Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  experts
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Civil transport in NATO
EN
The current security and defence challenges require a new approach to the military logistics. To ensuring collective defence of the Alliance in the 21st century, additionally to the military, a wide range of civilian capabilities and active cooperation between public and private partners, government, science and the private sector is critical. Developing further arrangements to manage efficiently civil capabilities, particularly transport ones, in time of crisis and war and reducing dependency on commercial support will improve military mobility. The article presents current security environment, analysis of NATO civil transport task, structures, procedures and processes enabling civil transport support in crisis and war, including NATO Civil War Time Agencies. This article is related to the research on “Challenges and threats of security and defence of the Republic of Poland in the twenty first century”, which is carried out by the Institute of Security and Defence Systems of the Faculty of Logistics at the Military University of Technology in Warsaw.
PL
Obecne wyzwania w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony wymagają nowego podejścia do logistyki wojskowej. Dla zapewnienia zbiorowej obrony Sojuszu w XXI wieku, oprócz wojskowości, kluczowe znaczenie ma szeroki zakres zdolności cywilnych i aktywna współpraca między partnerami publicznymi i prywatnymi, rządem, nauką i sektorem prywatnym. Opracowanie dalszych rozwiązań w celu skutecznego zarządzania zdolnościami cywilnymi, w szczególności transportowymi, w czasie kryzysu i wojny, oraz zmniejszenie zależności od wsparcia sektora prywatnego poprawi mobilność wojskową. W artykule przedstawiono aktualne środowisko bezpieczeństwa, analizę zadań transportu cywilnego NATO, struktur, procedur i procesów umożliwiających wsparcie transportu cywilnego w sytuacjach kryzysowych i podczas wojny, w tym natowskich cywilnych agencji na czas wojny. Artykuł jest związany z badaniem Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa i obrony Rzeczypospolitej Polskiej w XXI wieku, prowadzonym przez Instytut Systemów Bezpieczeństwa i Obrony Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
EN
This article considers the three main waves of external labour migration from Ukraine to Poland in the second half of the twentieth century. Ukrainian and Polish statistics concerning the study of labour emigration of Ukrainians to the Republic of Poland were submitted and analysed. The author determines the scale of Ukrainian labour migrants and the causes of migration, based on the results of questionnaires.
3
Content available Civil preparedness : new chellenges
EN
The article outlines the new tasks of NATO and allies in the field of non-military preparations, including „civil preparedness”, „civil readiness” and „resilience”. The existing civil NATO structures, as well as the tasks and role of the member states are analysed. NATO system of civil expert is described and changes in national regulations are proposed to enable further use of NATO experts by Polish military and civil bodies.
PL
Artykuł przedstawia nowe zadania NATO i krajów członkowskich w zakresie przygotowań pozamilitarnych, w odniesieniu do których w NATO używa się takich terminów, jak „civil preparedness - przygotowania cywilne”, „civil readiness - gotowość cywilna” oraz „resilience - odporność”. Analizowane są istniejące cywilne struktury NATO oraz zadania i rola państw członkowskich. Opisany jest system cywilnego doradztwa eksperckiego oraz proponowane są zmiany w regulacjach krajowych umożliwiające dalsze wykorzystanie systemu doradztwa na rzecz wojska i instytucji cywilnych.
PL
W artykule omówiono problematykę powoływania i funkcjonowania rzeczoznawców z zakresu stosowania materiałów wybuchowych, ujętą w przepisach ustaw: Prawo geologiczne i górnicze oraz Prawo budowlane. Krótko przedstawiono także sprawę trybu powoływania biegłych sądowych. Stwierdzono, że poza górnictwem podziemnym i odkrywkowym, w pozostałych obszarach zastosowań materiałów wybuchowych, ze względów formalnych lub z uwagi na brak uregulowań prawnych, rzeczoznawcy nie mogą być obecnie powoływani. Zaproponowano utworzenie przy Stowarzyszeniu Polskich Inżynierów Strzałowych zespołu rzeczoznawców z zakresu cywilnych zastosowań materiałów wybuchowych.
EN
The article discusses the issue of appointment and functioning of experts in the field of use of civil blasting equipment that is laid down in the Act of Geological and Mining Law and the Building Law. The issue of appointment of expert witnesses is also outlined. It is concluded that outside underground and opencast mining, in other areas of blasting equipment use, experts can not be appointed because of formal reasons or lack of legal provisions. Setting up of a special unit of experts in the field of blasting equipment use that would work within the structure of the Association of Polish Blasting Engineers is proposed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.