Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 276

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
PL
Przy projektowaniu układów zasilania budynków służby zdrowia pojawia się szereg wątpliwości wynikających z oczekiwanego poziomu niezawodności dostaw energii elektrycznej. Brak wytycznych w tym zakresie często prowadzi do błędnego rozumienia tego problemu przez inwestora oraz projektanta.
PL
W referacie opisano podstawowe wiadomości dotyczące środowiska pożarowego oraz podstawowe wymagania wynikające z Rozporządzenia CPR, dotyczące kabli i przewodów elektrycznych w zakresie reakcji na ogień. Została przedstawiona klasyfikacja materiałów budowlanych w zakresie reakcji na ogień oraz zdefiniowane podstawowe materiały stosowane jako izolacja kabli i przewodów elektrycznych z określeniem ich zachowania w wysokiej temperaturze towarzyszącej pożarowi. Przestawiono również podstawowe wymagania normy N SEP-E 007, której zapisy budzą szereg kontrowersji.
PL
W poprzednich dwóch numerach prezentowaliśmy projekt zasilania osiedla domków jednorodzinnych wykonany z wykorzystaniem słupowej stacji transformatorowej, zasilanej kablem układanym w ziemi oraz sieci kablowej nn. Niniejszy artykuł stanowi niejako kontynuację poprzednich części i stanowi przykładowe rozwiązanie zasilania oraz sterowania oświetleniem ulicznym, które jest traktowane jako element bezpieczeństwa.
PL
Budowa osiedla budynków jednorodzinnych często stawia projektanta w trudnej sytuacji podczas wyboru miejsca na posadowienie stacji transformatorowej. Z pomocą przychodzi możliwość posadowienia stacji słupowej, która zajmuje mało miejsca i jest dość wygodna w eksploatacji, a ponadto nie ma wymogów w zakresie odległości od innych budynków wynikających z przepisów ochrony przeciwpożarowej. W artykule prezentujemy rozwiązanie zaczerpnięte z katalogu firmy STRUNOBET MIGACZ Sp. z o.o. z jednoczesnym wskazaniem sposobu postępowania projektanta korzystającego z „gotowych rozwiązań”. Zgodnie z katalogiem taka stacja może być wyposażona w transformator o mocy 630 kVA. W artykule prezentujemy stację o mocy 250 kVA, zasilaną kablem SN układanym w ziemi przyłączonym do pobliskiej napowietrznej elektroenergetycznej linii SN. Pozostałe elementy układu zasilania osiedla będą publikowane w kolejnych numerach „elektro.info”.
PL
Jest to druga część opracowania uproszczonego projektu zasilania osiedla domków jednorodzinnych w energię elektryczną, której tematem jest elektroenergetyczna sieć kablowa. Poprzedni ukazał się w EI nr 9/2018 i dotyczył omówienia jak poprawnie zaprojektować stację transformatorową.
PL
W artykule przedstawiono przykładowe rozwiązanie elektrycznych instalacji przeciwoblodzeniowych wraz z układem automatyki załączenia i wyłączenia zasilania.
PL
Publikacja przedstawia szkic projektu wykonania instalacji piorunochronnej dla przykładowego budynku hali produkcyjnej, który zawiera następujące elementy: podstawę opracowania, opis stanu istniejącego, opis techniczny, obliczenia oraz uwagi końcowe.
PL
W artykule prezentujemy rozwiązanie, które w przypadku jednoczesnego załączenia dwóch odbiorników o dużym poborze mocy zagwarantuje uniknięcie problemu wyłączenia napięcia spowodowanego nadmiernym poborem mocy. W artykule przedstawiono jedynie fragment rozdzielnicy budynku, który wymaga instalacji automatyki priorytetu.
PL
Przedstawiając dane statystyczne autor zwraca uwagę na problem właściwej eksploatacji i projektowania instalacji elektrycznych aby uniknąć takich zdarzeń.
PL
W artykule: • Budowa generatorów PV • Dobór przewodów i zabezpieczeń
PL
W artykule: • Rodzaje akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS • Układy akumulatorów, systemy zabezpieczeń w ich eksploatacji, analiza pracy i jej uwarunkowania poparte matematycznymi wyliczeniami
PL
Bezpieczeństwo pożarowe jest jednym z najważniejszych wymagań stawianych współczesnym budynkom. Wiąże się z nim szereg wymagań technicznych, które należy spełnić na etapie projektowania. O poziomie bezpieczeństwa pożarowego decyduje m.in. jakość materiałów budowlanych, a także jakość i poziom zabezpieczenia instalacji elektroenergetycznej. Ograniczniki przepięć odgrywają istotną rolę w instalacjach elektroenergetycznych. Ich zadaniem jest ochrona przed przepięciami w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. Mogą one stwarzać zagrożenie pożarowe lub wybuchowe wskutek przepływu prądu następczego pojawiającego się bezpośrednio po wystąpieniu przepięcia. Tak sytuacja będzie miała miejsce, gdy nieprawidłowo zostanie dobrane zabezpieczenie poprzedzające lub/i ogranicznik zostanie przyłączony do głównego toru zasilającego przewodem o zbyt małym przekroju. W artykule autorzy prezentują charakterystykę dwóch stosowanych ograniczników: iskiernikowych i warystorowych, a także wytyczne do ich prawidłowego doboru.
EN
Appropriate level of fire safety is one of the most important requirements for present-day buildings. There are plenty of technical conditions to be fulfilled during the design stage. Among factors influencing fire safety, the following should be mentioned: the quality of construction materials, but also the quality and level of electric installation protection. Lightning arresters play a significant role in the electric installation protection concept. Their role is to protect both electrical and electronic devices from too high voltage. On the other had, they might pose fire and explosion danger, as high current will flow through the arrester immediately after the overvoltage. This situation will take place, if the arrester circuit has been inappropriately designed by using not proper devices, or using wires of too low cross section, especially if the arrester was connected to main power supply. The article presents the characteristics of two commonly used lightning arresters: varistor-based and spark gap, as well as the guidelines of their appropriate design.
PL
W drugiej części artykułu wyjaśniona zostanie nieprzydatność wyłączników różnicowoprądowych w instalacjach przeciwpożarowych. Poruszono problemy związane z projektowaniem ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych zasilanych z generatora zespołu prądotwórczego oraz wymagania dotyczące doboru i eksploatacji baterii akumulatorów. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na zagrożenie wybuchowe stwarzane przez wodór wydzielający się z akumulatorów oraz metodykę neutralizacji tych zagrożeń.
PL
Artykuł dotyczy problematyki stosowania źródeł zasilania w warunkach normalnych oraz ich adaptacji do zasilania budynku w warunkach pożaru. Porusza też problematykę ochrony przeciwporażeniowej dopuszczonej do stosowania w instalacjach przeciwpożarowych.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.