Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 82

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  quantitative analysis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
Morphometric attributes of 705 stromatoporoid specimens from a number of exposures from the Silurian of Podolia (Ukraine) and the Devonian of the Holy Cross Mountains (Poland), representing a wide array of shallow water carbonate sedimentary environments, have been analysed. Taken into account were such parameters as: general shape of the skeleton, shape of the final growth form (living surface profile), upper surface character, latilaminae arrangement, burial ratio and type of initial surface. A number of new ratios has been introduced, designed mainly to improve the mapping of the outlines of the stromatoporoids upper surfaces. All studied specimens were treated as belonging to one group, and relations between particular attributes were tested. The results were analysed in terms of potential environmental factors influencing stromatoporoid morphometric features. Most of the distinguished attributes are common in the studied group and occur in various combinations, with an important exception of parameters designed to reflect the shape of the skeleton’s upper surface, which are distinctly predominated by convex variants. This indicates that surface concavity was a highly undesired feature among stromatoporoids. Upper surface convexity is interpreted herein as a response to the hazard of clogging of the animals pores by tiny sediment particles suspended in the bottom turbid water layer. Common low burial ratios of final living surface profiles and the occurrence of specimens with a smooth upper surface but a non-enveloping latilaminae arrangement are other reflections of this phenomenon. Burial by sediments and redeposition were also important factors governing stromatoporoid development. No direct arguments indicating photosensitivity of stromatoporoids can be deduced from the presented results. The hitherto postulated allometric tendency among stromatoporoids of starting growth as laminar forms and later adopting consecutively higher profile shapes has not been confirmed here. On the contrary, a tendency for gradual elimination of very high profile forms with increasing stromatoporoid size has been observed. The final shape of a stromatoporoid skeleton was always an effect of a combination of various agents.
EN
In the paper, the effect of vibro-compaction in processing of sintered SiCp – aluminium matrix composite was presented. The composite with 15% vol. of SiCp, obtained with three stages: vibro-compaction with use of different amplitude (0.75 mm, 1.125 mm and 1.5 mm), cold pressing and pressure less sintering. The obtained composites were characterized by porosity measurements, microhardness, quantitative metallography analysis and dry sliding tests. It was proved that the application of chosen compaction method, for powder mixture consisting of powders with different density (Al and SiC), allows to obtain graded structure composite. An increase of SiC particles volume fraction as well as microhardness increase was observed towards the bottom of the sample. The most beneficial effect, in SiCp distribution and microhardness values, was noted for the sample were the amplitude of vibro-compaction was 1.5 mm. Moreover, the tribological examinations showed differences in friction coefficients and mass losses for opposite surfaces of composite samples, due to different SiCp volume fraction across the sample. The vibro-compacted material revealed lower porosity, higher mean value of friction coefficient and lower mass loss comparing to the reference composite.
PL
Głównym obszarem zastosowania kompozytów na osnowie aluminium zbrojonych cząstkami ceramicznymi są skojarzenia ślizgowe i cierne, takie jak grupa tłokowo-cylindrowa maszyn tłokowych i łożyska ślizgowe, a w przemyśle samochodowym klocki hamulcowe, sprzęgła, przekładnie pasowe czy bloki silnika. W wielu elementach nie są wymagane takie same właściwości tribologiczne materiału na całym przekroju lub nie jest technologicznie możliwe uzyskanie ekstremalnie wysokich parametrów użytkowych związanych z dużą zawartością cząstek w całej objętości. W takich przypadkach rozwiązaniem mogą być materiały charakteryzujące się gradientowym rozmieszczeniem cząstek ceramicznych i istnieje wiele koncepcji technologicznych pozwalających uzyskać ten typ mikrostruktury. W pracy przedstawiono możliwość uzyskania metodą metalurgii proszków struktury gradientowej w kompozycie Al–SiCp, dla udziału zbrojenia w mieszaninie wyjściowej 15% obj. Założono, że gradientowe zróżnicowane rozmieszczenie zbrojenia w osnowie powstanie dzięki różnicy gęstości komponentów (Al 2,7 g/cm3, SiC 3,21 g/cm3), podczas zgęszczania wibracyjnego, dzięki bardziej intensywnemu w porównaniu z proszkiem aluminium przemieszczaniu się cząstek SiC w dół formy.
PL
Badania ukierunkowano na analizę ilościową mikrostruktury betonów osłonowych, zmodyfikowanych przez zastosowanie kruszywa magnetytowego oraz dodatków zawierających moderatory neutronów prędkich i absorbenty neutronów termicznych w celu poprawy osłonowości przeciw promieniowaniu neutronowemu. Do opisu mikrostruktury tych betonów wykorzystano metodę komputerowej analizy obrazu, za pomocą której wyznaczono parametry stereologiczne. Wyniki analiz statystycznych wykazały, że zmiana mikrostruktury betonów magnetytowych ma wpływ na ich wytrzymałość na ściskanie i właściwości osłonowe.
EN
The use of the quantitative image analysis to evaluate a microstructure and study its relation with characteristics of building composites is still growing. The aim of the paper was to quantitatively describe the microstructure of the magnetite concrete, modified by materials containing fast neutron moderators and thermal neutron absorbers, to increase its shielding properties against neutrons. The computer image analysis method was used to calculate the stereological parameters. The results of the statistical analysis showed that the change in the magnetite concrete microstructure influenced their compressive strength and shielding properties.
PL
Poprzez badanie proteomu i tego, w jaki sposób się zmienia, można uzyskać informacje o tym, jak funkcjonuje dany organizm.
PL
Pozakomórkowa ekspresja białek jest znaczącą oraz ciągle rozwijającą się technologią. W przyszłości zdolność do manipulowania warunkami reakcji pozwoli z pewnością na tworzenie nowych, zróżnicowanych zastosowań omawianej techniki.
EN
SimiaoYong'an decoction, a traditional Chinese medicine formula consisting of four herbs, has been widely used for the treatment of gangrene disease. However, its clinical application is restricted due to the lack of an effective quality control method that covers the main active compounds in the formula. In this study, a high-performance liquid chromatography with diode-array detection (HPLC–DAD) method was established for the simultaneous determination of 13 active compounds including harpagide, neochlorogenic acid, chlorogenic acid, cryptochlorogenic acid, ferulic acid, isochlorogenic acid B, isochlorogenic acid A, isochlorogenic acid C, angoroside C, harpagoside, cinnamic acid, glycyrrhizic acid, and ligustilide. Separation of these compounds was achieved using a Kromasil 100-5-C18 column with a gradient elution program consisting of acetonitrile and 0.4% phosphoric acid solution. The specificity, linearity, precision, repeatability, and accuracy tests were implemented to validate the method. The validated method was successfully applied for determination of 13 components from several finished batches of SimiaoYong'an decoction. The results demonstrated that the established method was accurate, reliable, and could be used as a suitable quality control method for the quantification of SimiaoYong'an decoction.
EN
Diabetes mellitus and concurrent hypertension disorder are dreadful all over the world and are often managed by some drugs, such as metformin hydrochloride (MFH), enalapril maleate (ENM), and captopril (CAP). In this work, a reliable and fast quantitative analysis of these three components in tablets was carried out by Tchebichef image moment method and multivariate curve resolution with alternating least squares on three-dimensional (3D) spectra obtained by high-performance liquid chromatography coupled with photodiode array detection (HPLC-PAD). 3D spectra were obtained within only 2 min, and linear quantitative models were established by stepwise regression based on the calculated image moments. Among these two methods, Tchebichef image moment method showed outcome distinction. The correlation coefficients of cross-validation (RLoo-cv) are more than 0.988, while their recoveries are 100.1 ± 1.7% (MFH), 95.4 ± 5.4% (ENM), and 105.3 ± 5.7% (CAP), respectively. The intra- and inter-day precisions (RSD) are less than 5.42%. The proposed methods were also applied to the analysis of real tablets. This study reveals the effectiveness and convenience of the proposed image-moment method that may be a potential technology for the quality control and investigation of drugs in routine analysis.
EN
A reliable and rapid high-performance liquid chromatography coupled with diode array detector method (HPLC–DAD) was established and validated to determine eight gingerol simultaneously in the rhizomes of Zingiber offcinale Rosc. The separation of eight compounds (4-hydroxy-3-methoxy-benzenebutanol,3,5-dihydroxy-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl) decane, 3,5-dihydroxy-1-(3,4-dimethoxyphenyl) decane, 6-gingerol, 8-gingerol, 6-shogaol, 5-hydroxy-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1,4-decadien-3-one, and 10-gingerol) were performed on an Agilent TC(2) C18 (250 mm × 4.6 mm, 5 μm) at 30 °C using acetonitrile (A) and 1% formic acid aqueous solution (B) as the mobile phase with gradient elution (0–10 min, 20%–35% A; 10–28 min, 35%–55% A; 28–35 min, 55%–60% A; 35–55 min, 60%–70% A; 55.01–60 min, 100%–100% A). The detection wavelength was set at 280 nm, and the flow rate was 0.8 mL/min. Validation of the analytical method was performed by linearity, precision, and accuracy test. All compounds were quantified with good linear calibration curves (coefficient of determination R2, >0.9999). The method showed good precision with overall coefficients of variation between 0.56% and 0.84%. The range of recovery was from 95.50% to 104.14% for the analytes. This method was successfully applied to quantify eight gingerols in Z. offcinale Rosc from different regions in China, so it can provide quality assessment for this medicine.
9
Content available remote O uogólnianiu wyników analiz ilościowych w naukach o zarządzaniu
PL
W artykule omówiono problematykę uogólniania wyników analiz ilościowych z próby na populację, szczególną uwagę kierując na wykorzystanie metod wnioskowania statystycznego w naukach o zarządzaniu. Dyskusji poddano uwarunkowania i specyfikę procesu uogólniania wyników, losowe i nielosowe schematy doboru próby oraz różnice pomiędzy wynikami z próby oraz wynikami z populacji. Wyjaśniono źródło ryzyka popełnienia błędu na etapie wnioskowania statystycznego oraz omówiono jego prawdopodobieństwo. Zwrócono uwagę na możliwość uogólniania wyników z próby nielosowej na populację, ale w oparciu o prawdopodobieństwo subiektywne. Omówiono również problematykę uogólniania wyników w przypadku analiz mechanizmów ekonomicznych.
EN
The paper addresses a very important topic of the inference from a sample to population, with a special attention paid to the application of statistical methods of inference in management science. The conditions and specifies of inference. Random and non-random sampling techniques, the difference between results obtained from the population or from the sample as well as inference in the case of the studies on economic mechanisms are discussed. The source of an error corresponding to statistical inference as well as its probability are explained. The author addresses also the problem of the inference from a non-random sample to population with the application of subjective probability.
EN
Age-hardening provides one of the most widely used mechanisms for the strengthening of aluminum alloys. The age-hardening involves three steps: solution treatment, quenching and aging. The temperature of solution treatment and aging is very important in order to reach desired properties of castings. The optimum temperature of solution treatment and aging led to formation microstructural features in form which does not lead to decreasing properties, but increasing ones. The major micro-structural features in A 226 cast alloys which are responsible for increasing properties are: eutectic Si particles, Cu-rich phases, Fe-rich phases and porosity. The increase of properties depends on morphology, size and volume of microstructural features. In order to assess age-hardening influence on microstructural features in A226 cast alloys were used as possibilities of evaluation by means of image analysis. Quantitative analysis decelerate changes in microstructure includes the spheroidization and coarsening of eutectic silicon, gradual disintegration, shortening and thinning of Fe-rich intermetallic phases, the dissolution of precipitates and the precipitation of finer hardening phase (Al2Cu) further increase in the hardness and tensile strength in the alloy. Changes of mechanical properties were measured in line with STN EN ISO.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki oznaczania zawartości węgla całkowitego oraz węgla wolnego w materiałach zawierających węglik krzemu, azotek krzemu i tlenoazotki krzemu. Otrzymane zawartości C wykorzystywano do oznaczenia zawartości SiC w badanych materiałach. Prezentowana metoda oznaczania SiC jest dużo szybsza od klasycznych metod analitycznych. Otrzymane wartości stężenia SiC porównywano z danymi z certyfikatów oraz z wynikami otrzymanymi metodą klasyczną. Poprawność stosowanej metody oznaczania zawartości SiC została potwierdzona. W celu oznaczenia zawartości pierwiastków cięższych od fluoru zastosowano metodę fluorescencji rentgenowskiej. Przedstawiono wyniki uzyskane dla certyfikowanych materiałów odniesienia.
EN
The results of total and free carbon determination in materials containing silicon carbide, silicon nitride and silicon oxynitrides have been presented. This method of SiC determination is much faster than the classical analytical method. The obtained C contents were used to determine SiC concentration in the examined materials. These concentrations were compared with certified values and concentrations obtained by the classical analytical method. The correctness of the method used to determine SiC content was proved. To determine the total concentrations of elements heavier than fluorine, X-ray fluorescence was used. The results obtained for certified reference materials have been presented.
EN
The focus of the paper is in quayside transport and storage yard operations in container terminals. Relevant algorithms have been applied and a simulation model adopted. Evaluative criteria chosen for that model were: the total time of ship unloading and the truck utilization level. Recommendations for unloading in berth and yard areas were analysed in three different case studies. Results of simulations and deterministic model based analyses are included.
EN
The aim of the study was to examine the possibility of determination and optimization of methodology for analysis of three selected drugs: trimethoprim, sulfamethoxazole and diclofenac in urine using high-performance liquid chromatography, without extraction of the pharmaceuticals to the solid phase. The chromatographic separation conditions were determined using a gradient elution system and mobile phase, which was a mixture of acetonitrile and a phosphate buffer, allowing detection of trimethoprim, sulfamethoxazole and diclofenac from 260, 210 and 310 μg/L respectively, and simultaneous determination of these analytes in the presence of urine components.
PL
Celem pracy było sprawdzenie możliwości i opracowanie metodyki oznaczania trzech wybranych leków: trimetoprimu, sulfametoksazolu i diklofenaku w moczu z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (ang. high performance liquid chromatography, HPLC) bez uprzedniej ekstrakcji analitów do fazy stałej. Określono warunki rozdzielania chromatograficznego z zastosowaniem elucji gradientowej fazy ruchomej, którą była mieszanina acetonitrylu i buforu fosforanowego, co pozwoliło na detekcję trimetoprimu, sulfametoksazolu i diklofenaku odpowiednio na poziomie od 260, 210 i 310 μg/l i równoczesne oznaczenie tych analitów w obecności składników moczu.
14
Content available remote Zarządzanie ryzykiem w projektach wiertniczych. Cz. 3, Ilościowa ocena ryzyka
PL
Uzupełnieniem, a zarazem rozwinięciem analizy podstawowej, jest ilościowa ocena ryzyka QRA (Quantitative Risk Analysis). Bazuje ona na ogół na rachunku prawdopodobieństwa i statystyce matematycznej. Analiza ilościowa służy do liczbowej wyceny zarówno kosztów zajścia zdarzeń niekorzystnych, odnoszących się do pojedynczych aspektów projektu, jak też do jego całości. Analiza powinna służyć też do określenia prawdopodobieństwa osiągnięcia założonych celów projektu przy określonych kosztach operacyjnych i w przewidywanym horyzoncie czasowym.
EN
The risk assessment can be conducted in a few steps. Initially the goals, the soil conditions, the environment and the legal and financial aspects must be analysed. Then the equipment must be selected and proper risks concerning chosen equipment need to be addressed, as well as the people responsible for the risk assessment process must be chosen. The quantitative risk assessment is performed for the assessment of the costs of the unfortunate events during the project, as well as the cost of the whole project.
EN
In this paper, the feasibility of applying ultrasonic technology to quantitative analysis of cotton and polyester blended fabrics by the chemical dissolution method is explored. Four varieties of blends with different cotton contents were employed and dissolved in sulfuric acid solution with ultrasound assistance. Although three different frequencies: 20, 28 and 40 kHz were adopted, the experimental results indicate that there is no difference between them. For some fabrics that cannot be untwisted into yarns, ultrasonic technology has good experimental results while only needing a fabric form prepared from a small, long strip. By comparison with the traditional mechanical oscillation method stated in ISO 1833-11:2006, the more meaningful role of ultrasonic lies in the fact that the experimental time and usage of solvent can be reduced by half, which is in agreement with resource savings and environmental protection. Broadly speaking, the study demonstrated that ultrasound assisted chemical dissolution for the quantitative analysis of cotton and polyester blended fabric is feasible.
PL
W pracy przedstawiono możliwości zastosowania technologii ultradźwiękowej do ilościowej analizy tkanin bawełnianych i poliestrowych metodą rozpuszczania chemicznego. Zastosowano cztery rodzaje mieszanek o różnej zawartości bawełny i rozpuszczono w roztworze kwasu siarkowego przy pomocy ultradźwięków. Mimo że przyjęto trzy różne częstotliwości: 20, 28 i 40 kHz, wyniki eksperymentalne wykazały, że nie ma między nimi różnic. W przypadku niektórych tkanin, które nie mogą być rozdzielone w tradycyjny sposób, technologia ultradźwiękowa ma dobre wyniki eksperymentalne. W porównaniu z tradycyjną metodą, określoną w normie ISO 1833-11: 2006, metoda z zastosowaniem ultradźwięków pozwala na skrócenie czasu procesu i zmniejszenie zużycia rozpuszczalnika o połowę, co jest istotne z punktu widzenia oszczędności zasobów i ochrony środowiska. W badaniu wykazano,że możliwe jest wykorzystanie ultradźwięków wspomaganych rozpuszczaniem chemicznym w celu ilościowej analizy tkanin bawełnianych i poliestrowych.
EN
Heat treatment of aluminum casts is necessary for achieving the desired properties of casts. Heat treatment caused changes in microstructure and substructure of materials and therefore it is necessary to control which changes are sufficient and which are insufficient. Morphology (shape, size and distribution) of microstructural features influence the properties of cast rapidly. Contribution describes influence of the heat treatment marking T4 - solution treatment in dependence on temperature (505, 515 a 525 °C) and holding time (2, 4, 8, 16 a 32 hour) on structure (α–phase, eutectic silicon, intermetallic phases) and mechanical properties (ultimate tensile strength - UTS and Brinell hardness - HBW) of A226 cast alloy. This cast alloy is made out of secondary aluminum. Secondary aluminum alloys are made of aluminum scrap. About 70 % of such material are used in the manufacture of casts. Therefore the strictly microstructure control of experimental material before and after heat treatment is necessary for declaration of cast properties. Nowadays manufacturers use the methods of quantitative analysis for quick control of microstructural features. This work present some of them.
17
Content available Quantitative identification of construction risk
EN
Risks pertaining to construction work relate to situations in which various events may randomly change the duration and cost of the project or worsen its quality. Because of possible significant changes of random events, favorable, moderate, and difficult conditions of construction work are considered. It is the first stage of the construction risk analysis. The probabilistic parameters of construction are identified and described by using the design characteristics model of the structure and the construction technology model. The first describes the probabilistic properties of the structure execution's technology. The second describes the probabilistic properties of the works execution. Both models contain basic probabilistic data for scheduling, cost estimating, and risk assessment of the construction.
PL
Kwantytatywna metoda identyfikacji ryzyka budowy, którą opisano w artykule, pozwala identyfikować probabilistyczne parametry i charakterystyki ryzyka robót budowlanych na placu budowy. Identyfikowany jest wpływ losowych czynników zakłócających przebieg i wyniki robót. Identyfikowane dane dotyczą ryzyka budowy i stanowią podstawę oceny ryzyka opóźnienia ostatecznego terminu i ryzyka wzrostu całkowitych kosztów zakończenia budowy. Zakłada się, że budowa może być realizowana tylko wtedy, gdy zakłócenia losowe nie uniemożliwiają realizacji budowy zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. W tym sensie zakłócające czynniki losowe mogą jedynie opóźniać ostateczny termin i zwiększać całkowite koszty zakończenia budowy. W silnie niestabilnej sytuacji realizacyjnej powinny być identyfikowane pomyślne, przeciętne i niekorzystne warunki budowy.
PL
Omówiono możliwość zastosowania strukturalno-algorytmicznych metod do poprawy dokładności ilościowej analizy chemicznej przy użyciu chromatograficznych systemów pomiarowych z detekcją spektrometrem mas. Zaproponowano zwiększenie dokładności wyników poprzez wyeliminowanie wpływu niepewności w procesie przygotowania próbki. Po bezpośrednim skalibrowaniu spektrometru mas oszacowano dyspersję i całkowitą niepewność analizy. Rozważania zilustrowano przykładem numerycznym.
EN
A structural-algorithmic method was used for increasing the accuracy of a quantitative chem. anal, with the use of chromatog. coupled with mass spectrometry. A numerical example was used for illustrating the procedure of uncertainty calcns.
EN
Aluminium alloys represent an important category of materials due to their high technological value and wide range of applications. The alloys of the Al-Si-Cu system have become increasingly important in recent years, mainly in automotive industry that uses secondary aluminium (recycled) in the form of various motor mounts, pistons, cylinder heads, heat exchangers, air conditioners due to their high strength at room and high temperature. This work deals with possibilities of quick and correct assessment of aluminium castings microstructure, especially focused on volume, size and shape of structural parameters – eutectic Si and intermetallic phases different chemical compositions. These structural parameters affect the properties of castings and it is important to study their features. The features were studied by using image analyser software NIS Elements.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu warunków wytapiania i odlewania eksperymentalnych stali zawierających 3÷5% glinu na rodzaj i morfologię wtrąceń niemetalicznych. Wytopy badawcze wykonano w elektrycznym piecu indukcyjnym z zastosowaniem próżni oraz w atmosferze powietrza. Przeprowadzono analizę ilościową i jakościową wtrąceń niemetalicznych po przeróbce plastycznej na gorąco. W stalach wytapianych i odlewanych w powietrzu występują głównie wtrącenia AlN, MnS, Al2O3 oraz złożone wtrącenia tlenkowo-siarczkowe. Udział objętościowy wszystkich wtrąceń niemetalicznych stanowi 0,10÷0,12% obj. i jest większy o ok. 30% w porównaniu ze stalą wytapianą w próżni.
EN
The paper presents the effect of melting and casting conditions of experimental steels with 3÷5% of aluminium on the type and morphology of non-metallic inclusions. The experimental heats were carried out in an electric induction furnace in vacuum and in air atmosphere. A quantitative and qualitative analysis of non-metallic inclusions was conducted after hot plastic working. Steels which were melted and casted in air atmosphere contain mainly AlN, MnS, Al2O3 and complex oxide-sulfide inclusions. The volume fraction of non-metallic inclusions was 0.10÷0.12% and it was about 30% higher than the volume of inclusions in the steel produced in vacuum.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.