Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technical
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Unmanned, remotely or autonomously ships are the fastest growing new technology in maritime transport in recent years. The design of unmanned vessels envisions clean, emission-free electric propulsion. The costs of building physical models and target vessels are high, but the expected benefits are generating increasing interest in such vessels. This article presents the current state of research in the field of unmanned ships and the technical, legal and administrative problems that need to be solved in order for these ships to be used by the general public.
EN
Demanding that the contemporary labor market and expectations of young people starting their careers, the difficulty in determining the future of professional and increased responsibility for their own future have led to increased interest and demand for advisory services. School education is a process that allows the one hand, acquiring the necessary knowledge, is the foundation for achieving a high economic level of the country, on the other hand, offers young people the chance to realize their career plans. At the same time changes in the labor market necessitate continuous updating of skills and competence, requiring teachers to prepare students to enter the profession and field of study.
PL
Wymagania, które stawia współczesny rynek pracy oraz oczekiwania młodych ludzi rozpoczynających karierę zawodową, trudności w określeniu przyszłości zawodowej oraz wzrost odpowiedzialności za własną przyszłość spowodowały zwiększenie zainteresowania i zapotrzebowania na usługi doradcze. Edukacja szkolna jest procesem, który umożliwia z jednej strony zdobywanie potrzebnej wiedzy, jest fundamentem do osiągnięcia wysokiego poziomu gospodarczego kraju, a z drugiej, stwarza młodym ludziom szansę na realizację ich planów zawodowych. Jednocześnie zmiany na rynku pracy wymuszają ciągłe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, nakładając na nauczycieli obowiązek przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia.
PL
Polityka Państwa dotycząca roli wyższych uczelni technicznych w procesie wdrażania nowych technologii uległa w ostatnim czasie wyraźnym zmianom. Twarde stawianie sprawy związane z parafrazowaniem znanej zasady, która króluje w nauce: „publikuj albo gin” na „zarządzaj zgodnie z zasadami biznesowymi albo nie dostaniesz pieniędzy na badania” jest brutalnym ukazaniem rzeczywistości. Inny aspekt tej sprawy został przedstawiony w niniejszym artykule.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań silników spalinowych niskoprężnych zasilanych mieszaniną benzyny Pb 95 i alkoholu etylowego w różnych proporcjach. W trakcie badań nie dokonywano żadnych zmian regulacyjnych w silniku. Zaobserwowano systematyczny spadek mocy występujący wraz ze wzrostem zawartości etanolu w paliwie. Wzrost zawartości alkoholu w mieszance systematycznie powodował obniżenie parametrów silnika. Alkohole mogą być stosowane jako alternatywne źródła energii do silników spalinowych, a ich stosowanie może okazać się ekologiczne i ekonomiczne uzasadnione.
EN
This paper presents the results of low-pressure combustion engines fueled with a mixture of gasoline and ethyl alcohol in different proportions. During the research shall not made any regulatory changes in the engine. The increase in the percentage of alcohol in the fuel resulted in a systematic decrease engine parameters. Alcohols can be used as an alternative energy source for combustion engines. The use of such fuel suggest ecological and economic aspects.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.