Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  diagnostic process
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wśród chorób i zaburzeń psychicznych dotykających starzejących się coraz bardziej populacji prawdziwym wyzwaniem są choroby otępienne, głównie choroba Alzheimera (AD). Od wielu lat trwają poszukiwania odpowiedniego biomarkera, który przyżyciowo umożliwiałby rozpoznanie AD. Obecnie niepodlegający dyskusji jest fakt, że w AD, nawet we wczesnym stadium, w płynie mózgowo-rdzeniowym stwierdza się obniżony poziom β-amyloidu i podwyższony poziom białka Tau. W związku z tym badanie płynu mózgowo-rdzeniowego zostało ujęte w kryteriach rozpoznawania AD jako jeden z testów, które należy rozważyć w diagnostyce.
EN
Among the diseases and mental disorders affecting the increasingly aging population, the real challenge is dementia, mainly Alzheimer’s disease (AD). For many years, the search for an appropriate biomarker which would enable the diagnosis of AD has been underway. Currently, the undebatable fact is that in AD, even at an early stage, cerebrospinal fluid has a reduced level of β-amyloid and an elevated level of Tau protein. Therefore, the cerebrospinal fluid testing has been included in the AD diagnostic criteria as one of the tests to be considered in the diagnostic process.
PL
W artykule poruszono zagadnienia diagnostyki nawierzchni i podtorza kolejowego w zakresie codziennej praktyki zawodowej. Tematyka obejmuje tylko wybrane aspekty procesu diagnostycznego, z przedstawieniem różnic pomiędzy obowiązującymi regulacjami prawnymi a ich codziennym praktycznym zastosowaniem. Wieloletnie autorskie obserwacje, konsultacje oraz prace badawcze pozwoliły wykazać różnice między praktyką a przepisami, wraz z możliwością zniwelowania tychże różnic.
PL
W artykule poruszono zagadnienia diagnostyki nawierzchni i podtorza kolejowego w zakresie codziennej praktyki zawodowej. Tematyka obejmuje tylko wybrane aspekty procesu diagnostycznego, przedstawiając różnice pomiędzy obowiązującymi regulacjami prawnymi a ich codziennym praktycznym zastosowaniem. Wieloletnie autorskie obserwacje, konsultacje oraz prace badawcze pozwoliły wykazać różnice między praktyką a przepisami, wraz z możliwością zniwelowania tychże różnic.
PL
W artykule przedstawiono problematykę diagnostyki urządzeń zasilających pojazdy samochodowe. Ważnym elementem w procesie diagnozowania obiektów technicznych w przypadku wystąpienia stanów niezdatności jest lokalizacja uszkodzeń. Pomocą w zidentyfikowaniu elementu implikującego stan niezdatności w obiekcie technicznym jest opracowanie schematu lokalizowania uszkodzeń (programu) postępowania specjalisty w tym procesie. W artykule zaprezentowano przykład opracowania programu lokalizacji uszkodzeń, przy wykorzystaniu informacji z badań z wykorzystaniem typowych przyrządów pomiarowych w postaci multimetra i oscyloskopu.
EN
In the article the problem of power supply diagnostic motor vehicles. An important element in the process of diagnosing technical facilities in the event of unavailability of states is the location of damage. Help to identify the caller in the state of unfitness object is to develop a technical fault locating scheme (programme) conduct a specialist in this process. The article presents a program such as fault location, using information from studies using conventional measuring instruments in a multimeter and an oscilloscope.
PL
W pracy przedstawione zostały korzyści wynikające z zastosowania systemów monitoringu w diagnostyce transformatorów. Opisana została analiza statystycznego prawdopodobieństwa wykrycia awarii przez system diagnostyczny oraz oszczędności wynikające z zastosowania systemów monitoringu. Omówione zostały również straty towarzyszące awarii transformatora. Zaprezentowano rozwiązanie w postaci systemu monitorująco – diagnostycznego SMT.
EN
In this paper economical benefits of applying monitoring systems of the state of large power transformers was presented. The analysis of the statistical probability of fault detection by the monitoring system and savings as a consequences of monitoring systems applying were described. Losses associated in large power transformer failure were presented. The monitoring system for large power transformer as a solution to problems described was presented.
6
Content available remote System diagnostyczny do oceny stanu pracy transformatora energetycznego
PL
Zadaniem ekspertowych systemów diagnozujących stan techniczny urządzeń jest wspomaganie pracy personelu obsługującego urządzenie. Odbywa się to poprzez ciągłą akwizycję danych pomiarowych, na podstawie których prezentowane są zarówno bieżące parametry, jak i prognozy na przyszłość. Wskazana jest również możliwość przedstawienia zaleceń i czynności, jakie należałoby przedsięwziąć w przypadku określonych nieprawidłowości. Kierując się powyższymi założeniami, stworzony został system informatyczny monitorujący eksploatację transformatorów sieciowych, którego podstawowe założenia opisane zostały w niniejszej pracy.
EN
In this paper monitoring system of the state of objects was presented. The monitoring system refers to technical equipment and numeric procedures for collecting and analyzing information connected with a state and performance of particular parts and subassemblies of the analyzed devices to find an initial stage of a failure or exploitation.
7
Content available remote Koncepcja zastosowania zintegrowanego systemu pomiarowego
PL
Artykuł ten opisuje przegląd i koncepcje zastosowania zintegrowanego systemu pomiarowego. System zbudowany został w oparciu o działające autonomicznie jednostki pomiarowe. Są to bezprzewodowe minikomputery wyposażone w odpowiednie zasilanie, czujniki i układ komunikacji, całość dostosowywana jest do danego zadania. Układy te zoptymalizowane zostały pod kątem energooszczędnego działania. Dane uzyskane przez jednostkę pomiarową zostają poddane obróbce a następnie są przekazywane do jednostki nadrzędnej za pomocą bezprzewodowej sieci komunikacyjnej. Jednostki mogą posiadać wiele różnych czujników i prowadzić pomiary i analizę sygnałów diagnostycznych.
EN
The paper deals with the review and a concept of an integrated measurement system that might be applied for different diagnosing and monitoring purposes. The system is built with the use of autonomously working measurement units. The units arc microcomputers working in a wireless network. They arc equipped with memory, sensors, communication and supply modules. Work of this unit is optimized due to less energy consumption. Data measured by this unit arc analyzed and then sent through the wireless network to the superior unit. Units can be equipped with various sensors and then carry out measurements and analyzes of signals.
8
Content available remote Struktura procesu diagnozowania i jej uwarunkowania
PL
W artykule omawia się proces diagnozowania w aspekcie strukturalnym. Szczególną uwagę poświęca się typowym organizacjom podprocesu wnioskowania diagnostycznego i podprocesu badania diagnostycznego. Ilustruje się powiązania strukturalne między tymi procesami. Wprowadza się pojęcia skupionego i rozproszonego procesu diagnozowania oraz pojęcia procedury diagnozowania: rutynowej, układowej i objawowej.
EN
The diagnosis process is discussed in the structural aspect. The special attention is given to the typical organization of subprocess of diagnosis conclusion as well as subprocess of diagnosis studies. The connections between these processes are illustrated. The idea of coupled and dispersed diagnostic processes as well as the idea of diagnosis procedures: routine, systemic and symptomatic are introduced.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.