Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Azja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Geologists of the Polish Geological Institute carried out their professional activities abroad as part of geological expeditions, in teams of several people and on individual contracts, including as experts of the United Nations. In terms of the scope of work, most of their activities were focued on research on mineral resources, mapping, geochemistry, hydrogeology and geophysics, as well as on teaching of geology at the university level. The beginnings date back to the turn of the 1950s. It began with a geological expedition to Vietnam. Mongolia was the goal of subsequent expeditions on a much wider scale. The researches were conducted from the beginning of the 1960s until the end of the 1980s. The contracts, performed in groups of several people and individually, covered about 20 countries; most of them on the African continent. They focused primarily on the search for metal ore deposits, hard coal, and chemical and rock raw materials. PGI geologists also worked as UN experts in Benin, Burundi, Chad, Gabon, Haiti, India, Madagascar, Mauritania and Niger. The results of their work on various continents were the discoveries of numerous mineral deposits and the recognition of geological structure over an area of thousands of square kilometres.
EN
The study discusses problems related to the concept of sustainable development in Asian countries in the period 2002-2015. The introduction presents the occurring transformations, involving the majority of Asian countries, taking into account their diversity and contrasts. In addition, the goals allowing the implementation of sustainable development concept in Asia-Pacific region are specified. In the next part of the article the indicators of sustainable development, selected for the analysis and covering all key areas, i.e. social, economic, environmental, spatial, institutional-political are characterised. A synthetic development measure (SDM) was applied as the research method, and the data for calculations were collected from the World Bank sources. The research results, illustrating the position of individual countries against the level of sustainable development concept implementation in the analysed years, remain the crucial part of the study. Within the framework of conclusions it can be stated that the situation of Asian countries, in terms of sustainable development, requires improvement. In turn, a noticeable and gradual progress refers to the majority of analysed countries. The best results were recorded in the following countries: Singapore, Japan, South Korea, Qatar, United Arab Emirates and Malaysia. The least favourable situation was observed in Yemen, Iraq, Burma, Uzbekistan, Cambodia, Oman and Iran.
PL
W opracowaniu poruszona została problematyka odnosząca się do koncepcji zrównoważonego rozwoju w krajach azjatyckich w latach 2002-2015. W ramach wprowadzenia nawiązano do zachodzących przemian, które są udziałem większości krajów Azji, uwzględniających ich zróżnicowanie i kontrasty. Ponadto wyszczególniono cele, które umożliwiają implementację koncepcji zrównoważonego rozwoju w regionie Azji i Pacyfiku. W kolejnej części artykułu scharakteryzowano wskaźniki zrównoważonego rozwoju wybrane do analizy, obejmujące wszystkie kluczowe obszary, tj. społeczny, ekonomiczny, środowiskowy, przestrzenny, instytucjonalno-polityczny. Zastosowaną metodą badawczą był syntetyczny miernik rozwoju (SMR), dane do obliczeń pozyskane zostały ze źródeł Banku Światowego. Najważniejszą część opracowania stanowią wyniki badań, pokazujące pozycję poszczególnych krajów względem poziomu implementacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w badanych latach. W ramach wniosków można stwierdzić, że sytuacja krajów azjatyckich względem rozwoju zrównoważonego wymaga poprawy. Zauważalny jest natomiast sukcesywny progres, będąca udziałem większości krajów. W grupie krajów, które wypadły najkorzystniej znalazły się: Singapur, Japonia, Korea Południowa, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Malezja. Najmniej korzystnie sytuacja przedstawia się w Jemenie, Iraku, Birmie, Uzbekistanie, Kambodży, Omanie, Iranie.
PL
Jedwabny Szlak został wytyczony już dawno, gdy towar był przewożony na nim z wykorzystaniem zwierząt jucznych. Niewątpliwie była to próba ominięcia istniejących dróg morskich, jako najtańszego i najbezpieczniejszego (zarówno dla towarów, jak i ludzi) sposobu transportu. Poprowadzony drogą lądową Jedwabny Szlak był też próbą ominięcia opłat w europejskim handlu dalekomorskim, podzielonym wówczas pomiędzy królestwa z Półwyspu Iberyjskiego: Portugalię, Aragonię i Kastylię.
4
Content available Green cities in Asia – case studies
EN
The idea of the green city is gaining importance across the world due to the image of cities as well as some economical, social, and especially ecological reasons. The term and praxis of the green city is a material for research and analysis of various science disciplines. We can point out to different specificity of green cities due to their genesis, role of the government and local authorities in development programming, the role of private-public partnership etc. The purpose of the article is to highlight specific elements of development of green cities in Asia on the basis of three case studies and to precise the possible categorization in terms of the mentioned term. The methodology is based on literature review and a study visit. The limitations of the research are related to the current construction of two out of three green cities being analysed. Practical implication of the paper is the issue of the level of activities undertaken to create green cities from scratch or with the use of a smart technology. The problem of green cities is not enough developed in Poland, neither in theoretical nor in practical aspects. More attention is put on the issue of sustainability or eco-cities.
PL
Zdumieni ludzie opuszczają stojące w korku samochody i autobusy. Wsłuchują się w głosy dobiegające z oddali. To jakiś dziwny jazgot, który kojarzy im się raczej z dżunglą niż miastem. Nad most nadciąga horda małp wzniecających tumult – to scena z filmu „Geneza planety małp” Ruperta Wyatta z 2011 r., nowej wersji opowieści o tym, jak małpy przejmują władzę nad światem. Szczerze mówiąc, gdyby przyjrzeć się wielu miastom świata – tak jest od dawna.
6
Content available remote Synowie niebios – problemy japońskiego lotnictwa w latach 1912–1945
PL
Autor artykułu przedstawił skondensowaną historię rozwoju japońskiego lotnictwa bojowego, jak i jego próby zdobycia niezależności. Ponadto artykuł porusza problemy, z jakimi japońskie siły lotnicze borykały się w okresie II wojny światowej oraz konsekwencje wynikające z nierozwiązania tych dylematów.
EN
In his article, the author presents a brief history of the development of Japanese air combat forces as well as their attempts to gain independence. In addition, in the paper there are discussed the problems which Japanese air forces struggled with during World War II and the consequences resulting from the failure to solve these dilemmas.
7
EN
Marmaray, an advanced commuter rail system with a total length of 76 km, passed by a tube tunnel under the Bosporus, is also a line that will provide uninterrupted railway operation between Europe and Asia. The Marmaray railway system allowing commuter railcars with high-speed trains, regional trains and freight trains to pass, is the largest investment in the region in terms of economically sustainable and uninterrupted railway operation.
PL
Biennale Architektury w Wenecji odwiedza ponad 250 tys. pasjonatów architektury z całego świata. Na głównej wystawie jako pierwsi Polacy w historii Hugon Kowalski i Marcin Szczelina pokazali swój nietuzinkowy projekt, poruszający problem globalnego konsumpcjonizmu i nadprodukcji odpadów.
EN
Theory and practice of environmental protection in the case of foundries in Europe and Asia. Every specialist dealing with foundry processes and their impact on environmental pollution must have encountered in their professional careers numerous situations in which the theory of environmental protection confronts the stark reality. The discrepancy between theory and practice can particularly be noticed in foundry engineering in developing countries where the contrasts between different countries and casting plants are extremely striking. The comparison of working conditions in European and Asian foundries provides a vast scope for further observations and analyses. Environmental protection seems not only a concern of manufacturers of castings, but also of their customers whose opinion exerts a significant influence on both the acceptability of working conditions and on the approach to environmental pollution adopted in metal casting industry. The article presents a number of examples of various outlooks on environmental issues in foundries manufacturing a wide range of cast steel and cast iron castings, where different technologies and production processes are applied.
PL
Poszukując inspiracji, zazwyczaj koncentrujemy uwagę na osiągnięciach projektowych kultur zachodnich: Ameryki czy Europy, zapominając o niepowtarzalnych ogrodach przepełnionych wpływami bogatego dziedzictwa Wschodu.
11
PL
Szlaki żeglugowe regionu Azji Południowo-Wschodniej to bardzo istotny obszar dla światowego transportu, który pomimo działań społeczności międzynarodowej w dalszym ciągu pod koniec drugiej dekady XXI wieku jest narażony na działania piratów morskich. Autorka w artykule poszuka odpowiedzi na pytania jak zmieniło się zagrożenie tego obszaru ze strony działań piratów morskich w analizowanym okresie oraz jak działania społeczności lokalnych zwalczają ten problem.
EN
The shipping routes of the region of South-East Asia is an important area for the world of transport, that despite the efforts of the international community to continue to be at the end of the second decade of the 21st century are affected by the activities of pirates. The author of the article look for answers to questions about how the threat has changed this area on the part of the pirates ' activities in the period, and as local communities fight this problem.
12
Content available remote Przegląd targów poświęconych elementom złącznym
PL
W artykule przedstawiamy subiektywny kalendarz targów, na których można spotkać firmy oferujące elementy złączne w Polsce, Europie i Azji. Amerykę i Afrykę pominiemy, ponieważ z doświadczenia wiadomo, że raczej trudno tam spotkać polskich reprezentantów czy to w formie uczestnika, czy odwiedzającego.
PL
W ocenie kolejowej komunikacji Azji – największego kontynentu świata (33% powierzchni) – istotną rolę odgrywa znaczne, a w niektórych przypadkach krańcowe, zróżnicowanie. W tej części globu spotyka się najwyższe góry, rozległe pustynie, tundrę i dżunglę. Można zauważyć również znaczne różnice kulturowe, narodowościowe oraz kontrasty natury ekonomicznej. Zamieszkująca tu ludność z jednej strony pieczołowicie kultywuje tradycje, natomiast z drugiej widoczne jest dążenie do osiągnięcia najnowocześniejszych zdobyczy współczesnej cywilizacji.
PL
W turystycznych podróżach kolejowych odbywających się w komfortowych warunkach najmniej oczekiwanym postulatem transportowym jest krótki czas przejazdu. Zazwyczaj trasy tych pociągów biegną przez tereny charakteryzujące się malowniczymi krajobrazami, a w odwiedzanych miastach można spotkać unikatowe zabytki architektury, kultury i dziedzictwa narodowego, wymagające niespiesznego zwiedzania, a czasem także zadumy i kontemplacji. Podróż elitarnymi pociągami zapewnia - poza niezapomnianymi wrażeniami turystycznymi - także atrakcje towarzyskie i kulinarne, które zyskały wysokie uznanie wśród pasażerów tego segmentu podróżowania. Z przekazów znana jest opowieść o hinduskiej rodzinie jadącej na wesele. Wsiadają do pociągu, którego przejazd ma trwać 6 godzin. Psuje się 1 z wagonów i wszyscy pasażerowie muszą się przesiąść do pociągu pospiesznego, który dociera do celu w 3 godziny. Mimo iż pasażerowie nie dopłacają do biletu, hinduska rodzina zgłasza zażalenie: mieliśmy jechać 6 godzin, zabraliście nam 3 godziny podróży! W tym zdarzeniu odnajdujemy potwierdzenie fascynacji podróżami kolejowymi, powodującymi wyróżnienie i nobilitację.
PL
W artykule przybliżono problematykę wspólnej polityki transportowej Unii Europejskiej w kontekście transportu morskiego. Instrumentami jej realizacji są stanowione przez właściwe instytucje wspólnotowe odpowiednie akty prawne. Oczywiście nie sposób w tak krótkim referacie omówić szczegółowo je wszystkie, dlatego też autorzy skupili się na najistotniejszych (ich zdaniem), do których zaliczyli „Zintegrowaną politykę morską UE", "Strategiczne cele i zalecenia w zakresie polityki transportu morskiego UE do 2018 r.", czy też Białą Księgę pt. „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu”. Części uwagi poświęcono także problematyce transeuropejskiej sieci transportowej, bezpieczeństwa na morzu oraz ochronie statków i portów.
EN
Inland waterway transportation, in addition to other modes of transport, can have a major impact in the development of the country and the region. It is also one of the most economical and ecological modes of transport, so that we observe more and more often increase its importance for international trade. Article is an analysis of the possibilities offered by inland transport waterways of Central Asia and Europe in shipment of goods from the region of the Caspian Sea, Black Sea and the Mediterranean Sea to the main ports of Western and Central Europe.
PL
Na przełomie wieków wzrosto znacznie zapotrzebowanie na transport lotniczy i duże porty lotnicze obsługujące lawinowo wzrastającą liczbę turystów. Szczególne zapotrzebowanie na wielomilionową obsługę pasażerską odnotowuje się w Azji. Temu tematowi poświęcony jest cykl artykułów, zawierających charakterystyki ostatnio wybudowanych lub budowanych obecnie portów lotniczych.W trzech pierwszych częściach [1], [2], [3] przedstawiono historię przetargu i szczegóły budowy portu lotniczego w Pekinie wraz ze szczegółową charakterystyką Terminalu 3, stanowiącego symbol zrównoważonego projektowania architektonicznego i uznanego za najbardziej przyjazny obiekt na świecie. W czwartej części cyklu scharakteryzowano terminal Queen Alia International Airport w Ammanie (w Jordanii), o intrygującym kształcie i osobliwymi elementami budowlanymi. Piąta i szósta część poświęcona jest międzynarodowemu portowi lotniczemu Incheon budowa-nemu w Korei Południowej, który po ukończeniu będzie mógł obsłużyć do 100 min pasażerów rocznie.
PL
Wientian jest średniej wielkości miastem w Azji Południowo- Wschodniej, które staje przed zupełnie nowym problemem, jakim jest kongestia spowodowana gwałtownym wzrostem ruchu samochodowego. Wzrost wskaźnika motoryzacji, a w szczególności podwajanie się liczby pojazdów lekkich co 4 lata, przekłada się prawie liniowo na wzrost natężenia ruchu na ulicach Wientianu. Wientian, jak i wiele innych azjatyckich miast w krajach będących na bardzo niskim poziomie rozwoju, stoi przed kluczowymi decyzjami, które zdeterminują przyszły układ transportowy wraz z układem urbanistycznym. Rosnąca liczba pojazdów z pewnością będzie miała w przyszłości negatywny wpływ na warunki ruchu. Władze miasta, jak i mieszkańcy, coraz częściej dostrzegają ten problem i starają się go rozwiązać. Z uwagi na brak środków finansowych i wiedzy efekty są mało widoczne. W artykule opisano podstawowe parametry systemu transportowego, przedstawiono cechy charakterystyczne, trendy i tło kulturowo-ekonomiczne Wientianu, który jest stolicą Laosu. Ponadto zidentyfikowano problemy, z jakimi boryka się Wientian, i zidentyfikowano ich przyczyny. Artykuł powstał w oparciu o dane i pomiary wykonane przez autora w celu implementacji pilotażowego programu poprawy jakości w transporcie miejskim, realizowanego na zlecenie Azjatyckiego Banku Rozwoju.
EN
Vientiane is a medium size city of Southeast Asia, which has to challenge completely new problem of traffic congestion. The traffic congestion is a consequence of rapid growth of motorized traffic and motorization rate. The number of light vehicles doubled in last 4 years and the traffic on the streets of Vientiane has almost lineal correlation with numbers of registered light vehicles. Vientiane, as well as many other Asian low developed country cities, is facing a choice, which will determine future shape of the urban transport system and the urban fabric. Vehicle number growth will have negative impact on traffic conditions. City authorities as well as citizens start to see the problem and intend to solve it. The biggest obstacles are lack of funding and low human resources capacity. In the article author describes basic transport system parameters; presents trends, characteristics and socio –cultural background of Vientiane, the capital of Laos. The wide description of traffic problems, together with the attempt of identification of their causes, helps in the understanding of local conditions. Article is based on data collected by author during the pilot project funded by ADB, which aims to improve urban transport system of Vientiane.
PL
Artykuł poświęcony jest rozwojowi przewozów pasażerskich w Chinach i Japonii w ostatnim 30-leciu. Istotny wpływ na zmiany dystansu przewozów środkami transportowymi różnych gałęzi miał postęp techniczny, konkurencyjność między nimi oraz postępujące procesy urbanizacyjne. W Chinach w latach 1980-2010 (poza transportem wodnym śródlądowym) przewozy wykonywane środkami transportu podstawowych gałęzi dynamicznie wzrosły. Co może wskazywać na zwiększenie mobilności chińskiego społeczeństwa. W Japonii w latach 1980-2009 mimo wzrostu przewozów realizowanych samochodami i pociągami, ogólna wielkość przewozów pasażerskich była regularna. W podsumowaniu artykułu wskazano generalne wnioski dotyczące rozwoju transportu pasażerskiego w zależności od rozwoju: gospodarczego, wzrostu urbanizacji oraz myśli technicznej.
EN
Article deals with the development of passenger railway traffic in Japan and China in the last three decades. The scientific and technological progress and ongoing urbanization have made a strong impact on transport distances and competition between different modes of transport. Within this thirty-year period (1980-2010) China has seen a significant increase in flow of traffic except river transport. This fact could be interpreted as improvement of mobility of Chinese population. In the same period of time in Japan density of passenger traffic by rail and motor road has remained unchangeable. The article ends with conclusions regarding the development of passenger traffic depending on sustainable economic development, urbanization and technological progress.
EN
The article consists of three parts. First part focuses on the development of goods conveyance (along with the consideration of particular transport branches) between 1980 and 2010 in the United States. Second part describes the development of commodity conveyance by means of transport of particular branches in the European Union in the same year, in Japan (1985-2008) and China (1980-2008). Last part is an attempt to indicate the differences in the structure of transport development in the United States and the European Union.
PL
Artykuł omawia problematykę sporów terytorialnych na akwenie Morza Południowochińskiego, w które uwikłane są państwa regionu, w tym kraje ASEAN (Association of South East Asian Nations — Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej) oraz Chiny. Spory te pośrednio oddziałują na Japonię, Koreę Południową i Stany Zjednoczone. Morze Południowochińskie to ważny akwen, przez który biegną liczne morskie szlaki komunikacyjne służące przepływowi surowców strategicznych i towarów w relacjach Azja Wschodnia — reszta świata. Tym samym akwen ma znaczenie globalne w kontekście bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego. Spory związane z Wyspami Spratly i Paracelskimi to istotny element obecnej sytuacji regionu, który eskalować może w konflikt regionalny, a poprzez zaangażowanie potęg światowych wpłynąć na sytuację na świecie. Artykuł wskazuje źródła sporów, zaangażowanie i stanowiska państw na akwenie Morza Południowochińskiego oraz implikacje regionalne i globalne.
EN
The paper deals with issues related to disputes in the South China Sea region. The countries of the region , including the ASEAN countries (Association of South East Asian Nations) and China, are involved in the disputes. They affect indirectly Japan, South Korea and the USA. The South China Sea is an important water area with numerous sea communication lines used to carry strategic resources and goods in trade relations between East Asia and the rest of the world. Thus the water-area has a global significance in the context of security and economic development. Disputes over Spratly and Paracels Islands constitute an important element of the situation in the region which may escalate into a regional conflict, and through involvement of world powers may affect the situation in the world. The paper shows the sources of the disputes, commitment and approach of the countries in the South China Sea as well as some regional and global implications.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.