Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Foeniculum vulgare Mill
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The yield, composition and fungicidal activity of essential oils obtained from fennel fruits cultivated in Poland (FEOPOL) and Egypt (FEO-EG) were compared. The influence of the duration of hydrodistillation using a Clevenger apparatus on the essential oil yield was studied. The composition of the fennel essential oils was determined by GC-MS method. Studies have shown that FEO-POL and FEO-EG are two distinct chemotypes, which differ in yield and composition. The fennel fruits cultivated in Poland contained 4.14% of essential oil with trans-anethole as a main component. The plant material from Egypt was characterised by low content of essential oil (1.32%) with a predominant share of estragole. The fungicidal activity was tested in vitro against ten species of pathogenic fungi. The best result for FEO-POL was achieved against Sclerotinia sclerotiorum, Rhizoctonia solani and Botrytis cinerea. Antifungal activity of FEO-EG against tested fungi was weak or none.
EN
The aim of the study was to assess the impact of intercropping White Windsor broad beans with coriander (Coriandrum sativum L.) and fennel (Foeniculum vulgare Mill.) on the dynamics of adult pea weevils (Sitona spp.) feeding and the degree of nodules damage caused by Sitona spp larvae. The experiment was conducted in the period 2011-2012 at the Prusy Experimental Station, which belongs to the University of Agriculture in Krakow. The experiment involved the following objects: broad beans in a homogeneous crop (control); broad beans intercropped with coriander; broad beans intercropped with fennel. The evaluation of the feeding intensity of adult pea weevils was conducted on 25 randomly selected plants from each plot, by measuring the surface area of eaten leaves, counting injured and non-injured leaves and calculating the loss of leaf blade as the result of their feeding. For the determination of larvae harmfulness, root nodules were analyzed at the end of June. Intercropping with coriander and fennel significantly reduced the feeding of pea leaf weevils on the White Windsor variety of broad beans. The effect was particularly visible in the initial period of plant growth, which is important due to the greatest impact of pests’ feeding activity during that period. The proximity of the examined herb species did not affect the number of root nodules produced by broad beans, or the degree of root nodules damage caused by Sitona sp. larvae.
PL
Celem badań było określenie wpływu uprawy współrzędnej bobu odmiany Windsor Biały z kolendrą siewną (Coriandrum sativum L.) i koprem włoskim (Foeniculum vulgare Mill.) na przebieg dynamiki żerowania chrząszczy z rodzaju oprzędziki (Sitona spp.) oraz na stopień uszkodzenia brodawek korzeniowych przez larwy tych szkodników. Doświadczenie przeprowadzono w latach 2011 - 2012 w Stacji Doświadczalnej - Prusy należącej do Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Obejmowało ono następujące obiekty: bób wysiewany jako uprawa jednorodna (Kontrola); bób uprawiany współrzędnie z kolendrą siewną; bób uprawiany współrzędnie z koprem włoskim. Przebieg dynamiki żerowania chrząszczy oceniano na 25 losowo wybranych roślinach z poletka poprzez mierzenie powierzchni wyżerek, liczenie liści uszkodzonych i nieuszkodzonych oraz wyliczenie ubytku blaszki liściowej w wyniku ich żerowania. W końcu czerwca wykonywano także analizę stopnia uszkodzenia brodawek korzeniowych przez larwy oprzędzików. Uprawa współrzędna z kolendrą siewną i koprem włoskim istotnie ograniczała żerowanie chrząszczy oprzędzików na bobie odmiany Windsor Biały. Efekt był szczególnie wyraźny w początkowym okresie wzrostu rośliny, co jest istotne ze względu na największe znaczenie żerowania szkodnika w tym okresie. Sąsiedztwo badanych gatunków ziół nie wpływało na ilość wytwarzanych przez bób brodawek korzeniowych, jak również stopień ich uszkodzenia przez larwy Sitona spp.
EN
The objective of the study was to examine the effect of aqueous extracts from fennel (Foeniculum vulgare Mill.) seeds at 2%, 5%, 10% and 20% concentrations on the feeding of peal leaf weevil (Sitona lineatus L.) on broad bean (Vicia faba L.). The experiment was conducted in the laboratory, in six replicates. Feeding intensity assessment was conducted by dipping leaves of broad bean in respective solutions of the extracts and determining the area of broad bean leaves, eaten by pea leaf weevil beetle in the 12 hour intervals. In addition, absolute deterrence index and palatability index were calculated. As a result of the observation no significant limiting effect of fennel seed aqueous extracts on the feeding of the pea leaf weevil females was shown. All of the used fennel extracts had inhibitory effect on the feeding of male S. linetaus and the strongest effect of extracts was observed in the first 36 hours of the experiment. The high values of the palatability index (particularly for the females) with relatively low absolute deterrence index, indicate limited possibilities of the use of aqueous extracts from fennel seeds for the protection against the feeding of the beetles from the genus Sitona.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.