Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polski rynek
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Rynek centrów danych rozpędza się jak dobrze naoliwiona maszyna. Inwestorzy wykładają na stół miliardy dolarów, a popyt na usługi data center jest tak duży, że pod serwerownie adaptuje się już nie tylko powierzchnie biurowe, ale nawet magazynowe. Eksperci mają jednak wątpliwości co do zasadności realizacji inwestycji tego typu.
PL
Różnorodność form handlu jest odpowiedzią na rozmaitość potrzeb konsumentów. Wraz ze zmieniającymi się oczekiwaniami klientów, nasileniem aktywności konkurentów oraz rozwojem nowoczesnych technologii informacyjnych zwiększa się aktywność tzw. sklepów "wygodnego zakupu" w zakresie budowania bliskości wobec klientów. Sklepy typu convenience store, tworzących wielowymiarową bliskość wobec klienta - zarówno w wymiarze fizycznym, psychicznym, jak i wirtualnym. Zaprezentowano kwestie specyfiki takich obiektów, przeanalizowano jakie są oczekiwania klientów i na czym polega idea convenience.
PL
Logistyka 2/2019 39 Praktyka JZO to jeden z najnowocześniejszych producentów soczewek okularowych na naszym kontynencie. Jesteśmy przykładem spółki, w której w ciągu 15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej dokonało się sporo zmian. Fakt dołączenia naszego kraju do Wspólnoty potęgował ogromne przemiany technologiczne i ewolucję rynku, które zaszły w tym czasie, jaki miały w kilku aspektach bezpośredni wpływ na funkcjonowanie firmy.
PL
Całkowicie bezobługowe supermarkety spożywcze pod marką Bio Family, uruchomiła jesienią br. poznańska firma Bio Market Polska Sp. z o.o. Są to pierwsze w Polsce, a może i w Europie, tego typu placówki handlowe, oferujące przez całą dobę (także w niedziele niehandlowe i święta) wszystkie produkty z europejskim certyfikatem Bio (żywności ekologicznej), a także z europejskimi certyfikatami ekologicznych kosmetyków i środków czystości.
PL
Praca doktorska poświęcona jest analizom i badaniom na temat problematyki obrotu odzieżą naruszającą prawa własności intelektualnej na przykładzie polskiego rynku. Niniejsze opracowanie stanowi skrót rozprawy doktorskiej. Pierwszą część pracy doktorskiej poświęcono kształtowaniu się szeroko rozumianych praw ochrony własności intelektualnej w ujęciu historycznym, ewolucji zasad kształtowania i oceny ogólnej jakości tekstyliów wytwarzanych na przestrzeni wieków oraz kreowaniu marek odzieżo-wych i zabezpieczaniu ich przed podrabianiem. Następnie w pracy dokonano analizy współczesnego rynku produkcji odzieży w Polsce na podstawie danych statystycznych. Przedstawiono i omówiono rozmiar rynku produkcji i handlu odzieżą w Polsce. Scharakteryzowano polski handel zagraniczny tekstyliami. W dalszej części pracy skupiono uwagę na skali obrotu podrabianą odzieżą w Polsce i metodami przeciwdziałania temu zjawisku, na tle polityki handlowej Unii Europejskiej. Opierając się na danych statystycznych przedstawiono i zanalizowano m.in. wielkość i wartość zatrzymywanej w Polsce odzieży naruszającej prawa własności intelektualnej, jak i źródła pochodzenia tego rodzaju odzieży. Przeprowadzono także pilotażowe badania ankietowe skierowane do polskich producentów odzieży i użytkowników, w celu zanalizowania m.in. stopnia świadomości problematyki obrotu podrobioną odzieżą. Ostatnia część pracy dotyczyła porównawczej organoleptycznej i instrumentalnej oceny jakości wykonania i wartości użytkowej przykładów podrobionej i oryginalnej odzieży, występującej aktualnie na polskim rynku. W tym celu przeprowadzono organoleptyczną ocenę odzieży pod kątem jakości wykonania oraz instrumentalną analizę składu surowcowego i struktury tworzących odzież tekstyliów. Wykonano badania podstawowych właściwości użytkowych i estetycznych, takich jak: komfortu biofizycznego kreowanego przez materiał,poprzez ocenę przewiewności oraz wymianę strumienia ciepła i wilgoci, komfortu sensorycznego z wykorzystaniem systemu Kawabaty do oceny chwytu całkowitego, określenie skłonności do mechacenia i pillingu oraz odporności wybarwień na czynniki mokre – wodę, pranie, pot alkaliczny i kwaśny, jak również odporności wybarwień na czynniki termiczne oraz trwałość wybarwień na światło. W oparciu o uzyskane wyniki badań i analiz dokonano wyboru wskaźników jakościowych, pomocnych w porównawczej ocenie jakości podrobionej odzieży w stosunku do odzieży oryginalnej w zakresie jej budowy, cech użytkowych i wizualnych.
EN
General purpose of doctoral dissertation it was presentation of the scale of the problems of trading of clothing contravening intellectual property rights in Poland and characterisation of the clothing for quality of execution and utility properties. In doctoral dissertation performed analysis of fake clothing trade market scale and two questionnaire researches addressed to Polish users and to manufacturers of clothing in Poland on the analyzed issues. Also made sensory and instrumental research of quality of execution and utility properties of examples of fake and original clothing. After analysis and research, you can describe a basic, general conclusion: 1. Counterfeiting of textiles and clothing, and putting it on the market, is not a new problem as history shows. 2. The main countries of origin of clothing contravening intellectual property rights, on the example of Polish and European Union are: China, India, Turkey, and Bangladesh. 3. Statistical data show that trade of clothes contravening intellectual property rights is a very serious problem. A lot of counterfeit clothing (thousands pieces of clothing), with the value calculated in millions of zlotys is confiscated every year. 4. The level of awareness of Polish users of clothing, in terms of buying and wearing the original or fake clothing, is low. More than a half of Polish users is sure that they cannot distinguish the original from the counterfeit clothes and can′t tell the difference. 5. Quality and comfort of counterfeit clothing in comparison with the original clothing, do not give basis to a clear statement that any clothing contravening intellectual property rights is definitely low quality. 6. The weakest side of counterfeit clothing are incorrect description of fibers composition, both as for the actual fibers composition and errors in the naming of fibers. 7. Another weakness of counterfeit clothing is the quality of sewing. Careless seams, imprecise fit of elements of clothing.
Logistyka
|
2015
|
nr 2
1394--1399, CD2
PL
Pakietyzacja usług, tj. oferowanie klientowi kilku usług przez jednego dostawcę, w sposób widoczny zyskuje na popularności. Tym samym rzeczywistość rynkowa umożliwia obserwację postaw konsumentów wobec nowoczesnego podejścia do świadczenia znanych im usług. Celem artykułu było przeanalizowanie sposobu, w jaki atrakcyjność cenową pakietów usług postrzegają konsumenci - adresaci oferty usług wiązanych. Autorka wykorzystała wyniki badań ankietowych zrealizowanych metodą PAPI w 2014 roku na próbie 250 osób. Zagadnienie atrakcyjności cenowej pakietów usług zostało zaprezentowane na tle dorobku literatury dotyczącej postrzegania cenowego.
EN
Bundling of services – offer to client a number of services by a single supplier in one package - is gaining in popularity. Thus, the reality of the market enables observation of consumers' attitudes to the modern approach to services delivery. The purpose of the article was to analyze the way of customers’ perception of service packages price attractiveness. The author has used the results of surveys (PAPI) conducted in 2014 on a sample of 250 respondents. The price attractiveness of service packages was presented on a background of price perception literature.
EN
The article presents an analysis of the market potential in Poland for different applications of medical products made of alginate fibres. Emphasis is especially put on wound dressings; however, such issues as tissue engineering or alginate fibres for other specific medical use are also considered. A SWOT (Strenghts-Weaknesses-Opportunities-Threats) analysis of the Polish market for medical products made of alginate fibres, a comparison of prices of different wound dressings produced with the use of such fibres, and predictions for the future for such products in Poland are presented, as well as an analysis of the own research of the authors of the market potential of specialist alginate wound dressings conducted among Polish surgeons during the 65th Congress of the Polish Surgeons' Association.
PL
Artykuł prezentuje analizę potencjału rynku w Polsce dla różnorodnych zastosowań produktów medycznych zrobionych z włókien alginianowych. Szczególny nacisk jest położony na opatrunki, jednak produkty związane z takimi zagadnieniami jak inżynieria tkankowa czy włókna alginianowe dla innych specjalistycznych zastosowań są również rozpatrywane. W artykule zaprezentowana jest analiza SWOT (Silne/Słabe strony, Możliwości/Zagrożenia - ang. Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats) polskiego rynku dla produktów zrobionych z włókien alginianowych, a także porównanie cen różnych opatrunków wyprodukowanych z takich włókien, pewne przewidywania na przyszłość dla takich produktów w Polsce oraz analiza badań własnych autorów potencjału rynku dla specjalistycznych opatrunków alginianowych.
PL
Artykuł ujmuje wybrane problemy jakości owoców egzotycznych oferowanych na krajowym rynku oraz preferencje młodzieży szkolnej. Jakość jest tutaj traktowana jako ogół właściwości owocu, związanych z jego zdolnością do zaspokojenia potrzeb konsumenta w zakresie smakowitości, a więc kompleksowego wrażenia odczuwanego przez zmysł powonienia i smaku. Zawiera także próbę oceny jakości sensorycznej wybranego zbioru owoców (awokado, granatu, kaki, mango oraz dwóch rodzajów melonów: miodowego i żółtego).
EN
The article looks at selected problems connected with quality of exotic fruits on domestic market and preference of school children. It presents quality as a flavour of fruits. Finally, it emphasizes opinion about quality (flavour) the choosing collection of exotic fruits.
PL
W niniejszym materiale prezentujemy następnego polskiego producenta tuneli zamrażalniczych. Tym razem jest to jeden z potentatów jeśli chodzi o przemysłowe urządzenia chłodnicze. W dalszym ciągu czekamy na materiały kolejnych producentów. Zapraszamy na nasze łamy, z korzyścią dla Czytelników.
PL
W niniejszym artykule prezentujemy drugiego polskiego producenta specjalistycznych tuneli zamrażalniczych. Nadal oczekujemy na materiały techniczne innych producentów, które zaprezentujemy w kolejnych publikacjach, zgodnie z zasadami określonymi w artykule wstępnym, otwierającym ten cykl ("Chłodnictwo" 4/1998).
PL
Tym razem prezentujemy pierwszego producenta zagranicznego. Jest nim angielski STARFROST (UK) Ltd. z Lowestoft w Wlk. Brytanii. Na terenie Polski firma jest reprezentowana przez biuro doradztwa technicznego i serwisu AGRO-STAR w Lublinie. Cieszymy się bardzo z możliwości zaprezentowania firmy o dużej renomie na rynku światowym, która w ciągu kilkunastu lat działalności dostarczyła swoje tunele ponad 300 klientom w 37 krajach, na wszystkich kontynentach. Wśród tych klientów jest także wiele zakładów polskich. Niniejszy artykuł został opracowany na podstawie otrzymanych z AGRO-STAR prospektów firmowych i informacji o firmie.
PL
W tym numerze "Chłodnictwa" prezentujemy kolejnego, 4-go już polskiego producenta. Nadal czekamy na materiały techniczne od następnych producentów i dystrybutorów specjalistycznych tuneli zamrażalniczych. Zaprezentujemy je w kolejnych publikacjach, zgodnie z zasadami określonymi w artykule wstępnym, otwierającym ten cykl.
PL
W tym numerze "Chłodnictwa" prezentujemy materiały techniczne dotyczące budowy, rozwiązań konstrukcyjnych, przenaczenia, wydajności i innych parametrów eksploatacyjnych specjalistycznych tuneli zamrazalniczych kolejnego producenta. Tym razem artykuł na temat swoich urządzeń nadesłała do redakcji firma...
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.