Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  niestacjonarne laminarne smarowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki rozwiązania zmodyfikowanego ciągu równań Reynoldsa opisującego laminarny niestacjonarny przepływ oleju smarującego w szczelinie smarnej poprzecznego cylindrycznego łożyska ślizgowego. Wyniki tych rozwiązań umożliwiają wyznaczenie rozkładu prędkości oleju w kierunku wzdłużnym łożyska. Uwzględniono niestacjonarne zaburzenia prędkości przepływu oleju w kierunku obwodowym na powierzchni czopa i panewki łożyska. Wyniki rozwiązania dotyczą izotermicznego modelu łożyska o nieskończonej długości smarowanego olejem o stałej lepkości dynamicznej.
EN
This paper shows the results of numerical solutions of modified Reynolds equations for laminar unsteady oil flow in the slide journal-bearing gap. Laminar unsteady oil flow is performed during periodic and non-periodic perturbations of bearing load or is caused by the changes of gap height in time. Above perturbations occur mostly during the starting and stopping of the machine. During modelling crossbar-bearing operations in combustion engines, bearing movement perturbations from engine vertical vibrations causes velocity flow perturbations of lubricating oil on the bearing race and on the bearing slider in the circumferential direction. This solution example applies to an isothermal bearing model with infinite length. Lubricating oil used in this model has Newtonian properties and constant dynamic viscosity. Perturbations connected with unsteady lubricating oil velocity in the circumferential direction on the slide bearing and on the slider of bearings were taken into consideration. This article also analyses pressure and velocity distributions in the bearing in the time function during the perturbation. Results are presented in the dimensionless hydrodynamic pressure and velocity distribution diagrams. Diagrams also present the velocity change during the moment of perturbations. Velocity position during perturbation was also analysed. Received solutions were compared with the solution received by the stationary lubrication flow in the slide journal bearing, which were made with the same parameter assumption by constant dynamic oil viscosity. The isothermal bearing model is similar to the friction node model by steady-state heat load conditions.
PL
W artykule przedstawiono wyniki rozwiązania zmodyfikowanego równania Reynoldsa opisującego laminarny niestacjonarny przepływ oleju smarującego w szczelinie smarnej płaskiego poprzecznego łożyska ślizgowego o liniowo zbieżnej wysokości szczeliny smarnej. Uwzględniono niestacjonarne zaburzenia prędkości przepływu oleju na powierzchni bieżni i suwaka łożyska. Wyniki rozwiązania dotyczą izotermicznego modelu łożyska o nieskończonej szerokości smarowanego olejem o lepkości dynamicznej zależnej od ciśnienia.
EN
This paper shows results of numerical solutions an modified Reynolds equations for laminar unsteady oil flow in slide journal bearing with planar linear gap. Laminar unsteady oil flow is performed during periodic and unperiodic perturbations of bearing load or is caused by the changes of gap height in time. Above perturbations occur mostly during the starting and stopping of machine. Presented problems of unsteady, laminar flow in bearing gap issue, in which modified Reynolds number Re* is smaller or equal to 2. This flows are also determined by Taylor number Ty, which is smaller or equal to 41,1. Increasing of criteria numbers causes firstly conversion into unsteady laminar-turbulent flows and later conversion into turbulent flows. This solution example apply to isothermal bearing model with infinity breadth. Lubricating oil used in this model has Newtonian properties and dynamic viscosity in dependence on pressure. It shows a preliminary analysis of pressure distribution change and capacity forces in the bearing by laminar, unsteady lubrication caused by velocity perturbations of oil flow in the longitudinal direction of a bearing. Described effect can be used as an example of modeling the bearing friction node operations in reciprocating movement during exploitation of engines and machines. Plane crossbar journal bearing occur in ship combustion engine as a crosshead bearing. During modelling crossbar bearing operations in combustion engines, bearing movement perturbations from engine forced vertical vibrations causes velocity flow perturbations of lubricating oil on the bearing race and on the bearing slider in the longitudinal direction. The determined pressure distribution and capacity forces were represented in dimensionless form.
PL
W artykule przedstawiono wyniki rozwiązania zmodyfikowanego równania Reynoldsa, opisującego laminarny niestacjonarny przepływ oleju smarującego w szczelinie smarnej płaskiego poprzecznego łożyska ślizgowego o liniowo zbieżnej wysokości szczeliny smarnej. Uwzględniono niestacjonarne zaburzenia prędkości przepływu oleju na powierzchni bieżni i suwaka łożyska. Wyniki rozwiązania dotyczą izotermicznego modelu łożyska o nieskończonej szerokości smarowanego olejem o stałej lepkości dynamicznej. Periodyczne zaburzenia prędkości wzdłuż szczeliny smarnej mogą być spowodowane drganiami wzdłużnymi elementów łożyska: bieżni i suwaka. Analizowano siłę nośności hydrodynamicznej łożyska oraz zmianę jej położenia względem suwaka, spowodowaną zaburzeniami prędkości przepływu oleju na obu powierzchniach szczeliny.
EN
This paper presents the results of solving the modified Reynolds equation describing laminar unsteady oil flow in a planar slide bearing interspace with a linearly convergent height of the lubricating interspace. These results apply to the isothermal oil bearing model with endless width and with constant absolute viscosity. The hydrodynamic capacity force of the bearing and the change of its position in relation to the slider, caused by perturbations of oil flow velocity at both interspace surfaces were analysed.
EN
This paper presents the results of numerical solutions modified by the Reynolds equation of laminar unsteady lubrication of a cylindrical slide journal bearing. The particular solutions are limited to isothermal models of bearing with infinite length, lubricated by Newtonian oil with the dynamic viscosity dependent on pressure. The disturbances are related with unsteady velocity of oil flow on the sleeve and on the journal. The results are shown in the diagram of hydrodynamic pressure and capacity forces in the dimensionless form in time intervals of dispacement duration.
PL
W prezentowanej pracy analizowano zmianę siły nośności hydrodynamicznej przy niestacjonarnym, laminarnym smarowaniu cylindrycznego poprzecznego łożyska ślizgowego. Prezentowane rozwiązania dotyczą izotermicznego modelu łożyska o nieskończonej długości. Rozważano niestacjonarność przepływu spowodowaną zaburzeniami prędkości oleju smarującego w kierunku obwodowym na czopie i na panewce łożyska. Zaburzenia prędkości przepływu czynnika smarującego w kierunku obwodowym na czopie mogą być spowodowane drganiami skrętnymi czopa podczas ruchu obrotowego wału. Drgania skrętne nakładają się na ruch roboczy wirującego czopa i powodują zaburzenia prędkości oleju na powierzchni czopa łożyska. Wielkości tych zaburzeń są proporcjonalne do amplitudy drgań skrętnych, częstości wymuszenia oraz promienia czopa łożyska. Zaburzenia prędkości oleju w kierunku obwodowym na panewce mogą być spowodowane drganiami obwodowymi panewki wraz z obudową łożyska. Izotermiczny model łożyska może być przybliżonym modelem pracy łożyskowego węzła tarcia przy ustalonych warunkach obciążenia cieplnego, np. łożyska w agregatach prądotwórczych na statkach.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.