego użycia światła w budynku. Innym aspektem takich rozwiązań jest możliwość budowy przestrzeni uniwersalnej, gdzie następuje zatarcie granic pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem projektowanego obiektu. Nie bez znaczenia jest tu użycie odpowiednich materiałów, które podkreślają jedność połączenia, a przegroda jest jedynie formalnym zamknięciem przestrzeni. Jest to szczególnie ważne w projektowaniu relacji krajobrazowych z wnętrzem, które otrzymuje poza wyreżyserowanym widokiem naturalne oświetlenie. Możliwość wykorzystania transparentnych ścian w architekturze zawdzięczamy zastosowaniu najnowszych rozwiązań technologicznych, które pozwalają wprowadzać bez ograniczeń duże powierzchnie przeszklonych tafli. Transparentność może wówczas działać w obie strony przegrody, na zewnątrz i do wnętrza obiektu.
EN
The relationship between the interior of the building and its outer space is now the basic component in architectural design as a holistic integrated spatial solution. The opening of the building to the context of the immediate surroundings serves to build a visual expression, attractive aesthetics of the building and its artistic expression, but also the creation of interior spatial impressions connected with the light. All compositional and plastic effects and landscape effects are achieved through the use of transparent partitions, the conscious use of light in the building. Another aspect of such solutions is the possibility of building a universal space, where the boundaries between the interior and exterior of the designed object are blurred. Not without significance here is the use of appropriate materials that emphasise the unity of the connection and the partition is only the formal closure of the space. This is particularly important in the design of relationships landscape – interior, which outside the planned view is given a natural lighting. The ability to use transparent walls in architecture is due to the use of state-of-the-art technology that allows large areas of glazed glass to be introduced without limitation. Transparency can then act on both sides of the barrier, outside and inside the object.
12
Content available remote Synthesis and characterization of indium tin oxide nanoparticles via reflux method
EN
Synthesis of indium tin oxide (ITO) nanoparticles by reflux method without chlorine contamination at different pHs, temperatures, solvents and concentrations has been studied. Indium chloride, tin chloride, water, ethanol and Triton X-100 were used as starting materials. Structure, size, surface morphology and transparency of indium tin oxide nanoparticles were studied by X-ray diffraction (XRD), Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR), scanning electron microscopy (SEM) and UV-Vis spectrophotometry. XRD patterns showed that 400 °C is the lowest temperature for synthesis of ITO nanoparticles because metal hydroxide does not transform to metal oxide in lower temperature. FT-IR results showed the transformation of hydroxyl groups to oxide. SEM images showed that pH is the most important factor affecting the nanoparticles size. The smallest nanoparticles (40 nm) were obtained at pH = 8.8. The size of crystallites was decreased by lowering of concentration (0.025 M).
13
Content available remote Przezroczystość w architekturze. Najnowsze szklane nurty
EN
Glass application has become a new division of architectural theory opening up a wealth of possibilities for visual expression. In the cycle of three papers author presents a general outline of emerging trends in architectural transparency and various forms of glass façade application. In the first part of the cycle author concentrates on the issues of architectural honesty of the glass use in façades and presents the most recent achievements in the flat glass manufacturing technologies. A short outline of the recognized trends is also included.
14
Content available remote Przezroczystość w architekturze. Cz.3 najnowsze szklane nurty
EN
Glass application has become a new division of architectural theory opening up a abundance of possibilities for visual expression. In the cycle of three papers author presents a general outline of emerging trends in architectural transparency and various forms of glass façade application. In the third part of the cycle authar discusses influential trend of building's free-form deformation and resulting façade complexity. A briel review of double curved geometry representation methods is given including surface triangulation, cold- and hot bend glass techniques. Short cycle's summary is also provided suggesting that the technology and aesthetics blend, making the mutual influence indistinguishable.
15
Content available remote Przezroczystość w architekturze. Cz.2 najnowsze szklane nurty
EN
Glass application has become a new division of architectural theory opening up an abundance of possibilities for visual expression. In the cycle of three papers author presents a general outline of emerging trends in architectural transparency and various forms of glass façade application. In the second part of the cycle author presents two of them the multiplication and interruption of transparency. While the first trend is characterized by the use of multiplied layers of glass (e.g. double leaf facades and box window), the latter represents various ways of obscuring clear transparency by printing, blurring and coating glass, often in skillful artistic way.
EN
Purpose: This paper deals about the preparation and characterization of transparent conducting metal oxide doped with fluorine for superhydrophobic applications. Design/methodology/approach: Fluorine doped tin oxide(FTO) have been deposited on glass substrate employing an inexpensive spray pyrolysis route. Uniform coating of thin film was controlled by the parameters like flow rate, exposure duration, temperature of pyrolysis process etc. Findings: Fluorine doped SnO2 was confirmed from FTIR studies. Transparent nature of the coating was evaluated through UV-vis. spectroscopy. Electrical resistivity of the deposited film measured using source meter showed a least resistance of 13 Ω. AFM & SEM analysis revealed the texture of nano SnO2 in the range of 100-300 nm. Unevenness is one of the prerequisite for achieving superhydrophobic nature, which has been explored through AFM results. Practical implications: An attempt has been done to fabricate fluorine doped tin oxide thin film using spray pyrolysis technique may be used for developing super hydrophobic coating application. Originality/value: This study aims to reduce the cost of forming superhydrophobic surfaces on comparison with the process like plasma etching and sensitizing with nanoparticles, etc.
EN
Hydroxyl-containing fluoroacrylate copolymers with different fluorine and hydroxyl concentrations were synthesized via free-radical solution polymerization. Transparent fluorinated polyurethane (FPU) films were prepared by curing the copolymers with HDI (hexamethylene diisocyanate) trimer. The Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) results revealed introduction of fluorine both into the copolymer and polyurethane. X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) analyses indicated that a gradient concentration of fluorine existed in the depth profile of the fluorinated polyurethane films. The highest contact angle (CA) was obtained for the FPU film with fluoroacrylate monomer concentration of 22 wt.% because of fluorine present on the film surface. The surface topographies detected by SEM and AFM indicated that surface roughness contributed little to the film hydrophobicity. By increasing the fluoroacrylate monomer concentration, the decreasing of crosslinking degree of hard segment resulted in lowering the first degradation temperature, while more C-F groups in soft segment led to higher second degradation temperature. UV-Vis spectrophotometer measurements indicated that the FPU film with the fluoroacrylate monomer concentration of 16 wt.% still had a high transmittance of more than 90 % in the whole visible wavelength range.
EN
The facades of palaces of justice (not always intentionally) reflect the meaning attributed to those buildings. Judicial pride aims to immortalize power, administrative efficiency and humanistic openness here gains a specific expression. Despite the fact that justice procedures seem difficult and obscure, one of the fundamental principles of a fair trial is the principle of democratic transparency of proceedings, embodied strongly in the architecture of constitutional courts.
PL
W projektach fasad pałaców sprawiedliwości (nie zawsze intencjonalnie) odzwierciedlają się znaczenia, przypisywane tym gmachom. Swoistą ekspresję uzyskują tu pycha dążącej do unieśmiertelnienia władzy, administracyjna efektywność i humanistyczna otwartość. Pomimo, że procedury wymiaru sprawiedliwości wydają się trudne i niejasne, jedną z podstawowych zasad uczciwego procesu jest zasada demokratycznej przejrzystości postępowania, ucieleśniana najsilniej w architekturze sądów konstytucyjnych.
PL
W artykule przedstawiono i oceniono uwarunkowania oraz niektóre efekty decentralizacji finansów publicznych, przeprowadzanej w ostatnich dekadach w Polsce. Szczególną uwagę autorzy zwrócili na podział środków finansowych między państwo a samorząd terytorialny oraz skutki tego podziału dla realizacji idei public governance, wyrażającej się między innymi w zasadzie jawności i przejrzystości finansów publicznych. Podjęte działania w ramach decentralizacji finansów publicznych wpisują się w szeroko pojętą koncepcję zarządzania publicznego.
EN
The article presents and evaluates some conditions and results of decentralization of public finance, implemented during last decades in Poland. The authors’ specific intention was to describe distribution of finance between the state central budget and local budgets and the results of that to the process of realization of the idea of public governance (among other things the principle of publicness and transparency of public finance). The process of realization of decentralization of public finance is an element of a general concept of public governance.
20
Content available remote Transparentność szklanych fasad
EN
Transparency is today one of the most characteristic features of glass architecture, which lets create its various creations. Today, it focuses not only on the transparency of glass facades, but allows it in different ways to limit and grade, also using features such as: semitransparency and translucency. This paper presents a new aesthetic that can be obtained through transparency, with examples of implementation.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.