Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  operator interface
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents a mobile system dedicated to an industrial manipulator control. For this purpose, an interface was designed to be used for intuitive interaction with a robot, which consists of a measuring scanner for the orientation of the human upper limb, and a glove to measure the deflection of fingers. Basic gestures used for moving the manipulator have been proposed. The paper was based on the previous experience obtained in the implementation of projects which entailed manual programming of CNC machine tools. The system shall be a starting point for the construction of a control interface for other mechanical devices.
PL
W pracy przedstawiono mobilny system do poruszania manipulatorem przemysłowym. W tym celu zaprojektowano interfejs służący do intuicyjnej interakcji z robotem, na który składa się skaner mierzący orientację kończyny górnej oraz rękawicę do mierzenia ugięcia palców dłoni. Zaproponowano podstawowe gesty do poruszania manipulatorem. Pracę oparto na dotychczasowych doświadczeniach zdobytych przy realizacji projektów nad programowaniem manualnym obrabiarek CNC. System stanowi punkt wyjściowy do budowy interfejsu obsługi innych urządzeń mechanicznych.
PL
Efektywna realizacja zadań przez zdalnie sterowane pojazdy działające w strefach zagrożenia zależna jest od zdolności do działania oddalonego operatora. Możliwe jest to przez opracowanie interfejsu umożliwiającego zdalną manipulację i zdalną percepcję. W referacie przedstawiono wyniki prac nad opracowaniem stacjonarnego stanowiska operatorskiego do realizacji długotrwałych prac wymagających precyzyjnego sterowania dwuczłonowym pojazdem wyposażonym w osprzęty manipulacyjny i załadowczy.
EN
Effective implementation of the tasks remotely controlled vehicles operating in hazardous areas is dependent on the ability to operate a remote operator. This is possible through the development of en interface for remote handling and remote perception. This paper presents the results of the work on the development of fixed positions the operator to carry out longterm effort requiring precision control of a two-place vehicles with hydraulic attachments handling and loading.
3
EN
The paper presents a graphical extension to the IEC 61131-3 CPDev programming environment. The extension called CPVis provides development tools and runtime components to create an operator interface for control software. CPVis editor is used to design display pages. Graphic objects are selected from libraries and represent visual controls on the display. The target operator panel runs CPVis graphics runtime to process the display configuration. Update of the display is done by reflecting changes of variable values processed by CPDev virtual machine.
PL
W artykule przedstawiono rozszerzenie środowiska programistycznego CPDev o możliwość tworzenia graficznych interfejsów operatorskich. Rozszerzenie obejmuje narzędzia projektowe oraz oprogramowanie uruchomieniowe (runtime). Projektant interfejsu używa edytora CPVis do skomponowania ekranów wizualizacyjnych wybierając z bibliotek obiekty graficzne reprezentujące kontrolki. Na docelowym urządzeniu HMI uruchamiany jest moduł CPVis runtime, którego zadaniem jest interpretowanie danych wizualizacyjnych. Odświeżenie obiektów na ekranie graficznym odbywa się na podstawie informacji z maszyny wirtualnej CPDev, która dostarcza aktualne wartości zmiennych.
4
Content available remote Dobór interfejsu operatora dla bezzałogowej maszyny inżynieryjnej
PL
Efektywna realizacja zadań przez zdalnie sterowane maszyny inżynieryjne zależna jest od zdolności do działania oddalonego od maszyny operatora. Możliwe jest to przez opracowanie interfejsu umożliwiającego zdalną manipulację i zdalną percepcję. W referacie przedstawiono wyniki prac nad opracowaniem dwóch rodzajów interfejsu. Przenośnego pulpitu do sterowania maszyną przy realizacji doraźnych zadań i stacjonarnego stanowiska operatorskiego do realizacji długotrwałych prac wymagających precyzyjnego sterowania dwuczłonową maszyną wyposażoną w osprzęty manipulacyjny i załadowczy.
EN
Effective execution of tasks by remote-controlled engineering machine is dependent on the ability to run a way the machine operator. This is possible through the development an interface for remote both manipulation and perception. The paper presents results of elaboration of two types of interface. Portable desktop machine to control the implementation of ad-hoc tasks and landline operator position to achieve long-term jobs that require precise control of two-piece machine equipment: manipulator and loading.
EN
The paper presents a prototype of a new input–output device which is a constructed scanner of human upper limb movement which, together with the software layer, creates a new user interface of CNC (Computer Numerical Control) machine tools. The constructed scanner contains a sensory system based on acceleration sensors and gyroscopes which are distributed within the key areas on the human upper limb. On the basis of the signals registered during the movement of operator's upper limbs, basing on the solution of a simple kinematics model, it is possible to determine the location and orientation of operator’s hands. A combination of the developed technology with ready solutions of gloves scanning movements of fingers and hands provides a new intuitive input-output device for the communication with the machine.
6
EN
Modern CNC machine tools can be adjusted manually. For this purpose we use appropriate functions and CNC panel buttons or a more convenient equivalent in the form of a remote control is used which, owing to a flexible conductor, enables the operator to get closer to the machining zone. Remote controls, altough functional, usually allow for the control of only one machine tool axis at a time. The paper presents a new approach to manual control of body units of a CNC machine tool, based on manual travel of the machine on a certain trajectory of movement or to a specific position. An innovative system of manual movement of machine tool body elements (Polish: Manualny Przesuw Elementów Korpusowych Obrabiarki, MPEKO) was used for this purpose. The paper describes two concepts of this system. The first one involves the use of this system on an actual machine tool, whereas the second one is based on the transfer of this idea onto a virtual equivalent of the actual machine tool.
PL
Współczesne obrabiarki CNC są przestawiane manualnie za pomocą przycisków pulpitu CNC lub jego odpowiednika w postaci pilota sterującego. Pilot wyposażony w elastyczny przewód umożliwia zbliżenie się do strefy obróbki. Pilot pozwala w danym momencie sterować zwykle tylko jedną osią obrabiarki. W pracy przedstawiono nowe podejście do ręcznego sterowania zespołów korpusowych obrabiarki CNC. Polega na ręcznym przemieszczaniu maszyny po ustalonej trajektorii ruchu lub do określonego położenia. Opracowano innowacyjny układ do Manualnego Przesuwu Elementów Korpusowych obrabiarki (MPEKO). Przedstawiono w pracy dwie koncepcje tego układu. Pierwsza polega na zastosowaniu układu dla rzeczywistej obrabiarki, druga natomiast na przeniesieniu tej idei na wirtualny odpowiednik rzeczywistej obrabiarki.
7
Content available remote Programowalny interfejs operatora PRO-FACE GP2000
PL
Każdy dzień przynosi potrzebę zwiększenia sprawności w interesach, lepszej komunikacji miedzy partnerami oraz klientami w sensie globalnym. W rezultacie najnowocześniejsze technologie informacyjne stają się najważniejszym narzędziem do podejmowania decyzji wymaganych przez zmieniające się potrzeby klientów. Producenci komputerów, sterowników i monitorów starają się dostosować swoje urządzenia do potrzeb rynku tak, aby sprostać potrzebom globalizacji produkcji oraz handlu. Japońska firma Pro-face, będąca producentem monitorów LCD/TFT, w tym zaawansowanych urządzeń HMI, oferuje szereg ciekawych rozwiązań programowalnych interfejsów operatorskich.
8
Content available remote Operatorskie pulpity programujące FUJI POD
PL
Jednym z największych światowych producentów elementów automatyki przemysłowej jest firma FUJI Electric. Do jej asortymentu produkcyjnego należą przede wszystkim falowniki, systemy sterujące, regulatory przemysłowe, wyłączniki i bezpieczniki, półprzewodnikowe systemy mocowe, silniki elektryczne, itp. W chwili obecnej udostępniane są dla rynku europejskiego wyroby, które dawniej były dostępne wyłącznie w Azji. Zwłaszcza dotyczy to systemów sterujących Micrex PLC i programujących pulpitów operatorskich POD UG20.
9
Content available remote Falownik wektorowy Eurotherm Drives 690+ INTEGRATOR
PL
Firma Eurotherm Drives wprowadziła na rynek całkowicie nową generację napędów, która zawiera w sobie najlepsze rozwiązania stosowane dotychczas w napędach AC i DC. To unikalne podejście zaowocowało takimi korzyściami dla użytkownika, jak: wspólne dla napędów AC i DC oprogramowanie, podobna parametryzacja nastaw oraz komunikacja. W zależności od wymagań w aplikacjach i urządzeniach przemysłowych wykorzystuje się napędy o różnym stopniu złożoności. Proste sterowanie napięcie/częstotliwość dla wentylatorów i pomp, bezczujnikowe wektorowe lub wektorowe ze sprzężeniem zwrotnym dla bardziej wymagających aplikacji AC oraz napędów DC dużych mocy. Nowy produkt Eurotherm Drives zawiera te wszystkie technologie sterowania w jednej rodzinie wyrobów.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.