Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fluidyzacja odwrócona
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The operating system of cooling and freezing by impingement and impingement fluidization techniques was modified using oval cross-sectional air jet nozzles at three different configurations of air distribution. The air jet exit velocity at different preset values of 30-50 m·s-1 as well as the velocity of air rebound from the operating chamber bottom were measured by applying three heads with oval nozzles and one with classical nozzles for comparative purposes. All of the nozzles had the same cross section. Freezing tests of French fries were performed in these conditions. An analysis of the rebound air velocity fields indicated that both an oval nozzle design and air velocity at the nozzle outlet determine the rebound air velocity. It was found that the limited use of oval nozzles at the impingement fluidization freezing process is possible and that 40 m·s-1 was the most appropriate velocity for air jets leaving the nozzles.
PL
Układ roboczy urządzenia do chłodzenia i zamrażania metodami impingement i odwróconej fluidyzacji zmodyfikowano, stosując do rozprowadzania powietrza dysze o przekroju owalnym w trzech konfiguracjach ustawienia względem siebie. Pomiary prędkości powietrza wypływającego z dysz przy założonych zróżnicowanych ich wartościach 30-50 m·s-1 i prędkości powietrza odbitego od dna komory roboczej przeprowadzono, wykorzystując trzy głowice z dyszami owalnymi i porównawczo jedną z dyszami klasycznymi. Przekrój poprzeczny wszystkich dysz był identyczny. Wykonano próby zamrażania frytek ziemniaczanych w tych warunkach. Analiza pól prędkości powietrza odbitego wykazała, że układ dysz owalnych oraz prędkość wypływającego z nich powietrza decydują o prędkości powietrza odbitego. Stwierdzono, że możliwe jest ograniczone zastosowanie dysz owalnych w obróbce zamrażalniczej metodą odwróconej fluidyzacji, a najodpowiedniejszą prędkością powietrza wypływającego z dysz było 40 m·s-1.
PL
W pracy analizowano możliwość wykorzystania istniejących modeli wyznaczania minimalnej prędkości fluidyzacji podczas zamrażania owoców i warzyw metodą odwróconej fluidyzacji. Złoża poddawane zamrażaniu formowano z frytek ziemniaczanych, brukselki, różyczek brokułu, marchwi w postaci kostki o boku 1 cm i plastrów o wymiarach 3x3x0,5 cm. Wartości minimalnej prędkości fluidyzacji wyznaczano przy pomocy anemomanometru. Wyniki z badań eksperymentalnych porównywano z wartościami uzyskanymi z 4 modeli obliczeń minimalnej prędkości fluidyzacji. Obliczone wartości obarczone były średnimi odchyleniami od wartości uzyskanych eksperymentalnie, od 24% w przypadku marchwi w kostce do 224% w przypadku złóż różyczek brokułu. Jednocześnie stwierdzono brak statystycznych różnic pomiędzy wynikami uzyskanymi wg badanych modeli.
EN
The objective of this work was to study the possibility of using existing models for determination of the minimum fluidization velocity during freezing fruits and vegetables by reverse fluidization. The frozen material was formed from French fries, brussels sprouts, broccoli florets, carrot in the form of a cube with sides of 1 cm and slices with dimensions of 3x3x0.5 cm. The values of minimum fluidization velocity were measured by means of anemometer. The results of the calculation from the four models of calculation of the minimum fluidization velocity were compared with the values obtained experimentally. The calculated values were affected by the average errors of 24% in case of a carrot cube to 224% in case of broccoli florets. There was no statistical difference between the results obtained between the tested models.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.