Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem badań była próba zastąpienia części chlorku sodu przez chlorek potasu w pasztetach wytworzonych z mięsa strusiego klasy III, wątroby strusiej, słoniny wieprzowej z dodatkiem wywaru i przypraw. Zamiana 50% soli przez chlorek potasu (dodatek mieszanki soli 1,1% w stosunku do użytych surowców podstawowych) spowodowała wyczuwalne odchylenia jakościowe w modelowych pasztetach z mięsa (70%) i wątroby (20%) strusiej z dodatkiem słoniny wieprzowej (10%). Jednakże uzyskano zadawalające efekty jakościowe zamieniając 35% soli chlorkiem potasu (przy wydajności pasztetu 145%). Doświadczenia miały charakter pilotażowy i posłużyły do opracowania receptur kiełbas podsuszanych, kiełbas nietrwałych oraz wyrobów garmażeryjnych w celu prowadzenia dalszych badań.
EN
The aim of the study is an attempt to replace some sodium chloride by potassium chloride in pates made from ostrich meat, class III, ostrich liver and pork lard with addition of decoction and spices. Replacement of 50% of salt by potassium chloride (addition of salt mix 1.1% in relation to basic products used) caused noticeable quality deviation in model pates of ostrich meat (70%) and liver (20%) with addition of pork lard (10%). Nevertheless, positive quality effects were obtained when 35% of salt was replaced with potassium chloride (with pate productivity 145%). The experiments were pilot experiments and were used for development of recipes for dried sausages, perishable sausages and ready-made products in order to do further research.
2
Content available remote Elementy mięsa strusiego : uzysk i użyteczność
PL
Autorzy przedstawili uzysk najcenniejszych elementów mięsa strusiego, grubość mięśni i zmierzone wartości pH po 36 godzinach po uboju. Ze względów kulinarnych za najcenniejsze uznali mięśnie o nazwie (w kolejności): wachlarz, zrazówka wewnętrzna, muszla, polędwiczka oraz polędwica. Autorzy stwierdzili duży wpływ lokalizacji mięśnia w tuszy na jakość sensoryczną, a w szczególności na kruchość.
EN
The authors presented the yield of the most important element of ostrich meats, thicknes of muscles and pH measured values after 36 hours after the slaughter. From gastronomical aspects the muscles acknowledged as the most important are as follows: fan, inside strip, oyster, back tenderloin and top loin. The authors stated a huge influence of location of a muscle on the sensory quality and specially on tenderness.
3
Content available remote Skład chemiczny mięsa strusiego w zależności od klasy
PL
W pracy analizowano skład chemiczny mięsa klasy I, II i III ze strusia. Istotne różnice wynikały z dwóch zasadniczych czynników (z warunków chowu i dokładności rozbioru), które wpłynęły na wartości analizowanych wyróżników.
EN
Chemical composition of the ostrich meat of 1st, 2nd and 3rd classes was analysed. Significant differences in chemical composition resulted mainly from two factors: rearing conditions and exactness of partition. Both factors affected the values of determined indices.
4
Content available remote Możliwość zagospodarowania mięsa drobnego ze strusi
PL
W pracy określono możliwości zagospodarowania mięsa klasy II i III ze strusia do produkcji wyrobów drobiowych. Sporządzono dwie receptury na podstawie oryginalnych receptur na dany wyrób i zastosowano określone klasy w ich składzie.
EN
Paper considered the possibilities of utilizing the ostrich meat of 2-nd and 3-rd to manufacturing typical poultry meat products. Two recipes were prepared on the basis of original poultry meat products where both classes of the ostrich meat were included.
5
Content available remote Barwa mięsa indyczego uzyskanego z Baadera
PL
W niniejszej pracy określono parametry barwy mięsa indyczego pozyskanego z trzech elementów na urządzeniu Baader 1200ST. Pomiar jasności (L*), czerwoności (a*), żółtości (b*) i nasycenia (C*) dokonywano w założonych eksperymentalnie przedziałach czasu (po 0, 1, 5 i 24h) przy dostępie naturalnego światła. Czas przechowywania w warunkach chłodniczych istotnie wpłynął na parametry barwy mięsa indyczego, zwłaszcza jasności (L*).
EN
Colour parameters were experimentally determined for the turkey meat dressed from three elements in Baader 1200 ST device. The lightness (L*), red colour (a*), yellow colour (b*) and colour saturation (C*) were measured in experimentally assumed time intervals (after 0; 1 5 and 24 hrs) at natural light radiation. The time of cold storage significantly affected colour parameters of the turkey meat, particularly the lightness (L*).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.