Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  firmy wodociągowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Ostatnie lata przynoszą rewolucje w wielu branżach. Auta zaczynają same jeździć, książki czytamy na e-papierze. Starzy giganci w wielu branżach upadają i są zastępowani przez nowe, technologiczne przedsiębiorstwa zdolne wykonać tą samą pracę wkładając ułamek wysiłku... właśnie dzięki nowym technologiom. Również branża wodna odczuła wpływ nowych technologii. Systemy komputerowe, zdalny odczyt i przesył danych, to przykłady znacznych zmian, które zaszły w branży wod-kan. Zmiany te pozwalają na zbieranie większej ilości danych, szybsze ich przetwarzanie i generowanie raportów ułatwiających podejmowanie trafnych decyzji odnośnie eksploatacji systemów wod-kan. Dzięki automatyzacji procesów oraz większej wiedzy na temat eksploatowanych systemów, firmy wodociągowe mogą obniżać koszty działania, poprawiać jakość dostarczanych usług i zwiększać poziom bezpieczeństwa osób pracujących na obiektach wod-kan. To jest wartość, którą wnosi technologia.
PL
Prawie wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne na terenie kraju wprowadziły opłatę abonamentową, jednakże stosowane zasady jej ustalania w dużej części nie są przejrzyste, a niekiedy nawet niezgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań opinii konsumentów na temat wody do spożycia. Badania te przeprowadzono w oparciu o ankietę wykorzystaną we wcześniej przeprowadzonych sondażach [1,3] i rozszerzoną o pewne zagadnienia, między innymi pytania dotyczące wiedzy konsumenta na temat zasobów wód, z jakich korzysta wodociąg, ilości i ceny zużywanej wody oraz jakości świadczonych przez firmę wodociągową usługi sprawności funkcjonowania Biura Obsługi Klienta. Sondażem objęto 150 respondentów z miasta Rzeszowa, uzyskując opinie na temat poziomu uciążliwości przerw w dostawie wody oraz jakości dostarczanej wody. Badania te będą kontynuowane w celu poprawy skuteczności i jakości świadczonych przez firmy wodociągowe usług.
EN
In the article was presented the results of research water consumer opinion about water to consumption. The research was based on enquiry used in other articles [1, 3] and expanded to some questions e.g. consumer knowledge about water resources used by public water-supply systems, volume and price for water and quality of the water supply company service and proficiency of Customer Service Office work. The research that concern 150 respondents from city of Rzeszów gave us opinion about onerousness level of breaks in water supply and quality of water supply. The research will be proceed because they purpose to improve efficiency and quality of the water supply company service.
PL
W artykule dokonano próby przedstawienia średniego czasu odnowy (To) w innej niż dotychczas podawanej postaci. Przeprowadzono analizę poszczególnych jego części składowych oraz podano niektóre szacunkowe wartości średniego czasu odnowy elementów warszawskiego układu dystrybucji wody. Zaproponowana zmodyfikowana postać wzoru na obliczenie średniego czasu odnowy (T ) stwarza możliwość dokładniejszego niż dotychczas oszacowania - w prowadzonych badaniach eksploatacyjnych - podstawowego w teorii niezawodności wskaźnika gotowości (Kg) elementów układów dystrybucji wody.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.